Rt8hatkemcl191qbz2op

Tillgängliga modulhus lösning på bostadsbristen

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2017 08:30 CEST

DHR har kontaktats av finländska byggföretaget AB Moduuli OY för ett eventuellt samarbete kring företagets idé om modulhus på liten yta som uppfyller gällande regler om tillgänglighet och användbarhet. Företaget tar fasta på att det finns ett stort utrymme som skulle kunna komprimeras för att öka antalet bostäder utan att tillgängligheten försämras. Idén kan ge cirka 30 procent fler lägenheter.

Media no image

Uselt och nedvärderande av SJ-ledningen, bra agerat av tågvärden

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 17:59 CET

Öppet brev till VD Christer Fritzson

Senaste dagarna har det rapporterats om Charlotte som inte är välkommen att resa med SJ för att hon är både rullstolsanvändare och hundägare, något som är vardag för våra medlemmar.

Situationen med Charlotte och hunden Gucci visar på den attityd SJ-ledningen har till personer med nedsatt rörelseförmåga. En attityd om att rullstolsanvändare ska vara tacksamma för att de överhuvudtaget får resa med SJ-tåg, att då ha samma rättigheter som övriga resenärer att tex ta med egen husdjur är uteslutet.

Blir inte bättre att SJ-ledningen representant Jonas Nilsson talar om att Charlotte borde ha avvisats, gjorde resan med berått mod och hon borde betalat någon annan för att åka med hennes egna hund. Frågan vi ställer oss är, vilka andra resenärer skulle acceptera att som kunder bli behandlade som Charlotte av en företagsledning.

DHR har länge påtalat att rullstolsplatserna är för få på samtliga tåg och X2000 i synnerhet. X2000 ska nu byggas om från grunden och vi förutsätter att i de ombyggda tågen att det kommer finnas fler rullstolsplatser. Platser som går att kombinera både med och utan medföljande husdjur.

Tågvärden på det aktuella tåget gav utmärkt service och hanterade den svåra situationen SJ-ledningen hade satt personen i.

Vi kräver nu av SJs VD Christer Fritzson på följande frågor:

1.Står SJ som företag bakom Jonas Nilsson uttalande om Charlotte i allmänhet och att personer ska betala extra t/r-biljetter för att kunna åka med sina husdjur på SJs tåg?

2.Är det lämpligt att Jonas Nilsson är ansvarig för tillgänglighet och frågor som rör personer med nedsatt rörelseförmåga på SJ efter hans uttalande?

3.Kommer de ombyggda X2000 tågen ha fler rullstolsplatser och där det finns möjlighet att ta med husdjur än den enda platsen som finns idag?

4. Hur ser SJ plan för att utöka rullstolsplatserna generellt på SJs tåg?


- Uttalandena från SJ-representanten är bland det värsta jag har hört på tillgänglighetsområdet på lång tid och jag anser att han inte är lämplig att driva frågor som berör området  säger Rasmus Isaksson förbundsordförande DHR

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

SJ-ledningen tycker att personer som är rullstolsanvändare och husdjursägare inte har samma rätt som andra att åka tåg. Representanten för SJ uttrycker sig nedsättande om resenären

Läs vidare »
Kos5aqoocnarp5hivzpb

Huvudförhandling i Sveriges första mål om otillgänglighet är diskriminering

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 15:00 CET

Imorgon den 8 december, klockan 9:00 inleder Gävle tingsrätt huvudförhandlingen i målet där DHR har stämt Region Gävleborg för bristande tillgänglighet. DHR som första organisation driver ett fall om bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen.

Orscrntw72k8qimagsau

Manifestation 3 december för Rädda LSS - vår tids största frihetsreform!

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:15 CET

På lördagen den 3 december manifesterar DHR och övriga funktionshinderrörelsen på 22 platser i hela Sverige för att rädda frihetsreformen personlig assistans och LSS. Förbundsordförande Rasmus Isaksson talar på manifestation på Norra Bantorget i Stockholm klockan 13:00

Hswlv435acu0vhoiny4i

DHR välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 07:08 CEST

DHR välkomnar skärpningen i diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet att också mindre företag med färre än 10 anställda ska omfattas av förbudet. DHR har länge kämpat för att otillgänglighet ska bli en del av diskrimineringslagen. Just nu driver organisationen första fallet om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet till domstol och var initiativtagare till Torsdagsaktionen.

Sjzwyijcc5tntswm5rav

Bostadsministern deltog i otillgängligt seminarium och vägrar förklara sig

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 07:40 CEST

DHR kunde inte besöka ett seminarium om bostadsbyggande i Almedalen med bostadsministern på måndagen. Huvudingången var inte tillgänglig och sidoingången som DHR hänvisades till var inte skyltad. Oacceptabelt, menar DHR som med detta inte kunde delta i seminariet. Trots flera försök har bostadsministern inte velat ge en förklaring.

Syd9ncd5oediveungrve

Eurovision i Österrike slår Sverige – åtminstone i tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 09:25 CEST

Tillgängligheten och användbarheten för personer som arbetar med Eurovision Song Contest i Stockholm fallera helt på många punkter. Det handlar om för smala dörrar, farligt branta ramper och hissar som inte får användas m.m. Den bilden som målas upp för utländsk media är att tillgänglighet och användbarhet inte tas på allvar av arrangören Sveriges Television och Sverige som land.

Media no image

DHR tar diskrimineringsärende till tingsrätten

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2016 13:42 CET

Diskrimineringsombudsmannen beslutade i november, efter ungefär ett års utredning, att lägga ner det ärende där DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén anmält X-trafik i Gävle för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Idag lämnar DHR in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ärendet rättsligt prövat.

Lars-Göran Wadén skulle den 2 januari 2015 åka buss till sin bror, men han kunde inte åka med bussen. Anledningen var att chauffören sade att trappliften på bussen inte kunde användas för att han saknade utbildning för detta.

Enligt DO är det oklart om Wadén hade en tillräckligt varaktig kontakt med bussbolaget som trafikerar rutten för X-trafiks räkning, för att den anmälda händelsen ska bedömas som diskriminering. DO bedömer dock att Wadén kan ha blivit utsatt för diskriminering i form av bristande tillgänglighet, men väljer alltså att inte pröva ärendet rättsligt.

DHR har nu beslutat driva ärendet vidare till tingsrätten. Målet är att få till en rättslig prövning och en dom för att få fram rättspraxis och därmed en förtydligad tolkning av bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i Diskrimineringslagen.

DHRs förbundsstyrelse anser ärendet vara principiellt viktigt. Tolkningen av lagen bygger på att fall prövas rättsligt och eftersom DO valt att inte driva ärendet vidare och regeringen fortfarande inte kommit med förslag på åtgärder för att stärka lagen, anser DHRs förbundsstyrelse det vara viktigt att få ärendet prövat som ett första steg i att skjuta fram positionerna i frågan.

– Vi är övertygade om att denna kraftfulla handling gynnar våra medlemmar, säger Rasmus Isaksson, DHRs förbundsordförande. Vi vill arbeta för en skarpare lag som ska leda till en minskning av den utestängning som våra medlemmar dagligen är utsatta för.

Kontakt

Förbundsordförande Rasmus Isaksson, tel. 070-508 80 29 vid frågor om stämningsansökan
Ombudsman Karolina Celinska, tel. 08-685 80 34 vid frågor om Diskrimineringslagen
JurJur Kand Charlotta Lagnander, Lagborg Juridik, 070 - 380 95 17, DHRs ombud

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Diskrimineringsombudsmannen beslutade i november, efter ungefär ett års utredning, att lägga ner det ärende där DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén anmält X-trafik i Gävle för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Idag lämnar DHR in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ärendet rättsligt prövat.

Läs vidare »
Media no image

DHRs förbundsstyrelse: Synliggör våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2015 00:05 CET

Idag, den 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, initierad av FN för att skapa högre allmän medvetenhet kring frågan. DHR anser det vara viktigt att i enlighet med den här dagens syfte också synliggöra våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den dubbla utsatthet kvinnor med nedsatt rörelseförmåga utsätts för.

DHR kräver att stat, myndigheter, kommuner, med flera, tar ett större ansvar i frågan. Konkret behövs bland annat bättre fysisk tillgänglighet till skyddade boenden, en större kunskap om kvinnors, med nedsatt rörelseförmåga, utsatthet för våld och kränkningar och möjligheter att söka hjälp.

Stöd för detta finns också i den av svenska regeringen ratificerade konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 16 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att ”Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga lagstiftnings- administrativa, sociala utbildnings- och andra åtgärder för att skydda personer med funktionsnedsättning, såväl inom som utom hemmet, mot alla former av utnyttjande, våld och övergrepp, däribland hänsyn till om det är könsrelaterat.”

I vilken mån Sverige har lyckats att leva upp till konventionens intentioner återges bland annat i Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderpolitiken. I den senaste rapporten från 2014 framkommer att kvinnor med funktionsnedsättning i åldern 16-29 år utsätts för våld eller hot om våld i större utsträckning än kvinnor utan funktionsnedsättning och endast 37 procent av de tillfrågade skyddade boendena svarade att de kunde ta emot personer i behov av rullstol.

DHR lyfter den försvårande omständigheten som utgörs av att personer med nedsatt rörelseförmåga ibland befinner sig i beroendesituationer till sin omgivning. Detta utgör en ökad risk för personer med nedsatt rörelseförmåga att utsättas för hot eller hot om våld samt kan försvåra möjligheten att anmäla eller söka hjälp.

DHR antog detta uttalande vid förbundsstyrelsens sammanträde den 22 november 2015 i syfte att ge fokus på frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning med anledning av denna FN-dag.

DHRs förbundsstyrelse

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

​Idag, den 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, initierad av FN för att skapa högre allmän medvetenhet kring frågan. DHR anser det vara viktigt att i enlighet med den här dagens syfte också synliggöra våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den dubbla utsatthet kvinnor med nedsatt rörelseförmåga utsätts för.

Läs vidare »
Media no image

DHR kräver att nyanlända personer med funktionsnedsättning inte missgynnas i flyktingsituationer!

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2015 12:01 CEST

Tusentals människor anländer till Sverige efter en lång, svår tid på flykt. Man måste utgå ifrån att många av de nyanlända kan ha en funktionsnedsättning. Det kan inte vara upp till Sveriges medborgares goda vilja att se till att personer med funktionsnedsättning får det stöd och de hjälpmedel de behöver. En person med nedsatt rörelseförmåga är ju alltid i mycket större risk att råka illa ut än en person utan nedsatt rörelseförmåga.

Det svenska systemet för flyktingmottagande måste anpassas bättre för personer med nedsatt rörelseförmåga. Idag vet vi att många av de insatser som personer med nedsatt rörelseförmåga måste få tillgång till inte är tillgängliga för människor som bor på Migrationsverkets boende. DHR känner till ett konkret exempel där en person som bor på ett av Migrationsverkets boende inte haft tillgång till hjälpmedel för att personen saknar en kommunal bostadsadress. Detta får aldrig vara anledningen till att någon blir utan de hjälpmedel som behövs för att kunna komma i en jämlik levnadssituation som personer utan funktionshinder.

I artikel 11 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det:

”Konventionsstaterna ska, i enlighet med sina åtaganden enligt internationell rätt, innefattande den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer.”

DHRs förbundsmöte kräver att regeringen tar sitt ansvar och ser till att nyanlända personer med funktionsnedsättning får det stöd och de hjälpmedel de behöver.

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Tusentals människor anländer till Sverige efter en lång, svår tid på flykt. Man måste utgå ifrån att många av de nyanlända kan ha en funktionsnedsättning. Det kan inte vara upp till Sveriges medborgares goda vilja att se till att personer med funktionsnedsättning får det stöd och de hjälpmedel de behöver.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, har kämpat sedan 1923 för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna leva sina liv på samma villkor som andra. DHR är en intresseorganisation som arbetar med frågor om tillgänglighet i den fysiska miljön och till våra allmänna kommunikationer, personlig assistans, färdtjänst, rehabilitering m m.

Adress

  • DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
  • Box 43
  • 123 21 FARSTA
  • Vår hemsida

Länkar