Skip to main content

Derome höjer priset på grantimmer

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 10:46 CEST

Derome Skog höjer det ordinarie listpriset på grantimmer från och med den 1 augusti 2009. Den skogsägare som säljer får nu 30 kr/m3fub mer i plånboken. På PEFC-virke införs ett tillägg för att värna ännu mer om miljön.

- Eftersom Derome eftersträvar långsiktiga partnerskap med skogsägarna väljer vi att gå ut med en permanent höjd prislista istället för tillfälliga premier under några få månaders tid. Nu tror vi på en ökad efterfrågan och höjda priser på våra sågade och förädlade trävaror och gör därför en höjning på granråvaran, förklarar Rolf Larsson, verksamhetsansvarig Derome Skog AB.

Premierar PEFC

För att öka andelen miljöcertifierad skog i Sverige stöttar Deromes inköpare skogsägare på olika sätt. Dels genom att erbjuda sin kompetens inom området och dels genom att betala mer för det PEFC-certifierade virket.

- Tidigare gjorde vi ett avdrag på icke-certifierat timmer på 8 kronor. Nu tas avdraget bort och vi erbjuder istället ett tillägg som ger skogsägaren 20 kr mer för varje kubikmeter PEFC-timmer för att ytterligare värna om miljön, säger Rolf Larsson.

Ljusnande framtid för det hållbara svenska skogsbruket

Den svaga svenska kronan gör de svenska trävarorna efterfrågade i utlandet. Utav Deromegruppens sågade volym exporteras idag 60 %, att jämföras med 2007 års volym på 50 % när byggbranschen befann sig i en stark högkonjunktur.

- Framtiden för svenska trävaror på export bör ljusna ytterligare om den kampanj som Skogindustrin driver starkt i både Almedalen och inför Klimatmötet i Köpenhamn får önskade effekter, säger Anders Thorild, VD för Derome Timber.

Med den kampanj Anders Thorild nämner vill Skogsindustrin visa att skogen är en del av lösningen på klimatfrågan, bland annat genom att trä är det enda förnybara byggmaterialet. I en studie vid Växjö Universitet jämfördes två fyravåningshus, det ena med trästomme och det andra med betongstomme. Betonghuset medför ett utsläpp av 96 ton koldioxid, medan trähuset istället tar upp 150 ton.

- Sverige har en tradition att bygga i trä, medan man i exempelvis England, Tyskland och Belgien bygger i sten. En ökad kunskap om träet som byggmaterial gynnar både de svenska skogsägarna och den globala uppvärmningen, avslutar Anders Thorild. Det är viktiga anledningar till att vi vill agera långsiktigt i våra relationer med skogsägarna.

För frågor kontakta:

Anders Thorild, VD, Derome Skog, 0340-66 64 15
Rolf Larsson, verksamhetsansvarig, Derome Skog AB, 0340-66 64 21
...eller
Lena Sandersson, Informationsavdelningen, 0340-66 65 10

Se även www.derome.se och www.deromeskog.se.

Bildmaterial finns att hämta på www.derome.se under Press-sidorna:

  • Bild på Anders Thorild
  • Bild på Rolf Larsson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy