Media-no-image

Ny stiftelse skapar leenden - Svensk Tandräddning

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 00:16 CET

Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning vänder sig till de drygt 20 procent av Sveriges befolkning som inte har råd att gå till tandläkaren. Genom bidrag från företag och privatpersoner är ambitionen att genom stiftelsens medel kunna hjälpa medmänniskor till en värdig och god munhälsa.

- Vår förhoppning är att privatpersoner och företag ska ge bidrag till stiftelsen och jag kan lova att det är fantastiskt att kunna ge medmänniskor denna möjlighet, i många fall en nystart i livet, säger Christer Dagnelid, en av initiativtagarna till stiftelsen Svensk Tandräddning.

Idén till insamlingsstiftelsen har vuxit fram genom åren och personerna bakom stiftelsen, far och son Christer och Marcus Dagnelid, båda tandläkare och specialister i protetik, har tidigare varit inblandade i hjälpinsatser lokalt i Göteborg.

-  Tillsammans med Göteborgs räddningsmission har vi hjälpt före detta missbrukare till en nystart i livet och ett nytt leende. Arbetet har varit mycket lärorik och känslosamt och jag har känt en stor glädje i att kunna hjälpa andra. Ambitionen med Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning är att nå ut över hela Sverige och att kunna hjälpa fler, inte bara lokalt i Göteborg, säger Marcus Dagnelid, en av initiativtagarna till stiftelsen Svensk Tandräddning.

I undersökningen "När tänderna får vänta" larmar Försäkringskassan om att över 20 % av Sveriges befolkning inte har råd att underhålla sin tandhälsa. Det innebär dåligt tandstatus som enligt vetenskapliga studier försämrar hälsan drastiskt och de utsatta lider ofta av svår tandvärk som medför fysiskt och psykiskt handikapp. Detta är något som Lena Sjöstrand, en av de patienter som fick hjälp av tandläkare Marcus Dagnelid genom samarbetet med Göteborgs räddningsmission, känner igen sig i.

-  Jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om jag inte hade fått mina nya tänder. Jag har fått en helt ny självkänsla, och det känns som att jag har fått tillbaka en kroppsdel. Det är fantastiskt att kunna äta ordentligt – att kunna tugga all mat.

Det som var värst var skammen över att se hemsk ut i munnen. Jag vågade inte leva utan isolerade mig från omvärlden. Under den tiden jag hade tandprotes, sjönk hela ansiktet ihop varje gång jag tog ut den. Jag kände mig som en gammal gumma, och tänkte att jag aldrig skulle kunna hitta en man; ha en relation. Självkänslan var verkligen i botten.

Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning är godkända av svensk insamlingskontroll, vilket innebär att man har ett så kallat 90-konto. Via detta konto kan privatpersoner och företag skänka bidrag till verksamheten som har som ändamål att med insamlade medel öka antalet besök till tandvården. Detta för personer som är i behov av vård men som saknar ekonomisk möjlighet att besöka tandvården. 

Hur fungerar det?

Den sökande beskriver sin tandhälsa och sin ekonomiska situation i ett brev. Därefter kallas man till en kostnadsfri undersökning för bedömning av behandlingsbehov och en kostnadsberäkning. Stiftelsens styrelse och anknutna specialisttandläkare tar sedan beslut om vilka åtgärder som man ska gå vidare med. De anknutna specialisttandläkarna är verksamma inom de odontologiska områdena oral protetik, endodonti, oral kirurgi, parodontologi, ortodonti och klinisk bettfysiologi.

Som tandläkare, hur gör man för att få en behandling godkänd av Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning? Tandläkaren skickar in behandlings-bedömning, röntgenbilder, kliniska foto och ett kostnadsförslag enligt försäkringskassans referensprislista till stiftelsen. Stiftelsens styrelse tar sedan beslut om åtgärd.


För mer information eller intervjuer, vänligen kontakta;
Marcus Dagnelid, 0733-661066, marcus@saacd.se
Christer Dagnelid, 0708-986412, christer@saacd.se

Christer Dagnelid finns i Stockholm 14-15 november i samband med Odontologiska Riksstämman.

Du kan också http://tandraddning.se för mer information.

Om Insamlingsstiftelsen Svensk TandräddningInsamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning har som ändamål att med insamlade medel främja ökade besök till tandvården, av personer som är i behov av tandvård men som saknar ekonomisk möjlighet att besöka tandvården. 

PlusGiro: 90 03 48-4 Bankgiro: 900-3484  

Org.nr: 802477-7685

info@tandraddning.se | 031-386 92 00
Gruvgatan 6-8 | 421 30 Västra Frölunda

Relaterat material:

Om 90-konton: Svensk Insamlingskontroll

Övriga källor:

Försäkringskassans rapport: - Tänderna får vänta för var femte vuxen (sept 2013)

Riksrevisionens granskning: - Tandvårdsreformen 2008 – når den alla?
Dental24/DN debatt/Socialministern Göran Hägglund: - Riksrevisorn kritisk till tandvårdsreformen

SR/Socialförvaltningen/Patient/Debatt: Har inte råd att gå till tandläkaren?

Dental24 Intervju med Tandl. John Barksenius: - En sann vardagshjälte med hjärta för de mest utsatta

Tandläkartidningen: - Stödpengar går till de minst behövande (okt 2013)

Riksdagen: - Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet 


Dental24 är en oberoende webbportal som erbjuder alla yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad nyhets- och kunskapsportal.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och övrig media.

Insamlingsstiftelsen Svensk Tandräddning vänder sig till de drygt 20 procent av Sveriges befolkning som inte har råd att gå till tandläkaren. Genom bidrag från företag och privatpersoner är ambitionen att genom stiftelsens medel kunna hjälpa medmänniskor till en värdig och god munhälsa.

Läs vidare »
Media-no-image

Väntetider i Folktandvården – inte tillräckligt bra!

Nyheter   •   2013-06-18 15:09 CEST

Dental24 har gjort en rundringning bland små och stora Folktandvårdskliniker och det visar sig att 1/3 av klinikerna har mer än 3 månaders väntetid. Frågan är varför man på vissa håll ska behöva vänta upp till 6 månader eller mer för en undersökning i den offentliga tandvården?


Undersökningen som genomfördes per telefon i början av juni omfattade 42 kliniker i samtliga landsting från norr till söder - i storstäder, universitetsorter och glesbygd:

28 kliniker har ingen kö eller kan ta emot inom 3 månader

5 kliniker har upp till 6 månaders kö

7 kliniker har från 6 månader upp till flera års kö

2 mottagningar kunde inte lämna besked om väntetider

6 månaders väntan på en undersökning - vad är orsaken?

På en tredjedel av mottagningarna får patienten väntaupp till 6 månader eller merpå en vanlig undersökning. Flera kliniker har så långa listor att beta av bland sina befintliga patienter att de inte kan ta emot nya patienter inom överskådlig tid. Orsakerna varierar från barnledigheter och semestrar som avlöser varandra till svårigheter med att rekrytera tandläkare eller lokalbrist som hindrar fortsatt expansion.

I ett fall hade en närliggande folktandvårdsklinik hastigt stängts ner och merparten av de drygt 2000 patienterna stod utan tandvård och fick tas om hand av den aktuella kliniken. Man undrar vilken framförhållning politikerna har när problemen blir så här stora?

Portugisiska tandläkare lösningen!?

Ett landsting har satsat på att anställa 15 tandläkare från Portugal och hoppas därmed lösa långvariga problem med tandläkarbrist. De portugisiska tandläkarna genomgår nu en svensk språkutbildning och ska snart placeras ut på olika kliniker och fylla upp vakanserna. Därefter hoppas ledningen att problemen ska vara lösta.

Bra bemötande och ofta väl fungerande telefonbokningssystem

Över lag fick vi ett mycket bra och effektivt bemötande av receptionister på kliniker och callcenters. De flesta kliniker använder sig av någon typ av automatiserat telefonbokningssystem och i de fall vi blev erbjudna att bli uppringda fick vi alltid ett samtal på utsatt tid. I några få fall blev vi hängande i luren p.g.a. att det var slut på tider för uppringning och istället uppmanades vi att ringa senare. Det tog ofta väldigt lång tid innan vi kom fram och i det läget hade det varit bra med internetbokning men den servicen är oftast ännu inte tillgänglig.

Webbaserad tidbokningstjänst ännu sällsynt inom tandvården

Ett fåtal landsting erbjuder webbtidbokning och förutom att det sparar tid för verksamheten leder det till färre återbud och uteblivna besök, enligt ledningen. Patienterna uppskattar att själva kunna gå in på webben och välja tider och användarna återfinns i alla åldersgrupper från små barn upp till 80-90 åringar.

Ett landsting har lagt ut uppgifter om kötider för olika åtgärder på hemsidan och det är också en uppskattad service som både avlastar verksamheten och ger patienten möjlighet att t.ex. välja en närliggande klinik där väntetiderna är kortare.

Tidbokning och övrig information på webben ligger i tiden och troligen kommer fler landsting att utveckla e-tjänster utifrån befintliga lösningar som Mina vårdkontakter etc..

Varför ingen vårdgaranti i den offentliga tandvården?

Sammanfattningsvis är tillgängligheten god på 2/3 av de tillfrågade klinikerna men för de övriga finns det en del att ta itu med. Det kan inte vara meningen att man ska behöva vänta upp till 6 månader eller mer för att få komma på en undersökning? Frågan är varför det inte finns en uttalad vårdgaranti i den offentliga tandvården? Tandvården borde väl inte ha lägre ambitioner än sjukvården?

/Dental24
Gunilla Ekholtz, skribent

Dentalportalen Dental24 har gjort en rundringning bland små och stora Folktandvårdskliniker och det visar sig att 1/3 av klinikerna har mer än 3 månaders väntetid. Frågan är varför man på vissa håll ska behöva vänta upp till 6 månader eller mer för en undersökning i den offentliga tandvården?

Läs vidare »
Media-no-image

New York City inför förbud mot läskedrycker i jättemuggar

Nyheter   •   2012-09-24 17:55 CEST

Hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive tandläkare i USA, har länge betonat vikten av hälsosam kost, men fetma och brist på motion – som yttrar sig i kroniska sjukdomar och andra tillstånd såsom hjärtsjukdomar, cancer, diabetes och högt blodtryck - är fortsatt höga.

Dessutom har mer än en på fem amerikaner obehandlade kaviteter enligt en ny rapport från US Centers for Disease Control and Prevention. I åldrarna 20-44 år uppgår andelen obehandlade kaviteter till 25 procent. Det uppskattas att problem med obehandlade tandsjukdomar resulterar i miljontals missade skol- och arbetstimmar.

Utdrag ur pressrelease från ADA, Chicago, 13 september 2012

The American Dental Association (ADA) berömmer New Yorks borgmästare Michael Bloomberg för hans initiativ att rikta strålkastarljuset på frågan om frekvent och överdriven konsumtion av läsk och andra söta drycker. Försäljningen av läskedrycker i överdrivet stora muggar som ökar riskerna för fetma, diabetes och karies förbjuds i New York.

Läs vidare »
Media-no-image

Vem skall ta hand om Hägglunds och Björklunds tänder när de blir gamla?

Pressmeddelanden   •   2012-09-12 18:23 CEST

I dagarna har regeringen beslutat att tandläkarutbildningen skall byggas ut. Men räcker det?
Hur ser behovskalkylen ut? Varje år de närmsta åren minskar antalet aktiva tandläkare med ca 300.
Om fem år beräknas antalet tandläkare vara c:a 5 700 mot nuvarande 7 200.

Varje år går det ut ca 200 tandhygienister varav få går i pension inom en nära framtid men detta kan knappast ersätta alla tandläkare som går i pension inom kort. Idag är drygt 20% av alla tandläkare utbildade utomlands.

Kan vi räkna med en import av odontologisk kompetens även i framtiden?

Per Ahlberg, Dental24.se/Per Capita AB

Dental24 är en oberoende webbportal som erbjuder alla yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad nyhets- och kunskapsportal.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och övrig media.

I dagarna har regeringen beslutat att tandläkarutbildningen skall byggas ut. Men räcker det? Hur ser behovskalkylen ut? Varje år de närmsta åren minskar antalet aktiva tandläkare med ca 300. Om fem år beräknas antalet tandläkare vara c:a 5 700 mot nuvarande 7 200.

Läs vidare »
Media-no-image

Vinnare och förlorare inom svensk tandvård

Pressmeddelanden   •   2012-06-07 22:08 CEST

Dental24 har tagit tempen på branschen och noterar att det just nu pågår stora förändringar inom svensk tandvård. Vissa yrkesgrupper och organisationer har det ganska motigt medan andra stärker sin ställning:

 • Tandvården präglas av strukturförändringar där etablerade verksamheter, framförallt Folktandvården och mindre privata kliniker, utmanas av storskalig privattandvård med ökat fokus på kostnadseffektivitet, patientnytta och service.
 • Tandvården får allt större och tydligare krav på sina verksamheter från myndigheterna.
 • Tandvårdsmarknaden är för närvarande ingen tillväxtbransch och antalet större behandlingar minskar.
 • Riksrevisionen har uppmanat Regeringen att se över tandvårdsstödet eftersom tandvårdsreformen från 2008 inte fått önskat genomslag. En undersökning visar att många, speciellt de unga, varken känner till tandvårdsbidraget eller högkostnadsskyddet.
 • Pristransparensen inom tandvården är inte tillfredställande.

 • Tandvård anses av vissa företrädare vara en klass- och plånboksfråga.

 • Många äldre har kvar sina egna tänder eller fast protetik allt längre upp i åldrarna och behöver ökad tandvård.
 • Intresset för livskvalitet och utseende ökar.

 • Internet, E-handel och sociala medier sprider sig alltmer till tandvården.

 • För närvarande uppgår den statliga subventionen av de totala tandvårdskostnaderna till ca 40 %.

 

Patienter

 • Patienter som kan tillgodoräkna sig högkostnadsskyddet (viss tandvård överstigande 3 000 kronor inom loppet av ett år) är vinnarna på tandvårdsreformen liksom ungdomar som erbjuds gratis tandvård ända upp i vuxen ålder (19-23 år).

 • Vanliga behov som ersättning av t ex kindtänder omfattas inte av högkostnadsskyddet, vilket betyder att patienter får gå obehandlade trots tillgänglig modern teknik som kan återge god funktion och livskvalitet.

 • Patienter i glesbygden får se sina tandvårdskliniker stänga ner.

Tandläkare

 • Det råder brist på tandläkare, särskilt i glesbygd och inom vissa specialiteter.
 • Andelen äldre tandläkare ökar.
 • Tandläkarutbildningen ökar som förstahandsval för sökande till högskolan. Utbildningsplatserna är dock begränsade varför många väljer att utbilda sig utomlands.
 • Flera av tandläkarnas organisationer är under ombildning.

 

Tandhygienister

 • Tandhygienisterna är på frammarsch. De ökar i antal och tar i allt högre grad över den förebyggande tandvården från tandläkarna. 
 • Tandhygienister som skaffar sig ”egna” patienter kan se på framtiden med tillförsikt.

Tandtekniker

 • Tandtekniker förlorar uppdragsgivare beroende på den hårdnande konkurrensen, bl a som ett resultat av ökad import från Kina.
 • Tandtekniker som inte har investerat i ny digital teknik och kunskap tappar marknad.

Dentalleverantörer

 • Leverantörer som har tidsenliga produkter t.ex. digitala produkter eller tjänster och som marknadsför sig på ett modernt sätt stärker sin ställning.
 • Företagare som lägger ner mycket resurser på offentliga upphandlingar och sedan inte får leverera kan få problem med sysselsättning och ekonomi.

 • Leverantörer, t.ex. implantatföretag och tandtekniska laboratorier, som tillhandahåller produkter för större behandlingar märker av en minskad marknad.

Dental24 är en oberoende webbportal som erbjuder alla yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad nyhets- och kunskapsportal.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och övrig media.

Dental24 har tagit tempen på branschen och noterar att det just nu pågår stora förändringar inom svensk tandvård. Vissa yrkesgrupper och organisationer har det ganska motigt medan andra stärker sin ställning.

Läs vidare »
Media-no-image

Juice och kolsyrat vatten med citron sämre för tänderna än Coca Cola

Nyheter   •   2012-02-29 13:51 CET

Juice och kolsyrat vatten med citron är sämre för tänderna än Coca Cola. Att Coca Cola fräter och inte är bra för tänderna är känt sedan länge. Men det finns värre drycker som att dricka apelsinjuice på morgonen innan man borstar tänderna, kolsyrat vatten med citron till maten eller de allt mer populära sport- och energidryckerna.

Det är inte bara sötman i dryckerna som skadar tänderna utan i ännu högre grad fruktsyran. Även hemmagjort bubbelvatten gjort på surt vatten är skadligt. Vanligt bordsvatten med ett ph kring 7 (buffrat) är däremot inte skadligt. Inte heller kaffe även om det kan missfärga tänderna liksom rödvin. Surt "rödtjut" är således inte alls bra för tänderna.

Man ska alltså skölja munnen med neutralt vatten och inte borsta tänderna direkt efter en frukost med juice. Sydlänningarnas och amerikanernas sed att alltid dricka vanligt vatten till maten är heller inte så dumt. Alltså bättre att släcka törsten med vatten än att välja drycker med hög fruktsyra!

 

Text: Per Ahlberg, Dental24

 

Referenser:  

Dr John Kois, USA
Tandläkare Stefan Federley; Webbdoktorn: Så mycket fräter dryckerna på dina tänder jan 2012.

Juice och kolsyrat vatten med citron är sämre för tänderna än Coca Cola. Att Coca Cola fräter och inte är bra för tänderna är känt sedan länge. Men det finns värre drycker som att dricka apelsinjuice på morgonen innan man borstar tänderna, kolsyrat vatten med citron till maten eller de allt mer populära sport- och energidryckerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Trender inom svensk tandvård 2012

Nyheter   •   2012-02-28 14:18 CET

 • Allt fler svenskar har friska tänder
 • Sverige har tandvård i världsklass
 • Svensk tandvård kommer årligen högst i gjorda kvalitetsmätningar
 • Färre helt tandlösa och har lösa proteser – Allt fler har implantat och fast protetik
 • Tandstatus signalerar välfärd och klasstillhörighet
 • Svenska staten subventionerar tandvård mest i hela värden – allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd, fri barntandvård och tandvård till speciellt utsatta.
 • Frisk- och hälsotandvård ökar
 • Tandvården utför allt mer hälsoundersökningar och upptäcker tidig ohälsa t.ex. högt blodtryck, inflammationer, cancer, sömnproblem, missbruk, misshandel, dåliga matvanor, rökvanor, etc.
 • Kosmetisk tandvård ökar
 • Problem med utlandsföddas tandhälsa i Sverige
 • Sura och syrliga drycker värre för tänderna än Coca Cola
 • Digitaliseringen ökar kraftigt inom tandvården t.ex. digital röntgen, journaler, avtryckstagning, CAD/CAM, etc.
 • Kvinnor dominerar i tandvården
 • Tandhygienist – ny kvinnofälla? Lång utbildning - dåligt betalt
 • Tandläkarbristen i Sverige ökar
 • Svenska utbildningsplatser för tandläkarutbildning räcker inte till
 • Många svenskar studerar till tandläkare i Polen, Rumänien och Ungern
 • Många svenska tandläkare är födda och utbildade utlands
 • Tandhygienisternas tjänster efterfrågas allt mer
 • Ökad kedjebildning inom svensk tandvård
 • Pris för tandvård allt mer transperent
 • Tandvården dålig på att använda webben
 • Svensk tandteknik får ökad konkurrens från Kina
 • Svenska Tandteknikerförbundet utesluter tandtekniska importföretag
 • Guld och andra metaller i munnen minskar
 • Organisations problem inom Svenska Tandläkarförbundet

För mer information:

Besök www.dental24.se, kontakta Per Ahlberg tel. 0703-883098 alt besök Dental24s vårt pressrum på myNewsdesk

Svensk tandvård är i världsklass men allt är inte perfekt.

Läs vidare »
7vx8sv1hsbyblmhioghndg

Om Per Ahlberg

Pressmeddelanden   •   2012-02-28 09:39 CET

Per Ahlberg är ingenjör och marknadsekonom. Under lång tid har Per arbetat med information, produktkunskap, försäljning och marknadsföring av medicintekniska lösningar/tjänster. Per har bl.a. arbetat åt flera ledande företag inom optik, tandvård, IT och event/mässor. Per har en bred kunskap och ett stort kontaktnätverk inom svensk tandvård. 2008 grundade Per www.dental24.se

7vx8sv1hsbyblmhioghndg

Entreprenörskap - något även för vården?

Blogginlägg   •   2012-02-27 17:53 CET

Bristen på entreprenörskap gör att tandvården och de sätt man bedriver vården på inte utvecklas/förändras i särskilt hög takt. Svensk tandvård skulle må bra av mer entreprenörskap och fler entreprenörer. Detta gäller förövrigt vanlig vård också.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • per.ahlberg@dental24.se

Om Dental24

Ledade nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård

Dental24 är en oberoende webbportal som erbjuder alla yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad nyhets- och kunskapsportal.
Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och övrig media.

Adress

 • Dental24
 • Per Capita AB c/o Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8 A
 • 413 46 GÖTEBORG