Skip to main content

Gladiatorutställningen besöktes av färre än förväntat

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2018 10:30 CEST

Den roterande världsutställningen Gladiatorer – Colosseums Hjältar hade sin sista öppningsdag söndagen den 12 augusti. Projektet pågår augusti ut och ett ekonomiskt resultat kommer finnas färdigt först i mitten av september, men Destination Jönköping kan redan nu konstatera att projektet, med 9003 sålda biljetter, blir en minusaffär.

-Besöksantalet är naturligtvis en stor besvikelse och långtifrån det vi väntat oss. Ursprungsmålet var 75 000 besökare. Den siffran reviderades efter den extrema värmen i maj till 55 000. Nu väntar ett stort uppföljningsarbete för att titta på alla effekter av utställningen och orsaker till att vi inte nådde upp i önskat antal besökare. Det kan finnas fler faktorer som påverkat till det låga besöksantalet, men vädret är troligtvis den enskilt största anledningen, säger Patrik Olderius, VD Destination Jönköping.

Att den rekordvarma sommaren påverkat svenskarnas sätt att semestra är något som stora delar av branschen pekar på. Det finns ännu ingen statistik, men flera andra arrangörer vittnar också om kraftigt vikande besökssiffror.

Gladiatorer – Colosseums Hjältar hade aldrig tidigare visats i Sverige och drar nu vidare till Frankrike. Genom att visa utställningen ville Destination Jönköping, vars uppgift är att skapa attraktionskraft och driva besökare till kommunen, skapa en extra anledning för besökare att göra ett stopp i Jönköping.

- Vi har redan en mängd härliga upplevelser att erbjuda våra besökare och såg att utställningen skulle bli en reseanledning och ett intressant komplement, kanske främst när väder och vind inte lockar till utomhusaktiviteter. När vi startade projektet 2016 gjorde vi en riskanalys och även om en fin sommar fanns med som ett scenario, kunde ju ingen tro att sommaren 2018 skulle bli den varmaste på över 250 år. Det är jättetråkigt att fler inte besökte den fina utställningen, både för allt det jobb som lagts ned och för att projektet kommer gå back ekonomiskt, säger Patrik Olderius.

Utgången av projektet Gladiatorutställningen kommer inte att påverka verksamheten i kommunens förvaltningar, utan kommer enbart att påverka övriga projekt i Destination Jönköping. Långsiktiga utvecklingsprojekt kommer bromsas, men pågående projekt och där avtal finns, t ex Grenna Bluegrass, Visingsö Tornerspel, Elmia Scandinavian Horse Show, DreamHack och IRONMAN 70.3 Jönköping kommer inte påverkas.

Fakta om Destination Jönköping och finansiering

Destination Jönköping AB:s huvuduppgift är att marknadsföra Jönköpings kommun som besöks-, mötes- och evenemangsplats. Bolaget ska på uppdrag av Jönköpings kommun svara för gästmottagande där turister befinner sig, platsmarknadsföring, verka för att evenemang genomförs, svara för Convention Bureauverksamhet samt svara för scenansvaret vid Jönköpings konserthus och Jönköpings teater. Bolaget ska genom sin verksamhet skapa attraktionskraft och driva besökare till Jönköping.

Jönköpings kommun drev fram till 2013 verksamheten i förvaltnings-, bolags- och föreningsform. Då beslutade Kommunfullmäktige att bilda ett helägt kommunalt bolag, Destination Jönköping AB. Näringslivsverksamheten övergick samtidigt i förvaltningsform och tillhör idag stadskontoret. I och med bildandet av bolag köper numera Jönköpings kommun utförandet av dessa tjänster av Destination Jönköping.

Bolaget har under 2018 en egen budget på 37 mnkr. 13 mnkr av dessa består av tjänsteköp (grundläggande verksamhet där kommunen köper tjänster av bolaget), evenemangsbudgeten uppgår till 16 mnkr och Convention Bureaus budget till 1,4 mnkr. Jönköpings kommun står alltså sammanlagt för 30,4 mnkr.

Destination Jönköping AB finansieras till större delen av kommunala medel. Convention Bureau- verksamheten är till hälften finansierad av näringslivet. Konserthuset och teatern finansieras till större delen genom evenemang som bedrivs i lokalerna. Evenemangsbudgeten under 2017 uppgick under verksamhetsåret 2017 till 14,2. Av dessa nyttjades 12,3 mnkr. Kvarstående medel återgick till Jönköpings kommun.

För mer information:

Patrik Olderius, VD Destination Jönköping
patrik.olderius@destinationjonkoping.se  
072-507 01 21

Destination Jönköping AB skall öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser

Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag och har 20 anställda.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.