Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 19 träffar

Tillgängliga modulhus lösning på bostadsbristen

Tillgängliga modulhus lösning på bostadsbristen

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2017 08:30 CEST

DHR har kontaktats av finländska byggföretaget AB Moduuli OY för ett eventuellt samarbete kring företagets idé om modulhus på liten yta som uppfyller gällande regler om tillgänglighet och användbarhet. Företaget tar fasta på att det finns ett stort utrymme som skulle kunna komprimeras för att öka antalet bostäder utan att tillgängligheten försämras. Idén kan ge cirka 30 procent fler lägenheter.

Media no image

DHRs förbundsstyrelse: Synliggör våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2015 00:05 CET

​Idag, den 25 november, är det den Internationella dagen mot våld mot kvinnor, initierad av FN för att skapa högre allmän medvetenhet kring frågan. DHR anser det vara viktigt att i enlighet med den här dagens syfte också synliggöra våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning och den dubbla utsatthet kvinnor med nedsatt rörelseförmåga utsätts för.

Media no image

DHR kräver att nyanlända personer med funktionsnedsättning inte missgynnas i flyktingsituationer!

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2015 12:01 CEST

Tusentals människor anländer till Sverige efter en lång, svår tid på flykt. Man måste utgå ifrån att många av de nyanlända kan ha en funktionsnedsättning. Det kan inte vara upp till Sveriges medborgares goda vilja att se till att personer med funktionsnedsättning får det stöd och de hjälpmedel de behöver.

Media no image

DHRs förbundsmöte: DHR kräver jämlik hälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2015 11:59 CEST

Personer med funktionsnedsättning har tio gånger sämre hälsa än personer utan funktions-nedsättning. Arbetslöshet, dålig ekonomi och att vara förhindrad att delta i samhället på grund av bristande tillgänglighet är alla exempel på områden som kan påverka hälsan negativt. Jämlik hälsa är en fråga nära kopplad till orättvisor inom andra livsområden.