Skip to main content

Stöd till festivaler som hyllar freden

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:20 CEST

Fyra festivaler får under 2014 stöd av projektet Fredsåret för att genom sina uttryckssätt kasta ljus över ämnet fred. Totalt 350 000 kr fördelas ut till Friktioner Internationell performancekonstfestival, Kulturernas Karneval, Birdie och Ordsprak – Uppsala Internationella Poesifestival i syfte att belysa frågor och teman relaterade till freden.

- Vi ska under Fredsåret belysa frågor som berör konflikter och möjligheter, inte bara för Sverige utan för hela världen. Har freden ett pris? Hur ska vi förhålla oss till Sveriges insatser i olika konflikter runt om i världen? Vi vill med hjälp av festivalerna och deras olika konstnärliga uttryck fördjupa oss i ämnet fred och bredda begreppet på olika sätt, säger Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Uppsala kommun och ordförande för styrgruppen för Fredsåret 2014.

Fyra lokala festivaler tar sig an fredstemat utifrån olika perspektiv under 2014. De ska genom sina olika uttryckssätt hylla freden och belyser temat genom olika infallsvinklar och uttrycksätt. Under förra veckan arrangerades den första av den första av de fyra festivalerna, den internationella performancekonstfestivalen Friktioner, som i år hade temat Freedom of Action.

- Festivalerna främjar olika uttryck och tar sig an begreppet fred på olika sätt. Vi, Fredsåret, går in och stöttar dessa fyra evenemang med 350 000 kr totalt för att möjliggöra det på bästa sätt. Det är viktigt att vi låter kulturutövare inom olika genrer tolka temat på sitt sätt, utan att vi styr dem. Yttrandefrihet och konstnärlig frihet är otroligt viktigt för oss, avslutar Sofie Blomgren, projektledare för Fredsåret 2014, Destination Uppsala.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofie Blomgren, projektledare för Fredsåret, DestinationUppsala
tel +46 18 727 86 62, mail sofie.blomgren@destinationuppsala.se

Stöd har getts till:

Friktioner 14 – 17 maj. Den internationella performancekonstfestivalen Friktioner hade i år temat Freedom of Action. Under festivalen hölls ett seminarium i samarbete med Institutionen för freds- och konfliksforskning där man belyste hur den konstnärliga friheten används i kampen för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter.  Huvudtalare var performancekonstnären Oleg Kulik, medverkade gjorde även professor Peter Wallensteen, Institutionen för freds- och konfliksforskning, Uppsala universitet. Stöd från fredsåret, 100 000 kr.

Kulturernas Karneval 24 – 25 maj. Kulturernas Karneval bjuder på en salig blandning av kulturuttryck och färger, i år med ett särskilt fokus på fredstemat. De 1 200 deltagarna tar del av budskapet och under festivalen arrangeras speciella utställningar, varav en i Målarhörnan med barns tolkningar av tillhörighet. Med musik, dans, glädje, kärlek och gemenskap hyllas freden. Stöd från fredsåret, 100 000 kr.

Birdie 29 – 31 maj. I dataspelens värld är krig otroligt populärt och ständigt närvarande. Under datorfestivalen Birdie kan besökaren ta del av hur kriget ser ut i ett av världens mest framgångsrika dataspel, Battlefield 4. Förhoppningen är att väcka tankar hos ungdomar som spelar krigsspel och få dem att fundera över begreppen krig och fred men också över konflikter och konfliktlösning. Stöd från fredsåret, 50 000 kr.

Ordsprak 2 – 4 oktober. Ordsprak är navet i ett internationellt nätverk som binder goda röster samman och ger dem en synlig plattform. Poeter med erfarenheter av krig använder sin poesi för att motverka hat och verka för positiv utveckling mellan människor. Under festivalen arrangeras ett seminarium om ordets goda och onda makt samt en föreläsning om poesins roll som megafon för och motpol mot makten genom historien. Stöd från fredsåret, 100 000 kr.

Fredsåret 2014 arrangeras av Uppsala kommun. Destination Uppsala samordnar och marknadsför projektet. Läs mer på varaifred.se samt facebook.com/varaifred.

Destination Uppsala har som huvuduppgift är att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen.

Bland annat ansvarar bolaget för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens Turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera