Skip to main content

Kunskapsdag om evenemangsutveckling i Skaraborg

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 12:33 CEST

Evenemang är motor för besöksnäringsströmmar, skapar förståelse mellan människor och kulturer, är sysselsättningsintensivt och fungerar som katalysator för tillväxt i samhället. En framgångsrik evenemangsutveckling bidrar till ett attraktivare utbud för både kommuninvånare och besökare i Skaraborg och Västsverige.

En kunskapsdag om evenemangsutveckling kommer genomföras fredagen den 24 augusti i Sparbanken Lidköping Arena. Konferensen bygger på samverkan mellan Skaraborgs kommuner inom ramen av Skaraborgs turismstrategi på initiativ av Destination Läckö-Kinnekulle AB. Konferensen har i huvudsak två inriktningsområden, dels att sätta fokus på evenemangsutveckling som tillväxtmotor för besöksnäring, dels att lyfta intresset om samsyn kring frågor rörande gemensam evenemangsutveckling i Skaraborg. - Vi har i destinationsbolaget byggt upp en erfarenhets- och kunskapsbank inom evenemangsutveckling genom åren och från flera håll efterfrågas samverkan över kommungränserna, så det känns naturligt och väldigt roligt att arrangera denna kunskapsdag, säger Gunilla Davidsson, VD för Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Kunskapsdagen vänder sig till turistchefer, evenemangsutvecklare, arenor, politiker, tjänstemän, eventarrangörer och andra näringslivsaktörer som arbetar med evenemangsutveckling i Skaraborgs 15 kommuner. Konferensdeltagarna kommer få ta del av intressanta föreläsningar, gemensamma övningar och rent praktiskt få ta del av evenemanget Lidköpings Kultur & Porslinsfestival som äger rum samtidigt. - Kunskapsdagen är en mix av evenemangsutveckling i teori och praktik genom att dagen avrundas med att konferensdeltagarna tas med på ett studiebesök i utvecklingen av Lidköpings Kultur & Porslinsfestival, säger Anna Ohlin Ek, evenemangsutvecklare för Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Ytterligare info:

Kunskapsdagen om evenemangsutveckling i Skaraborg

Gunilla Davidsson, VD/Turistchef Destination Läckö-Kinnekulle Telefon: 0706-57 76 46 Mail: gunilla@lackokinnekulle.se

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av kommunerna Götene och Lidköping tillsammans med näringslivet i de bägge kommunerna.

Destinationsbolaget har i uppdrag att arbeta med destinationsmarknadsföring, affärsutveckling och utveckling av nya och befintliga besöksmål, evenemang, mottagningsservice och tjänsteförsäljning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy