Skip to main content

Lyckat projekt gav halverad energiförbrukning

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 09:00 CET

När NEED4B-projektet drog igång 2012 invigdes det av dåvarande civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Här vid forskningsvillan i Borås.

Derome har i dagarna gått i mål med projektet NEED4B tillsammans med RISE. Projektet startades redan 2012 och har genererat kunskaper i hur husbyggnation och teknik tillsammans kan minska energiförbrukningen för en familj och deras hem. Projektet resulterade i en minskad förbrukning med goda marginaler.

Projektet NEED4B som genomförts tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) har använt sig av två hus, producerade av Derome och dotterbolaget A-hus. Ett hus placerades på RISEs forskningsanläggning i Borås och ett i Varberg. Huset i Borås har haft en fiktiv familj som kallats Grankvist medan huset i Varberg haft en verklig familj. Projektets mål var att minska energiförbrukningen med 60 procent i jämförelse med dagens myndighetskrav på 55 kWh/mper år.

– När det gäller att nå målen med minskad energiförbrukning så har de boende ett stort ansvar och det är viktigt att inte fastna i tidigare invanda beteenden. Så här behöver vi och hela branschen verkligen jobba vidare för att öka förståelsen för handhavandet av tekniken hos de som bor i husen, säger Anders Carlsson, teknisk chef på Derome Hus.

Projektets resultat

Det har blivit tydligt i det här projektet att familjer behöver förändra sina vanor och tänka mer på hur de förbrukar. I forskningsvillan i Varberg, där den verkliga familjen bor, har forskare mätt energiförbrukningen till 30 kWh/m2 per år. Resultatet i Varberg påverkades dock av en felaktigt inställd ventilation där forskarna kunde se att de 30 kWh/m2 egentligen skulle varit 10 kWh/m2 mindre om inställningen skulle varit rätt. Energianvändningen i forskningsvillan i Borås blev uppmätt till 18 kWh/m2 per år. Den tillåtna energiförbrukningen enligt Boverkets byggregler ligger på 55 kWh/m2 per år.

– Fokus inom projektet har varit på energieffektivitet och ett bra inomhusklimat. Vi har haft stor nytta av det utvecklande samarbetet med RISE och flera av projektets tekniska lösningar är också införda i vår husproduktion. Takets solcellspaneler har också fungerat väldigt bra på de båda forskningsvillorna, berättar Anders Carlsson.

Framtidens boende

Projektet är viktigt för Derome då det går hand i hand med satsningar på miljön och energieffektiv husbyggnation. Nu när projektet gått i mål kommer huset i Borås att fortsätta att användas för mer forskning inom framtidens boende. I resultatet visades en minskad energiförbrukning i jämförelse med dagens myndighetskrav på 55 kWh/m2per år. Resultatet blev en minskning med 45 procent för huset med den verkliga familjen i Varberg med en felaktigt inställd ventilation. Hade ventilationen varit rätt inställd i forskningsvillan i Varberg hade minskningen legat på omkring 60 procent istället. Energiminskningen för forskningsvillan i Borås låg på 67 procent i jämförelse med rådande regelverk.

– Projektet har gett oss oerhört stor kunskap som kommer att vara vägledande för hur vi kan leva och bo klimatsmart – redan nu och i framtiden. De båda familjerna, både familjen Grankvist och den verkliga familjen, har starkt bidragit till viktig fakta kring lågenergihus, säger Lisa Ossman, projektledare på RISE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTARUTA

Bygget av de båda klimatsmarta pre-fabricerade trävillorna i Borås och Varberg har skett inom ramen för det EU-finansierade samarbetsprojektet NEED4B som startade 2012 och som avslutas nu i början av 2018. Projektet har gått ut på att stimulera byggnationen av energiekonomiska byggnader – bostäder, kontor och offentliga byggnader. Byggnaderna följdes sedan upp under två års tid för att säkerställa att målen nås. Alla byggnader har ett sammantaget mål att minska energianvändningen med drygt 60 % jämfört med dagens myndighetskrav. Övriga demonstrationsbyggnader finns i Belgien, Italien, Spanien och Turkiet. Lärdomarna från projektet sprids sedan och bidrar förhoppningsvis till att göra all nyproduktion av byggnader energieffektivare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA OM DEROMEGRUPPEN

Företaget har anor från 1946 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver tredje generationen av ägarfamiljen Deromegruppen, som är Sveriges största familjeägda träindustri med 2000 medarbetare. Omsättningen beräknas uppgå till 7,5 miljarder kronor under år 2018.

Deromegruppens verksamheter avser skogs- och träindustri med fyra egna sågverk, bygghandelsverksamhet, hustillverkning, produktion av trätakstolar, bioenergi, emballage, byggkomponenter, markexploatering samt förvaltning av lägenheter och lokaler i eget innehav. Deromegruppen har en omfattande export av sågade och förädlade trävaror och prefabricerade villor.

Produktionsanläggningar finns i Anneberg, Derome, Halmstad, Kalix, Kinnared, Kristinehamn, Mjölby, Okome, Skellefteå, Tanumshede och Varberg. Bygghandelsverksamhet finns på ca 40 orter och säljkontor för A-hus finns på ca 20 orter i Sverige. Takstolstillverkning sker även i Norge och Tyskland.

Varumärken som ingår i Deromegruppen är även A-hus och Varbergshus. För mer information se: www.derome.se, www.a-hus.se och www.varbergshus.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.