Skip to main content

Handbok om kemikalier från Denios

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:00 CEST

För den som hanterar kemikalier på arbetsplatsen är frågorna ofta många. Vilka är riskerna och vad ska man tänka på för att upprätthålla lagenlig förvaring och hantering?

Denios handbok om farliga ämnen ger en snabb överblick i syfte att upprätthålla lagenlig förvaring av farliga ämnen och arbetssäkerhet. I handboken förklaras komplexa ämnen på ett begripligt sätt med många bilder och tabeller och du får hjälp i juridiska frågor som rör lagring och hantering av miljöfarliga ämnen och kemikalier.

– Företagare idag har många olika krav att leva upp till inom många olika områden. Vi på Denios arbetar med att göra arbetsplatser säkrare vid hantering av kemikalier och har tagit fram denna handbok för att underlätta för våra kunder säger Linus Jacker, VD på Denios.

Handboken består av olika kapitel som beskriver områden så som Miljöbalken, klassindelning, klassificering och märkning av kemiska produkter, risk och säkerhetsfaser, riskbedömning vid arbeten med brandfarliga och miljöfarliga kemikalier, risker vid lagring och samlagring av olika ämnen.

Ett kapitel ägnas åt brandskydd och risker vid förvaring av brandfarlig vätska, både i små och stora mängder. I boken beskrivs risker genom illustrerad brandskyddstriangel samt vad brandteknisk avskiljning i byggnad och brandskåp innebär.

Boken tar också upp de viktigaste kraven kring hantering av gas och gasflaskor samt råd och tips för tankstationer för bensin och diesel. Vidare kan man läsa om vad Zonklassning av explosionsfarliga miljöer och ATEX innebär samt en genomgång av vad som gäller när man ska hantera farligt avfall eller transport av farligt gods på väg och terräng enligt ADR.


Vill du beställa ett exemplar av boken klicka på  länken: Farliga ämnen- HandledningSom modernt och framgångsrikt företag har Denios sen 25 år tillbaka satt nya standarder i Europa inom miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Den professionella rådgivningen, stor kunskap om lagar och en mångårig kompetens inom tillverkning och utveckling är för Denios de tre viktigaste punkterna hör högkvalitativa produkter för globalt miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy