Skip to main content

Ny grund minskar koldioxidförbrukning motsvarande 65 000 bilars årsförbrukning

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 13:02 CET

Ett samarbete mellan cellplasttillverkaren BEWi och träindustrikoncernen Derome har resulterat i en ny typ av grund. Den nya grunden sparar in 20 procent på allt – råvara, energiförbrukning, utrymme och transporter. Men viktigast av allt är att den begränsar koldioxidutsläppen avsevärt. Enbart i Skandinavien kan nyheten innebära en besparing på ca 425 000 ton CO2. Det motsvarar ett helt års koldioxidförbrukning för ca 65 000 bilar.

20 procent mindre material
Den nya grunden är i grå cellplast och har samma isolervärden som traditionell teknik. Nyheten är materialåtgången som är 20 procent lägre.
– Less is more. Det finns en stor vinst i att skapa mer av mindre. Den nya grunden Ragnar är ett bra exempel på det. Höjden på grunden har minskats från 400 millimeter till 320 millimeter och fått en ny konstruktion som inte kräver samma mängd betong och dessutom eliminerar köldbryggor. Men framför allt sparar vi tid, pengar och miljö i alla led, säger Martin K Bekken som är försäljningschef på BEWi i Danmark och Sverige.

20 procent mindre tid, pengar och miljöpåverkan
När materialmängden minskas med 20 procent minskar förbrukningen av naturtillgångar och energi med motsvarande siffra. Och i den takten fortsätter besparingarna på emballage, transporter och lastutrymme, dieselförbrukning och vägslitage, lagerutrymme, spill och emballage på byggplatsen samt vikten som byggarbetarna bär omkring på.
– Med små och enkla medel kan man åstadkomma revolutionerande förändringar, säger Bekken. De positiva förtjänsterna kan hela byggbranschen dra nytta av från industri till hustillverkning.

Först ut på marknaden
Vägen ut på marknaden har gått via ett tätt samarbete med Deromegruppen. Christian Kylin jobbar med forskning och utveckling inom Derome Hus.
– Det är viktigt för oss att arbeta nära våra leverantörer för att tillsammans driva utvecklingen mot miljömässigt hållbara byggnader framåt. Vi har tittat närmare på detaljnivå och sett stora fördelar. Derome arbetar med hela kedjan från skog till färdigt hus och de miljömässiga aspekterna är särskilt betydelsefulla för oss. 20 procent mindre koldioxidutsläpp från en produkt är en gigantisk skillnad. Byggekonomiskt finns det ingenting att tveka över.

Derome tar täten i utvecklingen och har ingenting emot att fler följer efter.
– Byggbranschen är en bransch under utveckling och alla borde vara intresserade av att ta miljömässigt ansvar om nu vinsten är lika stor ekonomiskt. A-hus, Derome Mark & Bostad och Varbergshus, som ingår i Deromegruppen, arbetar kontinuerligt med att minska koldioxidbelastningen under byggtiden och i de färdiga byggnaderna. Därför är denna typ av grund ett viktigt steg i det arbetet, säger Kylin.

BEWi
BEWI är en plasttillverkare som har sitt säte på Fröya i södra Tröndelag. Koncernen Bewi beräknas omsätta 530 Msek 2011 och har produktion i Balsfjord, Trondheim och Fröya i Norge och i Genevad i Sverige. Koncernen är en stor producent av förpackningar i EPS och PE / PP för livsmedelsindustrin och verkstadsindustrin samt EPS-isolering inom byggbranschen.

Deromegruppen
Deromegruppen är Sveriges största familjeägda träindustri och arbetar med hela kedjan - från skog till färdigt hus. Verksamheten innefattar bland annat sågverk, bioenergi, byggvaruhandel, husfabrik och byggkomponenttillverkning, markexploatering och fastighetsförvaltning. Deromegruppen beräknas omsätta 3 miljarder kronor under 2011.

Frågor kring denna pressrelease besvaras av:
Martin K Bekken
Försäljningschef BEWi, Sverige, Danmark
Tel +46 738 100 504
E-mail. martin.bekken@bewi.com

Christian Kylin
Byggnadschef FoU, Derome Hus
Tel +46 (0)340-58 25 84
E-mail: christian.kylin@derome.se

----------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA OM DEROMEGRUPPEN

Företaget har anor från 1947 då Karl Andersson startade första cirkelsågen i halländska Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen. Derome AB är Sveriges största familjeägda träindustri. Idag finns 850 anställda och omsättningen beräknas uppgå till 3 miljarder kronor under år 2011.

Deromegruppens verksamheter avser skogs- och träindustri med tre egna sågverk, bygghandelsverksamhet på sju orter, produktion av trätakstolar, bioenergi och pellets, hus och byggkomponentermarkexploatering samt förvaltning av omkring 1.300 lägenheter och lokaler i eget innehav.

Deromegruppen har en omfattande export av sågade och förädlade trävaror och prefabricerade villor.

Verksamhet bedrivs i Derome, Falkenberg, Halmstad, Kinnared, Kungsbacka, Marieholm/Göteborg, Mölnlycke, Mölndal, Skene, Ytterby/Kungälv, Mjölby och Kristianstad. Säljkontor för A-hus finns på ett 20-tal orter i Sverige. Takstolstillverkning sker även i Tyskland.

Varumärken som ingår i Deromegruppen är även A-hus och Varbergshus. För mer information se: www.derome.se, www.a-hus.se och www.varbergshus.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy