Skip to main content

Taggar

Media no image

DHR om nazistiska organisationers närvaro under Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 07:15 CEST

DHRs förbundstyrelse är stark kritisk till att natistisk organisation har fått tillstånd att delta under Almedalsveckan. Vi uppmanar nu alla att delta i Mångfaldsparaden för att stå upp för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Media no image

Högsta Domstolen tar upp ansvarsfrågan om diskriminering

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:19 CEST

Efter inledande förhandlingar i tingsrätten ska nu Högsta domstolen (HD) pröva vem som är ansvarig för eventuell diskriminering ,de som ansvarar för kollektivtrafiken i ett län, bussbolaget eller motsvarande som sköter själva trafiken. Det efter tingsrätten hänskjutit i det fallet DHR driver där medlemmen Lars-Göran Wadén 2 januari 2015 inte fick åka med bussen i Gävle.

Media no image

DHR: regeringens funkpol-strategin riskerar att bli ett ihålligt löfte

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 11:26 CEST

Idag den 15 maj presenterade minister Åsa Regnér (s) den försenade strategin ”En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop” för perioden 2018–2025. Trots att regeringen har arbetat med strategin under flera år är den förvånansvärt tandlös av vad som hittills är känt. Mest problematiskt är att strategin i stora delar verkar sakna mätbara mål.

Ska du till Almedalen – är du tillgänglig?

Ska du till Almedalen – är du tillgänglig?

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 11:46 CEST

För andra året i rad genomförs Tillgänglighetsarenan. Syftet är att lyfta tillgänglighet och utformning i samhällsdebatten och ge frågorna en tydlig hemvist i Almedalen. Arenan arrangeras gemensamt av SPF Seniorerna, DHR, Parasport Sverige och Hissförbundet. Inför Almedalsveckan uppmanas arrangörer att tänka på utformningen av sina evenemang och göra dem tillgängliga.

Tillgängliga modulhus lösning på bostadsbristen

Tillgängliga modulhus lösning på bostadsbristen

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2017 08:30 CEST

DHR har kontaktats av finländska byggföretaget AB Moduuli OY för ett eventuellt samarbete kring företagets idé om modulhus på liten yta som uppfyller gällande regler om tillgänglighet och användbarhet. Företaget tar fasta på att det finns ett stort utrymme som skulle kunna komprimeras för att öka antalet bostäder utan att tillgängligheten försämras. Idén kan ge cirka 30 procent fler lägenheter.

Media no image

Uselt och nedvärderande av SJ-ledningen, bra agerat av tågvärden

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 17:59 CET

SJ-ledningen tycker att personer som är rullstolsanvändare och husdjursägare inte har samma rätt som andra att åka tåg. Representanten för SJ uttrycker sig nedsättande om resenären

Huvudförhandling i Sveriges första mål om otillgänglighet är diskriminering

Huvudförhandling i Sveriges första mål om otillgänglighet är diskriminering

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 15:00 CET

Imorgon den 8 december, klockan 9:00 inleder Gävle tingsrätt huvudförhandlingen i målet där DHR har stämt Region Gävleborg för bristande tillgänglighet. DHR som första organisation driver ett fall om bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen.

Manifestation 3 december för Rädda LSS - vår tids största frihetsreform!

Manifestation 3 december för Rädda LSS - vår tids största frihetsreform!

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 08:15 CET

På lördagen den 3 december manifesterar DHR och övriga funktionshinderrörelsen på 22 platser i hela Sverige för att rädda frihetsreformen personlig assistans och LSS. Förbundsordförande Rasmus Isaksson talar på manifestation på Norra Bantorget i Stockholm klockan 13:00

DHR välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

DHR välkomnar skärpning av diskrimineringslagen

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2016 07:08 CEST

DHR välkomnar skärpningen i diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet att också mindre företag med färre än 10 anställda ska omfattas av förbudet. DHR har länge kämpat för att otillgänglighet ska bli en del av diskrimineringslagen. Just nu driver organisationen första fallet om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet till domstol och var initiativtagare till Torsdagsaktionen.

Bostadsministern deltog i otillgängligt seminarium och vägrar förklara sig

Bostadsministern deltog i otillgängligt seminarium och vägrar förklara sig

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 07:40 CEST

DHR kunde inte besöka ett seminarium om bostadsbyggande i Almedalen med bostadsministern på måndagen. Huvudingången var inte tillgänglig och sidoingången som DHR hänvisades till var inte skyltad. Oacceptabelt, menar DHR som med detta inte kunde delta i seminariet. Trots flera försök har bostadsministern inte velat ge en förklaring.

Eurovision i Österrike slår Sverige – åtminstone i tillgänglighet

Eurovision i Österrike slår Sverige – åtminstone i tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 09:25 CEST

Tillgängligheten och användbarheten för personer som arbetar med Eurovision Song Contest i Stockholm fallera helt på många punkter. Det handlar om för smala dörrar, farligt branta ramper och hissar som inte får användas m.m. Den bilden som målas upp för utländsk media är att tillgänglighet och användbarhet inte tas på allvar av arrangören Sveriges Television och Sverige som land.

Media no image

DHR tar diskrimineringsärende till tingsrätten

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2016 13:42 CET

Diskrimineringsombudsmannen beslutade i november, efter ungefär ett års utredning, att lägga ner det ärende där DHR-medlemmen Lars-Göran Wadén anmält X-trafik i Gävle för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. Idag lämnar DHR in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ärendet rättsligt prövat.

Media no image

DHRs förbundsstyrelse: Synliggör våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2015 00:05 CET

​Idag, den 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, initierad av FN för att skapa högre allmän medvetenhet kring frågan. DHR anser det vara viktigt att i enlighet med den här dagens syfte också synliggöra våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den dubbla utsatthet kvinnor med nedsatt rörelseförmåga utsätts för.

Media no image

DHR kräver att nyanlända personer med funktionsnedsättning inte missgynnas i flyktingsituationer!

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2015 12:01 CEST

Tusentals människor anländer till Sverige efter en lång, svår tid på flykt. Man måste utgå ifrån att många av de nyanlända kan ha en funktionsnedsättning. Det kan inte vara upp till Sveriges medborgares goda vilja att se till att personer med funktionsnedsättning får det stöd och de hjälpmedel de behöver.

Media no image

DHRs förbundsmöte: DHR kräver jämlik hälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2015 11:59 CEST

Personer med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa än personer utan funktions-nedsättning. Arbetslöshet, dålig ekonomi och att vara förhindrad att delta i samhället på grund av bristande tillgänglighet är alla exempel på områden som kan påverka hälsan negativt. Jämlik hälsa är en fråga nära kopplad till orättvisor inom andra livsområden.

Media no image

DHRs förbundsmöte: Lagstifta mot hatbrott

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2015 11:55 CEST

Hatbrott är ett brott mot mänskliga rättigheter eftersom det angriper principen om alla människors lika värde. Genom våra medlemmar, media och de rörelsehinderförbund som ingår i vårt nordiska nätverk vet vi att våld, hot och kränkningar mot personer med funktionsnedsättning förekommer.

​Nu kan du skydda dig mot kommunernas diskrimineringsförsäkring

​Nu kan du skydda dig mot kommunernas diskrimineringsförsäkring

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2015 00:01 CEST

DHR kan i samarbete med Unik Försäkring nu erbjuda sina medlemmar en ny typ av försäkring. Denna nya försäkring mot diskrimineringsförsäkringen täcker kostnaderna för enskild person för att stämma kommunernas försäkringsförmedlare för skyddande av brottsling. Försäkringen täcker den enskildes kostnader för utredning, juridiskt ombud och rättegång.

Media no image

Det ska vara känsligt att diskriminera!

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2015 14:34 CET

Svenskt Näringsliv säger till Sveriges Radio att det skulle vara förödande för små företag om diskrimineringsskyddet mot bristande tillgänglighet skulle stärkas. DHRs förbundsstyrelse ställer sig kritisk till hur Svenskt Näringsliv resonerar.

Media no image

Öppet brev: Nej, att avstå från rättigheter är inte solidaritet, Hanne Kjöller!

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2014 00:01 CET

Idag är det den internationella funktionshinderdagen! 150 länder har nu ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Livskvalitet, självbestämmande och skydd mot diskriminering för personer med funktionsnedsättning är ingen privat angelägenhet bland de närmast berörda. Det är därför med sorg vi läser det raljanta inspelet på DNs ledarsida om ledsagning.

Arbetsliv på lika villkor

Arbetsliv på lika villkor

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2014 10:52 CEST

Ny statistik visar att det finns en arbetskraftsreserv på över 260 000 personer som är arbetslösa och har en funktionsnedsättning. För att höja sysselsättningen krävs en reformagenda för en inkluderande arbetsmarknad.