Skip to main content

Derome bygger 3000 kvm klimatsmart hall i trä

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 17:42 CET

Derome valde stomme av trä till den stora hallbyggnaden på Larsfrids industriområde i Halmstad. Jämfört med stål eller betong minskas koldioxidutsläppet med hundratals ton. Carl-Tore Bengtsson, VD för Derome Byggvaror & Träteknik, vill att fler ska inse potentialen hos det enda förnybara byggmaterialet när man planerar hallbyggnader.

I Halmstad pågår för fullt uppförandet av en drygt 3000 kvadratmeter stor hallbyggnad i trä. När träkoncernen Derome expanderar söderut med bygghandelsverksamheten kan det förefalla självklart att bygga med trästomme, men Carl-Tore Bengtsson betonar särskilt klimatfördelarna.

- Detta är den största hallkonstruktionen vi byggt någonsin och ett bevis på modernt och klimatsmart träbyggande, förklarar Carl-Tore Bengtsson. Med trästomme minskas kraftigt utsläppet av växthusgaser, något som fler bör känna till vid val av byggsätt.

Intensiv forskning för förnybart

Ofta byggs hallbyggnader i stål eller betong, men träkonstruktioner och träbyggandet har ökat de senaste åren. Från slutet av 1800-talet till år 1994 rådde förbud mot användande av trä inom det storskaliga byggandet i svenska stadsmiljöer. Det har hämmat den tekniska utvecklingen när det gäller träkonstruktioner. Men idag pågår intensiv forskning på flera håll i landet och i det viktiga arbetet med att hitta klimatsmarta lösningar har den svenska skogsråvaran fått en central roll.

- Vi köper lokalt odlad skog och förädlar den till konstruktionsvirke i sågverken, säger Carl-Tore Bengtsson. Det svenska skogsbruket är hållbart och genom att använda trä gynnas klimatet. Tillväxten i skogen är större än avverkningen.

Bygget har lockat många

Det är en imponerande syn att se de 142 trätakstolarna lyftas på plats med den stora kranen. Byggentreprenören Skanska har valt att sammanfoga dem till kassetter på marken, för att sedan lyfta upp flera på en gång. Under de senaste veckorna har byggnaden lockat många till Svarvaregatan för att se träkonstruktionerna med 44 meters spännvidd breda ut sig över den 84 meter långa hallen.

Trä binder koldioxid

Enligt uppgifter från Sveriges Träbyggnadskansli visas tydligt att trästommar är att föredra ur klimatsynpunkt. Trä binder koldioxid och påverkar klimatet positivt, i motsats till betong och stål som ökar utsläppen och är fossila material. Sedan 2001 har antalet hallbyggnader med trästomme ökat från 5 % till 30 %. I östra och norra Sverige är man längre framme när det gäller att välja trä, men byggnaden i Halmstad är ännu ett bevis på att här också byggs en del.

- I många fall bygger man i stål för att man inte känner till träets möjligheter och klimatfördelar, tror Carl-Tore Bengtsson.

Energisnål kolsänka

Svensk forskning visar att hus med trästomme en lägre miljöpåverkan. Förutom att trä binder koldioxid i luften och därmed fungerar som kolsänka, innebär användning av trä mindre nettoutsläpp än byggnation med icke förnybara byggmaterial som betong och stål. I de mätningar som gjorts tas hänsyn till hela processen – energiåtgång vid framställning av materialet och under byggnationen samt den framtida uppvärmningen för byggnaden.

Hela 2 ton koldioxid per använd kubikmeter trä sparas när man väljer trästomme istället för betong. Av detta avser 0,9 ton lagring i den färdiga trävaran och 1,1 ton i substitution (minskad användning av fossila bränslen). Stål som är vanligt vid hallkonstruktioner är ännu mer energikrävande och påverkar ytterligare negativt på miljön.

Besparar miljön motsvarande 200 personbilar

Till den hallbyggnad som Derome uppför i Halmstad går det åt tre bil+släp med trävara. Trästommen i en hall av denna storlek besparar miljön på koldioxidutsläpp närmare 600 ton. Vid stomme i annat än trä hade det medfört utsläpp motsvarat ett års utsläpp från 200 bensindrivna personbilar. Utvändigt har man också valt att klä med träpanel istället för plåt.

- Givetvis är trä det naturliga materialet för oss inom Derome, men vi hoppas att fler får upp ögonen för klimatsmart byggande inom såväl industri som lantbruk, avslutar Carl-Tore Bengtsson.

För mer information kontakta:

Carl-Tore Bengtsson, VD Derome Byggvaror & Träteknik, 0340-66 64 45, e-mail carl-tore.bengtsson@derome.se

Lena Sandersson, Derome AB, informationsavdelningen, 0340-66 65 10, e-mail lena.sandersson@derome.se

KÄLLOR - FAKTA ÖKAT BYGGANDE I TRÄ

Den nationella träbyggnadsstrategin – och Trästad 2012

Den Nationella Träbyggnadsstrategin inleddes 2005 och målsättningen var att öka träbyggandets andel av flerbostadshusbyggandet till 30 procent, att öka konkurrensen på byggmarknaden och ta vara på den naturresurs som Sverige har i skogen och samtidigt skapa inhemska arbetstillfällen runtom i landet. 2006 beslutade den borgerliga regeringen att förlänga strategin ett år till och med utgången av 2008. Inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram har det hållits olika seminarier och ett trettiotal workshops. Träsatsningen fortsätter i Trästad 2012 som är ett samarbete mellan staten, kommunerna och Sveriges Träbyggnadskansli.  dagsläget ingår tre län och ett flertal kommuner runtom i landet i Trästad 2012.

Ingen annan byggteknik uppvisar de miljöfördelar och tekniska fördelar som detta lätta och torra material gör. Med trästommar ges ett spektrum av fördelar. Det byggs kostnadseffektivt, snabbt, säkert och utan att öka byggsektorns negativa miljöbelastning. Ur ett livscykelperspektiv finns ingen byggteknik som kan konkurrera. Trä är det enda förnybara byggmaterial, som naturen dessutom själv producerar genom växande skog. Moderna träbyggnader kan med fördel användas inom allt byggande, flervåningshus, offentliga byggnader, vägbroteknik och hallbyggnader för industri och lantbruk.

Källa: Sveriges Träbyggnadskansli, http://www.trabyggnadskansliet.se

Exempel från forskningsresultat

Forskare vid Mittuniversitetet i Östersund och vid SLU har tillsammans jämfört de koldioxidutsläpp som sker då man producerar ett flerbostadshus med antingen betongstomme eller trästomme. Husen består av vardera 4 våningar med 16 lägenheter och en boarea om 1 190 kvadratmeter. Båda husen har samma boendeservice och samma energianvändning under brukarskedet. Restprodukter från avverkning av skog och från träbearbetning förutsätts för att ersätta fossila bränslen för uppvärmning.

Man har analyserat koldioxidbalansen i ett hundraårsperspektiv. Produktionen av huset med betong medför ett nettoutsläpp av ungefär 96 ton koldioxid per hus. Bygger man med trästomme blir det inget nettoutsläpp utan i stället en inbindning av 150 ton koldioxid per hus. Vid byggnation med stål istället för betong blir nettoutsläppen ännu högre, då stål vid framställning är än mer energiintensivt. Att välja trä i de fall det är möjligt är starkt att föredra ur klimatsynpunkt.

Källa: SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, http://www.slu.se/?id=551&puff=202 

HÅLL SVERIGE RENT - JÄMFÖRELSETAL FÖR UTSLÄPP MED GENOMSNITTLIG BIL

För varje liter bensin eller diesel som din bil förbrukar släpps 2,3 respektive 2,5 kilo koldioxid ut i atmosfären. Det blir nästan 3 ton koldioxid per år för en genomsnittlig bensinbil.

Källa: Håll Sverige Rent, http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=913

OM DEROMEGRUPPEN

Företaget har anor från 1947 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen. Derome AB är Sveriges största familjeägda träindustri. Idag finns 750 anställda och omsättningen beräknas uppgå till 2,7 miljarder kronor under år 2010.

Deromegruppens verksamheter avser skogs- och träindustri med tre egna sågverk, bygghandelsverksamhet på sju orter, produktion av trätakstolar, bioenergi och pellets, hus och byggkomponenter, nyckelfärdiga värmecentraler, markexploatering samt förvaltning av omkring 1.000 lägenheter och lokaler i eget innehav.

Deromegruppen har en omfattande export av sågade och förädlade trävaror och prefabricerade villor.

Verksamhet bedrivs i Derome, Falkenberg, Halmstad, Kinnared, Kungsbacka, Marieholm/Göteborg, Mölnlycke, Skene, Ytterby/Kungälv, Mjölby och Kristiandstad. Säljkontor för A-hus finns på ett 20-tal orter i Sverige. Takstolstillverkning sker även i Tyskland.

Varumärken som ingår i Deromegruppen är även A-hus och Varbergshus. För mer information se: www.derome.se, www.a-hus.se och www.varbergshus.se.

Företaget har anor från 1947 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen. Derome AB är Sveriges största familjeägda träindustri. Idag finns 750 anställda och omsättningen beräknas uppgå till 2,7 miljarder kronor under år 2010.

Deromegruppens verksamheter avser skogs- och träindustri med tre egna sågverk, bygghandelsverksamhet på sju orter, produktion av trätakstolar, bioenergi och pellets, hus och byggkomponenter, nyckelfärdiga värmecentraler, markexploatering samt förvaltning av omkring 1.000 lägenheter och lokaler i eget innehav.

Deromegruppen har en omfattande export av sågade och förädlade trävaror och prefabricerade villor.

Verksamhet bedrivs i Derome, Falkenberg, Halmstad, Kinnared, Kungsbacka, Marieholm/Göteborg, Mölnlycke, Skene, Ytterby/Kungälv, Mjölby och Kristianstad. Säljkontor för A-hus finns på ett 20-tal orter i Sverige. Takstolstillverkning sker även i Tyskland.

Varumärken som ingår i Deromegruppen är även A-hus och Varbergshus. För mer information se: www.derome.se, www.a-hus.se och www.varbergshus.se.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy