Skip to main content

5 Tips till dig som ska köpa brunnstätning

Blogginlägg   •   Apr 10, 2018 07:50 CEST

Köpa brunnstätning? Listan med 5 tips som du behöver ta hänsyn till?

När det finns risk för läckage med miljöskadliga vätskor inblandade, har man skyldighet, enligt Miljöbalken 2:2§ att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Då ingår att täcka över brunnar och avlopp för att förhindra läckage ut till naturen.

Vad är viktigt att tänka på vid köp av en brunnstätning? För att underlätta inköpet har DENIOS satt samman informationen du bör ta hänsyn till när du ska välja en brunnstätning. Med rätt spillredskap skyddars människor, miljö och utgifter sparas. Förberedelser betyder allt!

Nedan finner du listan med 5 tips till dig som ska köpa brunnstätning:

1. Vilken typ av brunn ska skyddas?

Det finns många olika typer av gatubrunnar, exempelvis vatten- och avloppsbrunnar med täckta lock, dagvattenbrunnar (även kallade gallerbrunn eller rännstensbrunn). Det är viktigt att uppmärksamma vilka brunnar som finns i närheten ifall en olycka skulle inträffa. Du ska alltid kontakta räddningstjänsten om det finns risk för spridning av farliga kemikalier. Tänk på att välja en storlek större på brunnstätningen, detta för att underlätta när faran och paniken väl är framme. För transport av farligt gods ska brunnstätningen leva upp till regelverket ADR:s krav. Polismyndigheten har sagt att om en tätning med måtten 1500 mm x 1500 mm medförs på transporten så kommer kravet på tätningsanordning för brunn och avlopp anses vara uppfyllt på samtliga platser i Sverige.

2. Vilka kemikalier ska brunnstätningen skydda mot?

Det är viktigt att du väljer material till brunnstätningen efter vätskan som hanteras så att brunnstätningen håller vid läckage. Läs i säkerhetsdatabladet för vägledning (kan också kallas SDB eller MSDS) eller kontakta DENIOS för rådgivning 036- 39 56 60. 

3. Brunnstätning för inom- eller utomhusbruk?

DENIOS alla brunnstätningar passar för både inom- och utomhusbruk. Är temperaturskillnaderna stora kan dock några tätningar tappa flexibiliteten om de blir kvar ute i kylan. För utomhusanvändning rekommenderar vi därför de magnetiska brunnstätningarna, brunnslock av stål eller kuddar för avloppstätning. 

4. Behöver du köra över brunnstätningen med truck eller annat fordon?

Finns det trafik i området ska brunnstätningen vara anpassad för att tåla överkörning. Är det en högt trafikerad väg finns brunnslock av stål. Den passar perfekt då den anpassar sig efter markens ojämnheter och genom egenvikten komprimeras tätningen och sluter helt rätt. Röd färg ökar synlighet och säkerhet. Som tillval finns även en transportkärra till brunnslocket för snabb och säker transport..

5. Vilken brunnstätning ska jag välja?

Alla olika modeller har sina fördelar. Generell tumregel:

  • Är brunnen gjord i metall är en magnetisk brunnstätning att föredra, den fäster säkert genom magnetkraft på avloppslocket. Går att klippa till för passande storlek och tål väder- och temperaturomslag.
  • Är avloppsingången icke metallisk passar neopren-brunnstätning. Neopren-brunnstätning går att klippa till för passande storlek och är smidiga att rengöra.
  • Behöver du en kemikaliebeständig brunnstätning finns DENIOS gula tätningsmattor. Vid läckage förhindrar dessa kemiskt resistenta tätningsmattor föroreningar i marken eller avloppssystemet. Praktiska handtag underlättar användningen och med den flexibla plastblandningen på undersidan anpassar sig brunnstätningen till underlaget och kan återanvändas.

Sammanfattning:

Trots alla förebyggda åtgärder och erfarenheter – kan en läcka inte alltid förebyggas. När olyckan är framme är det viktigt att vara förberedd för att minimera konsekvenserna av läckaget, skydda anställda och miljö. Därför är det viktigt att informera alla berörda personer var spillredskapen finns, hur de används och hur man agerar i en krissituation.

Ta till vana att regelbundet kontrollera, exempelvis vid varje skyddsrond att utrustningen ligger där den ska och inspektera att produkterna fungerar. ÖVA hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Förvara alltid dina brunnstätningar i rumstemperatur, fukt samt UV-strålning påverkar de fysiska egenskaperna.

Redo för inköp? Köp brunnstätning här

Var med tillsammans med DENIOS och säkra miljön för framtiden. Vår kunskap – din säkerhet! 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy