Byn med 160 invånare mångmiljonsatsar på turister

Pressmeddelande -

Byn med 160 invånare mångmiljonsatsar på turister

Lofsdalen med 160 invånare och 10 000 bäddar har nu i dagarna fått klartecken av Tillväxtverket att inleda det stora treåriga utvecklingsprojektet “Lofsdalen Masterplan 2.0”. Projektet har beviljats ca 7 miljoner kronor ur EU:s strukturfondsprogram för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft i området. Stora investeringar i spår och leder väntar, samt kunskapshöjande insatser för företagare och personal inom Lofsdalens besöksnäring.

Torsten Byström är projektledare och förväntansfull inför den stora satsningen i den lilla byn.

“Det är viktigt att vi ger företagarna möjlighet att förstå sig på den internationella besökaren och behovet av upplevelser. Vi ska göra året-runtspår för både längdskidåkning, cykel och vandring, samt satsar på tidigt snö i spåren. Även hemsidan ska uppgraderas och fler paketerbjudanden lanseras. Ett brett samarbete i byn är viktigt. Ett av de första stegen är exempelvis att vi skriver markägaravtal så våra spårsatsningar säkerställs.”

I en rapport från Tillväxtverket konstateras att turismens exportvärde år 2014 uppgick till 96,5 miljarder kronor, vilket därmed är högre än än det sammanlagda värdet för järn- och stålexporten och personbilsexporten samma år. Utländska besökares konsumtion i Sverige har sedan år 2000 ökat med 137,7 procent. Detta har bidragit att sysselsättningen inom turism ökat med 28 400 personer.

“Besöksnäringen är den i särklass viktigaste näringen i Sverige och central för Lofsdalens överlevnad. Målsättningen med projektet är att ge byn långsiktig nytta av de satsningar vi gör.”

Foto: Gabriella Edebo

Ämnen

Taggar


Att definiera känslor är inte lätt. Men en sak är säker: finns de är de svåra att dölja. Det emotionella är en del av människan som inte låter sig påverkas av evolutionen i övrigt.

Det vi i Lofsdalen känner för vår bygd kan sammanfattas i två ord: äkta kärlek. En kärlek som är omöjlig att ta miste på. Och den präglar allt vi gör. Hur vi förhåller oss till varandra och till naturen. Hur vi möter våra besökare. Hur vi kommunicerar. Hur vi planerar och genomför de åtgärder och aktiviteter som ska locka ännu fler människor till Lofsdalen.

Byn där vi lever och verkar är liten. Det betyder att det mesta kommer nära. Blir personligt. Hos oss finns det stora i det lilla. En styrka som skiljer oss från andra fjällanläggningar.

Den ska vi utnyttja och bygga vidare på. För med de starka känslorna kommer också en stark tro på framtiden. En vilja till förändring och utveckling. Vi vill jobba för att vår bygd ska blomstra; leva både vinter- och sommartid.

Kärleken växer. Lofsdalen också.

Presskontakt

Lotta Anestedt

Lotta Anestedt

Presskontakt VD, Destination Lofsdalen 0762483514