Skip to main content

Taggar

Nominerade till galan och motivering till priserna
Handlingsplan - näringslivsstrategi

Handlingsplan - näringslivsstrategi

Dokument   •   2016-09-19 08:54 CEST

Handlingsplanen beskriver tillvägagångssätt, insatsområden och huvudaktiviteter för att uppnå de mål, och för att konkretisera de strategiska fokusområden, som anges i Södertälje kommuns näringslivsstrategi 2016-2022.

Södertälje näringslivsstrategi 2016-2022

Södertälje näringslivsstrategi 2016-2022

Dokument   •   2016-09-19 08:54 CEST

Näringslivsstrategin Utvecklingskraft i Södertälje är framtagen av Södertälje kommun i samverkan med näringslivet. Strategin syftar till att tydliggöra kommunens vägval för att stödja en utveckling av näringslivet och innehåller ett övergripande mål ”Utvecklingskraft i Södertälje”, ett antal mätbara underliggande mål och fem strategiska fokusområden.

Inbjudan öppethus på Campus Telge

Inbjudan öppethus på Campus Telge

Dokument   •   2015-02-12 11:55 CET