Skip to main content

Demoskops boprisindikator för februari 2013

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 11:56 CET

Boprisindikatorn stiger kraftigt

Hushållen ser allt ljusare på bostadsmarknaden. Fler än tidigare tror på stigande bostadspriser och färre tror på fallande priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för februari 2013. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,24 procent om ett år och åtta procent planerar att binda räntan.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Indikatorn ligger i januarimätningen på plus 24, en uppgång med 17 enheter sedan förra månaden. Det är den högsta nivån sedan juni 2011.

Av de tillfrågade hushållen svarar 44 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 36 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 20 procent, att jämföra med 29 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 28 procent, att jämföra med 29 procent förra månaden.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,24 procent, att jämföra med 1,07 procent i januarimätningen.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar lika stor andel som förra månaden, åtta procent, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Varslen på arbetsmarknaden har bromsat upp och börsen har utvecklats starkt den senaste tiden. Hushållen tolkar uppenbarligen dessa faktorer som att en konjunkturåterhämtning är på väg och spår därför både högre bostadspriser och högre reporänta framöver.”

Hushållen räknar med att Riksbanken har sänkt färdigt för den här gången och att en första reporäntehöjning väntar under det kommande året.”

Hushållen tror fortfarande inte på någon reporäntesänkning.”

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 1 i Skåne, att jämföra med minus 13 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 28, att jämföra med plus 19 förra månaden, (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 29 januari till 6 februari 2013.

Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop: www.youtube.com/watch?v=Lvkb9zoI-0M&hd=1

Bifogade filer

PDF-dokument