Skip to main content

Internationella möten i Uppsala under 2008

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:51 CEST

Den preliminära statistiken visar att 27 större internationella möten ägde rum i Uppsala under 2008. De flesta möten klassificeras inom området Life Science, ofta inom medicin.

- Vi kan fastställa att 19 av dessa möten till fullo uppfyller ICCA´s (International Congress & Convention Association) krav. Kraven är att mötet ska ha deltagare från minst tre länder, anordnas på reguljär basis, flytta mellan olika destinationer och ha fler än 50 deltagare. ICCA registrerar inte enstaka möten, berättar Charlotte Ullberg, Marknadschef affärsturism, Uppsala Tourism/Uppsala Convention Bureau.

ICCA godkände 17 möten år 2007. De 25 internationella Linnékonferenser som anordnades under jubileumsåret räknas som enstaka möten, och medräknas därför inte i den internationella statistiken. Året dessförinnan hade Uppsala 20 godkända möten, år 2005 17 möten och år 2004 23 möten.

Värdet av de internationella mötena

Dessa möten har ägt rum under sammanlagt 88 dygn, haft ca 3000 besökare och därmed genererat ca 26400 delegatdygn i Uppsala. En delegat på en internationell kongress uppskattas spendera i snitt ca 3000 kronor per dygn (deltagaravgift, hotell, restaurang, taxi, shopping, personliga utlägg m.m.), så värdet av de internationella mötena i Uppsala under 2008 skulle kunna uppskattas till ca 79 miljoner kronor.

Under ambassadörsmiddagen i mars 2009 delade kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (m) ut priser till de som arrangerat stora möten i Uppsala under 2008.

Flest internationella möten äger fortfarande rum i Universitetshuset (åtta möten), fem möten ägde rum på Lantbruksuniversitetets område, och fyra möten placerades i Ångströms lokaler, lika många som i Uppsala Konsert & Kongress. Övriga återfanns bl.a. på BMC och i Gustavianum.

De två statliga myndigheterna SLU och Uppsala universitet har, genom Akademikonferens, fortfarande ett starkt grepp om mötesmarknaden och ordnade 17 av de internationella organisationernas möten i Uppsala. Sju organisationer har inte uppgivit att de tagit hjälp av kongressarrangör och tre anlitade Congrex AB.

Antalet nordiska möten är flest, tätt följt av de europeiska mötena. De som i övrigt kallar sig internationella är färre till antalet.

- Listan är nu skickad till ICCA. Vi får besked i mitten av maj månad hur vi rankas i förhållande till andra internationella destinationer, säger Charlotte Ullberg, marknadschef affärsturism på Uppsala Tourism/Uppsala Convention Bureau.

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan stadens officiella turistorganisation, Uppsala Tourism, och 35 företag inom mötesindustrin i Uppsala.

För mer information

E-posta Charlotte Ullberg

Marknadschef affärsturism, Uppsala Tourism/Uppsala Convention Bureau

Tfn 018-727 48 08

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy