Skip to main content

Fantastiskt betyg för Uppsala som mötesstad!

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 15:37 CEST

Onsdag den 25 mars, utsågs några av de viktiga ambassadörerna för Uppsala som mötesstad. Det skedde under en middag på restaurang Hyllan, Saluhallen. De som var inbjudna till middagen har en nyckelroll när det gäller att skapa fler möten i Uppsala. Uppsala Convention Bureau ställde några frågor till dem om hur de och deras besökare uppfattar Uppsala som mötesstad. Resultatet var, minst sagt, mycket positivt!

I samband med den årliga Ambassadörsmiddagen skickades en enkät ut till de 70-tal deltagare som har ordnat stora möten i Uppsala. Syftet var att ta reda på vad de och deras gäster tycker om Uppsala som mötesstad. Av de 69 mötesarrangörer som svarade på enkäten var det 31 män och 38 kvinnor. Det var bara fem medverkande person under 40 år, 17 personer i åldrarna 41 - 50, 25 personer i åldrarna 51 - 60 och 20 personer som är äldre än 61 år.

- Ja, det överensstämmer med vår erfarenhet. Den som ordnar ett större möte inom framförallt vetenskapliga organisationer har nått till den övre medelåldern. Det krävs tid att bygga det nätverk, den erfarenhet och det förtroende som behövs för att kunna dra igång en så stor process som ett större internationellt eller nationellt möte innebär, förklarar Charlotte Ullberg, marknadschef MIC (Meeting, Incentive, Convention), Uppsala Tourism.

Av de som deltog kom 56 från den offentliga sektorn, framför allt från Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, men även från Landstinget, Akademiska sjukhuset och övriga statliga verk i Uppsala och 13 från det privata näringslivet.

- Det är ju framförallt den vetenskapliga forskningen som drar de stora mötena till Uppsala. Det skall vi vara glada för i tider av lågkonjunktur. Forskningsmöten är inte lika konjunkturkänsliga som företagsmöten, säger Jojo Lindström, Vd för Uppsala Tourism.

Det var bara tre personer som hade ordnat fler än åtta större möten de senaste åren, tre personer hade ordnat mellan fem och sju möten, 40 personer hade ordnat två till fyra möten och 22 personer hade ordnat ett möte.

- Vi har sett under de år som Uppsala Convention Bureau har funnits, att samma personer återkommer gång på gång i samband med att stora möten ordnas i vår stad, konstaterar Anna Lindström, marknadskoordinator Uppsala Tourism.

Vad tyckte då de utfrågade mötesarrangörerna om Uppsala som mötesstad?

Påståendet Uppsala är väldigt tillgängligt fick betyget 5,34. Högsta betyg var 6. De som svarade uppskattade närheten till Arlandas flygplats och att det var så lätt att ta sig runt i staden. "Ett litet minus är tillgänglighet utifrån rörelsehinder" påpekade en av de svarande.

- Det här är något vi måste undersöka. Det är givetvis en begränsning om det är så. Många medicinska möten följs ofta av patient- och anhörigföreningar. Personer som drabbas av sjukdomar, kan också bli drabbade av något handikapp. Är det en kronisk sjukdom så finns givetvis ett stort intresse av att bevaka de möten, konferenser och kongresser som behandlar det aktuella området. Vi vill att Uppsala skall ha hög tillgänglighet även för dessa, så viktiga, patient- och anhörigföreningar, säger Charlotte Ullberg.

Uppsala är väldigt uppskattat av våra gäster renderade 5,24 I betyg. "Det är alltid enkelt att få uppslag när deltagarna frågar vad de skall titta på." "Vi brukar alltid ha en Svanslöspromenad och numera Konsert- och Kongresshusvisning organiserat", berättade en av respondenterna. "För få kvällsaktiviteter under vardagar," tyckte en annan.

- Ja, man skall inte tro att det bara är barn som uppskattar vår svanslösa katt, det är många vuxengrupper som gärna går en Pelle Svanslöspromenad, berättar Anna Lindström.

- Titta på den vackra utsikten från sjätte våningen av Konsert- och Kongresshuset börjar bli nästan lika obligatoriskt för den som besöker Uppsala, som det är att åka upp i Eiffeltornet om man besöker Paris, tillägger Charlotte Ullberg.

- Vad beträffar utbudet av aktiviteter under vardagar så har det hänt mycket de senaste åren, både vad gäller evenemang men även pubar, rstauranger och andra aktörer som ordnar musikunderhållning och andra aktiviteter. Mer är på gång, säger Anna Lindström.

Uppsala har ett mycket bra utbud av konferensfaciliteter fick betyget 4,55. Det nya Konsert och kongresshuset lyftes fram som en tillgång för Uppsala. Däremot "saknar Uppsala möjlighet till de riktigt stora mötena", svarade en av de tillfrågade.

- Visst saknar vi den riktigt stora möteslokalen. Men, det som är viktigt att komma ihåg är att ett vetenskapligt möte samlar alla sina deltagare i ett rum kanske totalt 2-4 timmar, av de två till fyra dygn som mötet äger rum. Därefter behöver man många kringliggande salar, i varierande storlek, där man kan dela upp mötesdeltagarna i olika grupper. Vi har talat med representanter för de arenor som projekteras och bett dem tänka på att bygga in mycket flexibilitet i de tänkta byggnaderna så att man med hjälp av vikväggar, eller moduler, kan bygga om och anpassa efter det aktuella mötet, påpekar Charlotte Ullberg.

Påståendet att Uppsala har ett mycket bra utbud av hotell fick också ett lägre, men fortfarande bra, betyg på 4,53. "Hotellen som finns är mycket bra men de räcker inte till," tyckte en av arrangörerna.

- De stora nationella och internationella kongresserna äger framförallt rum under vårmånaderna april till juni och på hösten från slutet av augusti till början av november. Möten äger oftast rum under arbetsveckan måndag till torsdag, även om vissa möten startas eller avslutas under helgen. Resten av året och veckan är inte konkurrensen om rummen lika hög, säger Anna Lindström.

Uppsala har ett mycket bra utbud av bankettlokaler var det som fick lägst betyg; 4,22. Det som drar ner betyget är att "det finns få som är tillgängliga utifrån personer med rörelsehinder och litet utbud av lokaler för över 150 personer," enligt en av arrangörerna.

- Det är p g a att Uppsala är så populärt som mötes- och festplats så att det är många som konkurrerar om bankettlokalerna, framförallt på våren. Under t ex maj månad kan det vara lätt att få uppfattningen att utbudet av bankett lokaler är för litet. Så det gäller att boka i god tid. Vad gäller tillgänglighet vid rörelsehinder finns det svårigheter i några få lokaler, vi får titta närmare på vilka lösningar som finns, konstaterar Charlotte Ullberg.

Det finns goda flygförbindelser från hela världen till Uppsala gav betyget 5,52. "Det finns ingen flygplats i Uppsala", påpekade någon. "Inte till Uppsala direkt, men kommer man till Arlanda så är OK och ta sig vidare till Uppsala," replikerade en annan respondent.

Det är lätt att ta sig till Uppsala från flygplatsen fick också det höga betyget 5,52. "Ja, både med buss och tåg är det perfekt!" "Ja, men löjligt dyrt," sa en annan arrangör.

Påståendet att det är lätt och bekvämt att ta sig runt i Uppsala fick 4,83 av möjliga 6 poäng i betyg. Det upplevs som svårare att ta sig fram med bil eller buss i innerstaden. "Enklast är att ta sig fram till fots." "Stadens sevärdheter ligger ju inom gångavstånd och en buss till Gamla Uppsala är enkel att hitta." "Det blir lättare när stationsområdet är färdigbyggt"! konstaterar en annan arrangör.

- Tillgänglighet i form av en fungerande infrastruktur är viktig för att en destination skall upplevas som attraktiv. Det är oerhört glädjande att Uppsala får så fantastiskt fina betyg när det kommer till denna för turism så avgörande faktor. Kostnaden för transport från Arlanda till Uppsala är beroende på de avtal som finns mellan staten och A-train. Det pågår en diskussion mellan SL och UL om trafiken på hela sträckan Stockholm - Uppsala via såväl Arlanda som Märsta. Detta arbete inbegriper även diskussion med SJ om trafiken på Ostkustbanan Stockholm - Uppsala (Gävle). Om det genomförs trafikförändringar som kommer det ske efter år 2011, förklarar Jojo Lindström.

Uppsala har ett fantastiskt utbud av attraktioner och sevärdheter fick 4,70 i betyg. "Tillgången av t ex aktiviteter mellan 1 oktober och 1 maj är mycket få vad gäller t ex Linné av naturliga skäl." "Uppsala har inte ett konstmuseum som lockar till besök/återbesök," var två av de synpunkter som framfördes.

Uppsala bjuder på många spännande evenemang gav förhållandevis låga 4,27 i betyg. Man ansåg dock att Uppsala Konsert & Kongress har bidragit till ett mer levande Uppsala.

- Vi arbetar för att utveckla Uppsalas alla fina attraktioner och sevärdheter så att vi ska kunna lyfta fram fler alternativ till besökaren. Vi har också bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete inom evenemang de senaste två åren som nu börjar synas och ge Uppsala uppmärksamhet. Mycket är gjort, men det finns mycket kvar som vi gärna vill utveckla, avslutar Jojo Lindström.

EN FILM OM UPPSALA SOM MÖTESSTAD FINNS PÅ:

www.uppsalaconventionbureau.se

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan 35 intressenter inom besöksnäringen. Uppsala Tourism inledde samarbetsprojektet för åtta år sedan, efter ett utökat uppdrag från Uppsala kommun att arbeta med utveckling av affärsturism.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Ullberg, Marknadschef MIC (Meetings, Incentives, Conventions), Uppsala Tourism AB och kongresschef; Uppsala Convention Bureau

Mobiltel.: 0730-79 86 84

E-post: charlotte.ullberg@uppsalatourism.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.