Skip to main content

Möjligheternas miljöcontainer – Nytt koncept från DENIOS

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 07:50 CEST

Miljöcontainer – för säker arbetsmiljö och förvaring av brandfarlig vara.

Miljöcontainer som arbetsstation

DENIOS nya koncept "Möjligheternas miljöcontainer" möjliggör säker arbetsmiljö och brandsäkert lager i en och samma lösning. Genom att integrera en miljöcontainer i befintlig verksamhet kan man skapa en arbetsstation för såväl dosering som lackering. På detta sätt kan färger, lacker samt kemikalier förvaras brandsäkert samtidigt som säkerheten för anställda ökar.

Riktlinjer för brandfarlig vara

Vid aktiv hantering av brandfarliga ämnen, som vid exempelvis färgblandning eller dosering av kemikalier, pyser ångor ut som både är hälsoskadliga för personal och utger brandrisk.

– Riktlinjerna som gäller vid handhavande av brandfarliga ämnen lyder: den mängd varor som förvaras framme på bänkar etc. ska vara så liten som möjligt alternativt enbart dagsbehovet av brandfarliga vätskor får finnas framme. Detta har gjort arbetsprocesserna tidsödande och krångliga alternativt riskfyllda tidigare. Nu har vi arbetat fram en lösning för att slippa detta, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB. 

Bildar egen brandcell

Med DENIOS Miljöcontainer är det möjligt att kombinera säkerhet för personal, brandskydd och effektiva arbetsprocesser vid dosering av kemikalier eller färgblandning. En korrekt installerad brandklassad miljöcontainer anses vara ett brandtekniskt avskilt utrymme och kan därmed användas för förvaring av större mängd brandfarlig vara även inomhus. I miljöcontainern kan även ett ventilerat arbetsutrymme skapas som ger personalen en säker arbetsmiljö. Arbetsutrymmet kan utrustas med exempelvis arbetsbord, nöddusch, doseringspumpar, dragskåp, fönster eller invändig ATEX-ventilation. Uppsamlingskärl för spill och läckage finns redan integrerat i huvudkonstruktionen. Utvändigt finns ingen ex-zon för miljöcontainern.

Framtidens lackeringsverkstad och färgblandningsrum

– Brandfarliga vätskor såsom färg, lim, lösningsmedel eller lack är vanligt förekommande i många verksamheter. Med DENIOS brandklassade miljöcontainer får våra kunder ett brandsäkert lager och en säker arbetsmiljö i en och samma lösning, avslutar Linus Jacker. 

För mer info om Möjligheternas Miljöcontainer kontakta DENIOS på 036-39 56 60

Som modernt och framgångsrikt företag har DENIOS sedan 30 år tillbaka satt nya standarder i Europa inom miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Professionell rådgivning, stor kunskap om lagar och en mångårig kompetens inom tillverkning och utveckling har gjort DENIOS marknadsledande inom spillskydd. Detta för att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter för globalt miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy