Skip to main content

Turisterna stannar hemma i år!

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:30 CEST

Under februari gick organisationen European Cities Marketing, ECM ut och frågade sina medlemsstäder hur de uppfattade omfattningen av den nuvarande lågkonjunkturen. De som svarade på frågorna var Vd, marknadschef eller analytiker för 108 olika turistorganisationer och Convention Bureaus i europeiska städer. Representanterna för turistorganisationerna förutspår en lägre andel hotellövernattningar under 2009 än under 2008. Femton respondenter tror dock på en ökning.

Arbetslöshet, fallande aktiekurser, den stagnerande eller fallande BNP-tillväxten på centrala marknader, växelkursen för euro jämfört med andra valutor, priserna för transport och oljepriset, flygbolagens ekonomiska situation är några av de faktorer som anses bidra till ett minskat resande och företagskonfererande.

Man förväntar sig dock att den inhemska marknaden kommer att vara densamma eller något ökande jämfört med förra året. Långväga marknader (Fjärran Östern, Australien, USA) kommer att ha en kraftig nedgång. Företagsmöten har den största nedgången, organisationsmöten blir ungefär desamma, fritidsmarknader kan variera från destination till destination, beroende på prisnivå och hur lätt det är att ta sig till destinationen.

De europeiska städerna förväntar sig framförallt ett tapp av företagsmöten och det individuella affärsresandet. Vad beträffar fritidsresandet förväntar sig 19% en ökning och 23% förväntar sig ett lika stort antal hotellövernattningar som föregående år.

  • - I Uppsala har vi en stark marknad för organisationsmöten. Dessa möten beslutas lång tid i förväg och det ser ut som om både år 2009 och 2010 kommer att bli bra mötesår för Uppsala, säger Charlotte Ullberg, kongresschef för Uppsala Convention Bureau.

Det är framförallt hotellgästerna från Storbritannien och USA som man förväntar sig tappa under 2009. Många städer ser också att det kommer att bli ett ökat inrikesresande under året. D v s många väljer att stanna hemma under semestern.

  • - Vi märkte tidigt under 2008 att vi tappade hotellövernattningar från Storbritannien. För oss blev det en första indikation på den annalkande lågkonjunkturen. Vi delar uppfattningen att vi kommer att se fler som semestrar och som förlägger sina möten hemma i Sverige i år, sammanfattar Jojo Lindström, Vd Uppsala Tourism.

Merparten av städernas turistorganisationer tror på en sänkning av hotellpriserna i Europa.

  • - Ja, vill du resa, konferera och bo på hotell, så kommer priserna vara lägre på många ställen. Det beror, som alltid, på tillgång och efterfrågan, konstaterar Charlotte Ullberg

Det som kan tänkas öka, eller åtminstone mildra fallet i resandestatistiken, bedöms vara låga priser på flygbiljetter och hotell, kvalitet, närhet till intressanta marknader, valuta för pengarna, hög andel lågprisflyg till destinationen och evenemang.

  • - Uppsala är ett väl inarbetat begrepp vad gäller nationella och internationella möten. Våra anläggningar håller hög kvalité och är uppskattade av mötesarrangörerna. Inte minst uppskattar man att Uppsala är så tillgänglig som mötesdestination. Det är lätt att ta sig hit och det är lätt att ta sig runt i staden, säger Charlotte Ullberg.
  • - Ett starkare fokus på inhemska resenärer kräver främjande av intressanta evenemang i staden. Vädret spelar också roll, två dåliga somrar och en lång vinter kan tvinga människor utomlands, men om vi har en varm vår kan det få motsatt effekt, summerar Jojo Lindström.

Uppsala Convention Bureau är ett samarbete mellan stadens officiella turistorganisation, Uppsala Tourism AB, och 35 företag inom mötesindustrin i Uppsala. Syftet är att öka antalet större möten till regionen, bidra till att öka antalet deltagare och medföljande personer, samt att vistelsen i regionen förlängs. Vi tillhandahåller kostnadsfri information till den som vill förlägga ett större möte till Uppsala.

För mer information

Charlotte Ullberg, Marknadschef affärsturism, Uppsala Tourism/Uppsala Convention Bureau

E-posta: charlotte.ullberg@uppsalatourism.se

Telefon: 0730 79 86 84

www.uppsalaconvetionbureau.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.