Skip to main content

DHL Express först i världen med koldioxidneutrala flygtransporter

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 13:51 CET

Svenska företag beredda att betala för miljöanpassade transporter


Stockholm, 27 november 2006 – DHL, ett av världens ledande logistik- och transportföretag väljer Sverige som första marknad när det gäller en ny typ av miljöanpassade transporter. Med tjänsten GOGREEN blir DHL Express i Sverige
först i världen med att erbjuda sina företagskunder miljöanpassade expresstransporter med flyg som är koldioxidneutrala.

Den koldioxidneutrala transporttjänsten, GOGREEN, som bara kostar två procent mer än ordinarie frakttjänst, har sin världspremiär i Sverige. GOGREEN kommer efterhand att erbjudas i fler länder.

När kunden väljer tjänsten GOGREEN räknar ett program automatiskt ut hur mycket koldioxidutsläpp den enskilda pakettransporten med flyg medför. DHL ser sedan till att minska eller neutralisera koldioxidutsläppet med motsvarande mängd någonstans i världen. De koldioxidminskande åtgärderna handlar främst om att investera i transportrelaterade projekt, till exempel ny teknologi för användning av förnybart bränsle i lastbilar, men också om deltagande i externa projekt som att återvinna metangas för produktion av biogas. Alla aktiviteter som avser att neutralisera koldioxidutsläppen kontrolleras och följs upp av det världsledande verifierings- och certifieringsföretaget SGS Group i Schweiz.

DHL har under många år arbetat med att få ner koldioxidutsläppen i verksamheten. Förutom att optimera trafikrutter, öka utlastningsgrad samt minska tomdragning har det även handlat om att prova, utvärdera och använda förnybara bränslen i större utsträckning. DHL har också ökat antalet tågtransporter på de sträckor där det är möjligt.

– Med tillvalstjänsten GOGREEN ger vi nu våra kunder möjligheten att själva aktivt kunna välja en ännu mer miljöanpassad tjänst som direkt påverkar utsläppsnivån av koldioxid, säger Ulf Hammarberg, miljöchef på DHL Express i Sverige.

En webbaserad enkätundersökning gjord i november 2006, av DHL Express, visar att 65 procent av alla respondenter är beredda att betala mer för miljöanpassade transporter. När det gäller transportkostnad är hälften beredda att betala två procent extra medan övriga är beredda att betala fyra eller sex procent mer än ordinarie transportkostnad. Över 800 respondenter svarade på undersökningen, som låg på DHLs hemsida. En majoritet av dem som besöker hemsidan www.dhl.se, är små och medelstora företag som söker gods eller som bokar en transport.

Efterfrågan av miljöanpassade varor och tjänster är ännu större bland svenskar i allmänhet. Enligt en nyligen publicerad enkätundersökning, beställd av Naturvårdsverket, kan åtta av tio svenskar ”absolut” eller ”troligen” tänka sig att betala fem procent mer för varor och tjänster från företag som arbetar för att begränsa växthuseffekten. Naturvårdsverkets undersökning publicerad på www.naturvardsverket.se, visar också att nio av tio svenskar även efterfrågar en miljömärkning av vilka varor och tjänster som är producerade med låga utsläpp av växthusgaser.

– Det är hög tid att företag går från ord till handling, från symbolåtgärder till faktiskt agerande och från pilotinsatser till breda marknadskoncept när det gäller att erbjuda konsumenter och företagskunder ett klart och tydligt miljöval. Tilläggstjänsten GOGREEN, är ett bra exempel på en klart profilerad och garanterat miljöanpassad transporttjänst, vars huvudsakliga syfte är att kraftigt begränsa utsläpp som späder på växthuseffekten, säger Ulf Hammarberg.

Transporter av olika slag utgör en av de största källorna till koldioxidutsläpp, som bidrar till klimatförändringar och växthuseffekten. Inom EU står transportsektorn för nästan en tredjedel av alla koldioxidutsläpp, enligt EUs miljöbyrå European Environment Agency (EEA). Inom Deutsche Post, som äger DHL, är miljömålen högt ställda. Koncernen ska innan utgången av 2012 minska koldioxidutsläppen från lastbilar till fem procent under den nivå som de låg på 1990.


Deutsche Post World Net är världens ledande logistikkoncern:

De integrerade företagen Deutsche Post, Postbank och DHL erbjuder skräddarsydda, kundanpassade möjligheter för hantering och transport av gods, information och betalningar genom ett globalt nätverk med lokal styrka och kännedom. Deutsche Post World Net är också ledande leverantör av tjänster inom direktmarknadsföring, med en unik portfölj av resurseffektiva outsourcing- och systemlösningar för brevhantering. Omkring 380 000 medarbetare i mer än 220 länder och territorier över hela världen bidrog till en omsättning på 43 miljarder EURO (58 miljarder dollar) under 2004.


För mer information kontakta:

Cornilla von Plomgren
Informationschef, DHL Express (Sweden) AB
Tel: 08 543 45 206
Mobil: 070 632 32 80
Email: cornilla.vonplomgren@dhl.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy