Skip to main content

DHL och Q-Med arbetar båda för hållbar utveckling - parterna har tecknat GOGREEN-avtal

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 09:16 CEST

Q-Med, det snabbväxande svenska medicin- och bioteknikföretaget som bland annat utvecklat RESTYLANE, den internationellt ledande produkten för utfyllnad av rynkor och för kroppskonturering, investerar i koldioxidneutrala expresstransporter som ett led i det ständigt pågående miljöarbetet.

Q-Med har ingått ett avtal med DHL Express i Sverige, som innebär att alla express-transporter med flyg från Sverige till mottagare runt om i världen fraktas på ett koldioxidneutralt sätt. Antalet sändningar är beräknade till drygt 8 000 per år. Sedan bolagen började samarbeta i mitten av 1990-talet har Q-Med ökat försäljningen lavinartat på alla kontinenter, men framförallt i Europa och USA. De senaste åren har försäljningen även ökat kraftigt i Asien.

Idag har den börsnoterade koncernen drygt 600 medarbetare i 19 länder, varav cirka 400 har placering i Uppsala vid företagets huvudkontor och produktionsanläggning. Bolaget som under 2006 investerade 202 MSEK i forskning och utveckling har all industriell produktion av koncernens patenterade produkter i Uppsala.

DHL har i uppdrag att distribuera bolagets produkter från Sverige direkt till kliniker och återförsäljare i Norden och Europa. Den mest kända produkten är RESTYLANE, som står för drygt 70 procent av företagets omsättning och omfattar en portfölj av produkter. Den första produkten godkändes 1996 och sedan dess har nära 7 miljoner behandlingar genomförts.
Kvalitet är a och o för Q-Med. Idag ska alla order som läggs innan klockan 13.00 levereras till europeiska mottagare senast dagen därpå. Till övriga delar av världen ska leverans ske inom 48 timmar. Det här ställer krav på snabba transporter med hög leveransprecision, oavsett slutdestination.
”Våra produkter måste levereras snabbt till våra kunder, eftersom beställning ofta sker kort tid innan utsatt behandling. Det gäller att ha full kontroll av varuflödet, såväl under produktion som fram till leverans hos slutkund”, säger Pär Björkén som är global logistikchef på Q-Med.
Miljöarbetet är en integrerad del av Q-Meds verksamhet och ska främja både långsiktig hållbarhet och uthållig lönsamhet. Att använda råvaror, vatten och energi på ett effektivt sätt betonas i miljöpolicyn. Q-Med, som inom kort är certifierade i enlighet med ISO 14001, har tydliga riktlinjer för sina transporter i miljöpolicyn. Målet är att eliminera ogynnsam miljöpåverkan, både vad avser resor i tjänsten och transporter av gods.
”Q-Med har ett starkt miljöfokus och när vi berättade om vår gröna tillvalstjänst för expresstransporter med flyg sa det klick med en gång. Det är roligt när vi kan möta våra kunders behov av snabba hållbara logistiklösningar, säger Espen Aanonsen, som är Key-Account inom Sales på DHL Express i Sverige.


GOGREEN är en grön transporttjänst som innebär att DHL ser till att minska eller neutralisera koldioxidutsläpp som varje enskild beställd expresstransport med flyg innebär. De koldioxid-minskande åtgärderna handlar främst om att investera i transportrelaterade projekt, till exempel ny teknologi för användning av förnybart bränsle i lastbilar, men också om deltagande i externa projekt som att återvinna metangas för produktion av biogas. Alla aktiviteter som avser att neutralisera koldioxidutsläppen kontrolleras och följs upp av det världsledande verifierings- och certifierings-företaget SGS Group i Schweiz.
DHL har under många år arbetat med att få ner koldioxidutsläppen i verksamheten. Förutom att optimera trafikrutter, öka utlastningsgrad samt minska tomdragning har det även handlat om att prova, utvärdera och använda förnybara bränslen i större utsträckning och utveckla gröna tjänster.
– Med tillvalstjänsten GOGREEN ger vi våra kunder möjligheten att själva aktivt kunna välja en ännu mer miljöanpassad tjänst som direkt påverkar utsläppsnivån av koldioxid. Q-Med är ett företag som alltid är öppna för nya innovativa lösningar och med GOGREEN gör bolaget verklighet av sin miljöpolicy när det gäller resurseffektiva expresstransporter med flyg, fortsätter Espen Aanonsen.

Om DHL
DHL är världsledande inom internationell expressfrakt och logistik, och har som specialitet att ta fram innovativa och skräddarsydda kundlösningar. DHL erbjuder expertis inom express, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, kontraktslogistik och internationella brevtjänster, i kombination med ett världsomspännande och heltäckande nätverk tillsammans med en god kännedom av lokala marknader. DHL internationella nätverk binder samman fler än 220 länder och territorier över hela välden. 285 000 medarbetare arbetar för att ger snabb och pålitlig service som överträffar kundernas förväntningar. DHL är ett varumärke som tillhör Deutsche Post World. 2006 hade koncernen en omsättning på 60 miljarder euro.


För ytterligare information kontakta:
Cornilla von Plomgren
Informationschef, DHL Express (Sweden) AB
Tel: 08 543 45 206
Mobil: 070 632 32 80
Email: cornilla.vonplomgren@dhl.com


Bilder finns på www.dhl.se.
Mer information om Q-Med finns på www.q-med.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy