Skip to main content

I Uppsala har man ännu inte märkt av lågkonjunkturen

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 17:17 CEST

Den 22 januari 2009 träffades medlemmarna i Uppsala Convention Bureau på Eklundshof för att göra en utvärdering av 2008 och tala om sina förväntningar och planer inför det kommande året.

Eklundshofs VD Erik Bennbom tog emot medlemmarna, och passade på att berätta om anläggningen där man bedriver konferens-, hotell-, och festvåningsverksamhet. Därefter presenterade sig Christian Dahlmann, ny protokollchef på Uppsala kommun. Såväl nationella som internationella kontakter ökar, och som protokollchef vid kommunledningskontoret kommer Christian Dahlmann att förmedla varumärket Uppsala i dessa omvärldskontakter.

Webben blir en allt viktigare kanal när företagen ska nå ut till sina kunder. Lotta Almgren, webbansvarig på Uppsala Tourism, talade om företagets nuvarande webbplats och planerna inför framtiden. - Även om vi är nöjda med innehållet har det uppstått nya behov från verksamhet, besökare och samarbetspartners, säger Lotta Almgren. Dessutom känner vi inom Uppsala Tourism behovet av en ny design och struktur samt en mer interaktiv webbplats.

I höst kommer ett nytt hotell att öppnas i Uppsala. Tommy Ahlborg från MIAB Förvaltning berättade om det nya hotellprojektet vid Domkyrkoplan. Det gamla församlingshemmet mitt emot Helga Trefaldighetskyrkan byggs nu om till hotell och restaurang. Hotellet kommer att ha tre sviter, sju dubbelrum och ett enkelrum. Det kommer också att finnas en samlingssal för konferenser, middagar och andra evenemang.

Uppsala Tourism VD Jojo Lindström talade sedan om samarbetet med Arlanda Visitor Center, en kombinerad flygplatsinformation och turistbyrå som är belägen i ankomsthallen i Terminal 5. Uppsala kommun, Upplands Lokaltrafik och Uppsala Tourism hyr en gemensam monter i informationscentret, där även Sigtuna och Stockholm finns representerade.

Genomförda aktiviteter under 2008

Charlotte Ullberg, marknadschef för affärsturism på Uppsala Tourism, rapporterade om de aktiviteter som genomförts under föregående år. Charlotte Ullberg redogjorde också för den uppsökande verksamheten och vad den givit i form av prospekt, lagda offerter, studiebesök och antalet organisationer som valt att förlägga sina möten till Uppsala de kommande åren. Slutligen presenterade hon de stora möten som kommer att äga rum i Uppsala under 2009.

Övriga medlemmar i Uppsala Convention Bureau rapporterade sedan om den egna verksamheten under det gångna året. Magnus Bäckström, VD på Uppsala Konsert & Kongress, UKK, berättade om den positiva respons man fått från kunder under året. Han betonade att UKK är en anläggning som fungerar mycket bra för sina syften, och att den har fått stor uppmärksamhet för både arkitektur och konsertverksamhet. Kongress- och konferensverksamheten har en volym som motsvarar och i vissa fall överträffar andra referensanläggningar.

Miljöfokus

Flera av Uppsala Convention Bureaus medlemmar har lagt fokus på miljöfrågor. Göran Söderquist på Uppsala Taxi berättade att man har 30 miljöbilar. Mehemet Sönmez berättade om Scandics arbete med miljöfrågorna och Sabine Lauterbach från Luftfartsverket lämnade en rapport från Arlanda där en stor reklamkampanj genomförts för att resenärerna ska påverkas att välja mer miljövänliga transportmedel när de tar sig till och från flygplatsen.

Medlemmarna i Uppsala Convention Bureau har i viss mån märkt att bokningarna nu sker senare än vanligt, men i övrigt har man ännu inte känt av några större effekter av lågkonjunkturen. Genom att vidta förebyggande åtgärder behöver inte verksamheten påverkas negativt.

- Trots lågkonjunkturen ser medlemmarna i Uppsala Convention Bureau med tillförsikt fram emot 2009, sammanfattar Charlotte Ullberg.

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan stadens officiella turistorganisation, Uppsala Tourism, och 35 företag inom mötesindustrin i Uppsala.

För mer information

E-posta Charlotte Ullberg

Marknadschef affärsturism, Uppsala Tourism/Uppsala Convention Bureau

Tfn 018-727 48 08

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.