X8idy2g1qcqavkvpm1udyq

Spännande idéer på Möbelmässan 2011 från Design och träteknik

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2011 15:01 CET

Vad händer när man tar ett material, som omgärdas av en mängd förutfattade meningar, ur sitt vanliga sammanhang och sätter in det i en helt annan kontext? Vad uppstår i gränslandet när två ytterligheter möts? Hur kombinerar man husvagnsestetik med med livsstilen hos en popkille på 23 år?

1lwewlwknaeej6lllpxbw

Design och träteknik jobbar med DuraPulp

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2010 14:07 CEST

Studenter från Design och träteknik vid Högskolan i Gävle har under 2 veckor arbetat med Södra Cells nya träfiberkomposit DuraPulp i syfte att ta fram produkter och idéer för en bredare lansering av materialet.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Design och träteknik, Högskolan i Gävle

Design och träteknik - kreativa tankar och nya material

Design och träteknik är en kombinerad design och teknikutbildning som leder till kandidatexamen i ämnet Design och formgivning.
Designdelen har utbildningar inom industridesign som förebild, men utmärks av den starka anknytningen till trä och hållbar utveckling. Den omfattar bl.a. designmetodik, produktutveckling, formlära, visualisering och presentation.
Teknikdelen i utbildningen är praktiskt inriktad. Studenterna får en ingående kännedom om trä och dess uppbyggnad, bearbetningsmöjligheter och användningsområden. Till trä räknas även produkter där trä ingår som en väsentlig råvara, det vill säga träfiber- och spånskivor, limträ, kartong, träfiberkompositer, komprimerat trä med mera.
Utbildning om andra material än trä ingår också, i första hand gäller det metaller och plaster. Produktionsteknik är också ett viktigt inslag i utbildningen.

Studier i projektform
En stor del av studierna består av projekt med olika teman, som delvis görs i samarbete med olika företag. Exempel på samarbetspartners är Edsbyverken, Hags och Karlit.

Adress

  • Design och träteknik, Högskolan i Gävle
  • Kvarteret Silvanum, Kungsbäcksvägen 32
  • 802 67 Gävle
  • Vår hemsida

Länkar