Media no image

DHR om nazistiska organisationers närvaro under Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 07:15 CEST

Politikerveckan i Almedalen är Sveriges största politiska mötesplats. Det är en plats där demokratiska organisationer och företag kan samtala, diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor. DHR kommer delta i årets Almedalsveckan, liksom vi gjort under många år.

Vår entusiasm för att delta under Almedalsveckan har i år fått sig en ordentlig törn. Detta eftersom arrangörer och polisen har gett nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen tillstånd att delta under veckan, som om de var vilken demokratisk organisation som helst. Det har resulterat i att ett antal demokratiska organisationer som vanligtvis deltar under Almedalsveckan, har beslutat sig för att inte delta i år. RFSL är ett av de främsta exemplen.

Vi har förståelse för att RSFL ställer in de flesta aktiviteterna på grund av säkerhetsskäl. Personer med funktionsnedsättning har, precis som HBTQ-personer, varit måltavla för nazistisk förföljelse. Att hotet mot personer med funktionsnedsättning inte upplevs som lika stort idag från exempelvis NMR, spelar ingen roll. Den nazistiska ideologin utgör ett hot och skapar obehag hos våra medlemmar.

Vi riktar stark kritik mot att en högerextrem terrororganisation tillåts delta på bekostnad av demokratiska företrädare och organisationer. DHR kommer att delta i Mångfaldsparaden den 7 juli i Visby/Almedalen tillsammans med alla andra som står upp för ett öppet och demokratiskt samhälle.

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

DHRs förbundstyrelse är stark kritisk till att natistisk organisation har fått tillstånd att delta under Almedalsveckan. Vi uppmanar nu alla att delta i Mångfaldsparaden för att stå upp för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs vidare »
Media no image

Högsta Domstolen tar upp ansvarsfrågan om diskriminering

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:19 CEST

DHR har i domstol stämt Region Gävleborg, de som ansvarar för kollektivtrafiken i Gävleborg, för diskriminering pga bristande tillgänglighet. Efter inledande förhandlingar i tingsrätten ska nu Högsta domstolen (HD) pröva vem som är ansvarig för eventuell diskriminering - de som ansvarar för kollektivtrafiken i ett län, bussbolaget eller motsvarande som sköter själva trafiken.

I det principiellt viktiga fallet som DHR driver skulle medlemmen Lars-Göran Wadén den 2 januari 2015 åka buss till sin bror, men han kunde inte åka med. Anledningen var att busschauffören sa att trappliften på bussen inte kunde användas, då han saknade utbildning i hur han skulle göra,. Klart diskriminerande enligt oss.

Målet med stämningen av Region Gävleborg är att få till en rättslig prövning av de nya paragraferna i diskrimineringslagen, att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. DHR:s stämning om otillgänglighet var den första rättsliga prövningen enligt den nya lagen och den första som går till högsta domstolen.

I HDs kommande prövning handlar inte om diskrimineringsfrågan i sig utan om vem som är ansvarig när diskriminering uppstår. DHR åsikt är att HD:s prövning, som är prejudicerande, kan få stor betydelse för alla resenärer, då den kommer att klargöra vem resenärer kan ställa till svars.

Från första början har DHR drivit att den som är ansvarig för trafiken, som i detta fall Region Gävleborg också är ansvarig om det uppstår diskriminering.

- Avgörandet från Högsta domstolen kommer förtydliga ansvarsfrågan, vilket är positivt både för företagen och den som drabbas av diskriminering säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

Högsta Domstolen beräknas pröva ärendet under hösten 2017. 

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Efter inledande förhandlingar i tingsrätten ska nu Högsta domstolen (HD) pröva vem som är ansvarig för eventuell diskriminering ,de som ansvarar för kollektivtrafiken i ett län, bussbolaget eller motsvarande som sköter själva trafiken. Det efter tingsrätten hänskjutit i det fallet DHR driver där medlemmen Lars-Göran Wadén 2 januari 2015 inte fick åka med bussen i Gävle.

Läs vidare »
Media no image

DHR: regeringens funkpol-strategin riskerar att bli ett ihålligt löfte

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 11:26 CEST

Idag den 15 maj presenterade minister Åsa Regnér (s) den försenade strategin ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop” för perioden 2018–2025. Trots att regeringen har arbetat med strategin under flera år är den förvånansvärt tandlös av vad som hittills är känt. Mest problematiskt är att strategin i stora delar verkar sakna mätbara mål. Det kommer försvåra uppföljningen för att se hur framgångsrik #funkpol-politiken har varit och möjligheten för funktionshinderrörelse att utkräva ansvar av regering och myndigheter.

Vad som är känt efter presentationen är att det saknas förslag att göra konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. Det gör att vi ställer oss frågande om regeringen står bakom konventionens samtliga paragrafer och FN:s rekommendationer. Exempel på hur regeringen har bortsett från konventionen redan är hur de helt har frångått intentionerna i LSS-lagstiftningen sen flera år tillbaks.

Även om strategin i många delar var en besvikelse så finns det några förslag att lyfta fram:

  • Det är positivt att regeringen lyfter arbetsmarknadsfråga och tar fram konkreta förslag på området. Flexjobb rätt utformat kan vara ett sätt att få ner arbetslösheten.

  • Boverket får till uppdrag att se över tillgängligheten och användbarhet med fokus på universell utformning. Vilket vi förutsätter kommer förbättra tillgänglighetskraven vid byggande.

  • Positivt med en utbildning riktat till kommuner och landsting i mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Något rörelsen måste vara med och utformas.

- Vi är besvikna på att regeringen som det verkar missar chansen att skapa verklig förändring för personer med funktionsnedsättning med strategin. Vi hoppas nu att riksdagens behandling kommer göra strategin skarpare och innefatta fler mätbara mål säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idag den 15 maj presenterade minister Åsa Regnér (s) den försenade strategin ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop” för perioden 2018–2025. Trots att regeringen har arbetat med strategin under flera år är den förvånansvärt tandlös av vad som hittills är känt. Mest problematiskt är att strategin i stora delar verkar sakna mätbara mål.

Läs vidare »
Kqp3xjzmrozfmvjdpqix

Ska du till Almedalen – är du tillgänglig?

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 11:46 CEST

För andra året i rad genomförs Tillgänglighetsarenan. Syftet är att lyfta tillgänglighet och utformning i samhällsdebatten och ge frågorna en tydlig hemvist i Almedalen. Arenan arrangeras gemensamt av SPF Seniorerna, DHR, Parasport Sverige och Hissförbundet. Inför Almedalsveckan uppmanas arrangörer att tänka på utformningen av sina evenemang och göra dem tillgängliga.

Rt8hatkemcl191qbz2op

Tillgängliga modulhus lösning på bostadsbristen

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2017 08:30 CEST

DHR har kontaktats av finländska byggföretaget AB Moduuli OY för ett eventuellt samarbete kring företagets idé om modulhus på liten yta som uppfyller gällande regler om tillgänglighet och användbarhet. Företaget tar fasta på att det finns ett stort utrymme som skulle kunna komprimeras för att öka antalet bostäder utan att tillgängligheten försämras. Idén kan ge cirka 30 procent fler lägenheter.

Media no image

Uselt och nedvärderande av SJ-ledningen, bra agerat av tågvärden

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 17:59 CET

Öppet brev till VD Christer Fritzson

Senaste dagarna har det rapporterats om Charlotte som inte är välkommen att resa med SJ för att hon är både rullstolsanvändare och hundägare, något som är vardag för våra medlemmar.

Situationen med Charlotte och hunden Gucci visar på den attityd SJ-ledningen har till personer med nedsatt rörelseförmåga. En attityd om att rullstolsanvändare ska vara tacksamma för att de överhuvudtaget får resa med SJ-tåg, att då ha samma rättigheter som övriga resenärer att tex ta med egen husdjur är uteslutet.

Blir inte bättre att SJ-ledningen representant Jonas Nilsson talar om att Charlotte borde ha avvisats, gjorde resan med berått mod och hon borde betalat någon annan för att åka med hennes egna hund. Frågan vi ställer oss är, vilka andra resenärer skulle acceptera att som kunder bli behandlade som Charlotte av en företagsledning.

DHR har länge påtalat att rullstolsplatserna är för få på samtliga tåg och X2000 i synnerhet. X2000 ska nu byggas om från grunden och vi förutsätter att i de ombyggda tågen att det kommer finnas fler rullstolsplatser. Platser som går att kombinera både med och utan medföljande husdjur.

Tågvärden på det aktuella tåget gav utmärkt service och hanterade den svåra situationen SJ-ledningen hade satt personen i.

Vi kräver nu av SJs VD Christer Fritzson på följande frågor:

1.Står SJ som företag bakom Jonas Nilsson uttalande om Charlotte i allmänhet och att personer ska betala extra t/r-biljetter för att kunna åka med sina husdjur på SJs tåg?

2.Är det lämpligt att Jonas Nilsson är ansvarig för tillgänglighet och frågor som rör personer med nedsatt rörelseförmåga på SJ efter hans uttalande?

3.Kommer de ombyggda X2000 tågen ha fler rullstolsplatser och där det finns möjlighet att ta med husdjur än den enda platsen som finns idag?

4. Hur ser SJ plan för att utöka rullstolsplatserna generellt på SJs tåg?


- Uttalandena från SJ-representanten är bland det värsta jag har hört på tillgänglighetsområdet på lång tid och jag anser att han inte är lämplig att driva frågor som berör området  säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

SJ-ledningen tycker att personer som är rullstolsanvändare och husdjursägare inte har samma rätt som andra att åka tåg. Representanten för SJ uttrycker sig nedsättande om resenären

Läs vidare »
Kos5aqoocnarp5hivzpb

Huvudförhandling i Sveriges första mål om otillgänglighet är diskriminering

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 15:00 CET

Imorgon den 8 december, klockan 9:00 inleder Gävle tingsrätt huvudförhandlingen i målet där DHR har stämt Region Gävleborg för bristande tillgänglighet. DHR som första organisation driver ett fall om bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen.

Orscrntw72k8qimagsau

Manifestation 3 december för Rädda LSS - vår tids största frihetsreform!

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:15 CET

På lördagen den 3 december manifesterar DHR och övriga funktionshinderrörelsen på 22 platser i hela Sverige för att rädda frihetsreformen personlig assistans och LSS. Förbundsordförande Rasmus Isaksson talar på manifestation på Norra Bantorget i Stockholm klockan 13:00

Hswlv435acu0vhoiny4i

DHR välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 07:08 CEST

DHR välkomnar skärpningen i diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet att också mindre företag med färre än 10 anställda ska omfattas av förbudet. DHR har länge kämpat för att otillgänglighet ska bli en del av diskrimineringslagen. Just nu driver organisationen första fallet om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet till domstol och var initiativtagare till Torsdagsaktionen.

Sjzwyijcc5tntswm5rav

Bostadsministern deltog i otillgängligt seminarium och vägrar förklara sig

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 07:40 CEST

DHR kunde inte besöka ett seminarium om bostadsbyggande i Almedalen med bostadsministern på måndagen. Huvudingången var inte tillgänglig och sidoingången som DHR hänvisades till var inte skyltad. Oacceptabelt, menar DHR som med detta inte kunde delta i seminariet. Trots flera försök har bostadsministern inte velat ge en förklaring.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, har kämpat sedan 1923 för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna leva sina liv på samma villkor som andra. DHR är en intresseorganisation som arbetar med frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön och till våra allmänna kommunikationer, personlig assistans, färdtjänst, rehabilitering m m.

Adress

  • DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
  • Box 43
  • 123 21 FARSTA
  • Vår hemsida

Länkar