Skip to main content

Ny regional strategi för besöksnäringen i Uppsala län

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 09:15 CET

 

Regionförbundet Uppsala län har tagit initiativ till att ta fram en ny strategi för att utveckla be­söksnäringen i Uppsala län. Viktiga utgångspunkter är dels den regionala utvecklingsstratrate­gin Uppländsk Drivkraft 3.0, dels den Nationella strategin för besöksnäringen.

Besöksnäringen får en allt större ekonomisk betydelse både för Uppsala län och Sverige. Samtidigt finns en stor potential att utveckla näringen. Målet är att fördubbla omsättningen på tio år.

-  Visionen för Uppländsk Drivkraft 3.0 är att Uppsala är Europas mest attraktiva kunskapsregion 2030. En stark besöksnäring är en viktig pusselbit för att nå visionen. Förslaget till regional strategi för besöksnäringen i Uppsala län vänder sig till näringen som helhet - såväl personer och företag som kommuner och regionala aktörer. Den ska också kunna vara styrande för ekonomiska prioriteringar, säger Catharina Blom, regiondirektör Regionförbundet Uppsala län samt ordförande i VisitUppland och i Turismakademin.

VisitUppland

VisitUppland ska:

- bidra till att stärka länets attraktivitet och konkurrenskraft
- identifiera besökaren
- driva produkt- och affärsutveckling
- arbeta med kvalitetssäkring
- etablera nätverk samt stärka gemensam marknadskommunikation.

Verksamhetens inriktning och årliga aktiviteter fastställs av en styrgrupp bestående av länets kommu­ner, Landstinget, Turismakademin och Regionförbundet. Styrgruppen leds av regiondirektören.

http://www.destinationuppsala.se/DynPage.aspx?id=10160&sid=1


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy