Skip to main content

Kommentar angående DNs artikel ”Diabetiker riskerar att förgiftas av sin medicin”

Nyhet   •   Jun 28, 2013 14:28 CEST

I gårdagens Dagens Nyheter slogs nyheten om risken att förgiftas av diabetesmedicinen Metformin upp stort. Här ger Svenska Diabetesförbundet sin syn på risken för svåra biverkningar i samband med intag av medicinen.

I DNs artikel påtalade Giftinformationscentralens överläkare Mark Personne att antalet fall av mjölksyraförgiftning i samband med Metformin har ökat från 13 fall per år i början av 2000-talet till 158 fall det senaste året. Redan 2009 varnade Mark Personne i Läkartidningen för den oroande ökningen av antalet förgiftningsärenden. Han skrev då att ökningen delvis speglade att försäljningen av läkemedlet trefaldigats under samma period, från 17 till 52 miljoner dygnsdoser om året. Ökningen beror på förändrade behandlingsriktlinjer för typ 2-diabetes där tidigare insättande av medicin är en del av dessa.

- Självklart är ökning av antalet fall av den svåra biverkningen mjölksyraförgiftning anmärkningsvärd, även om risken att drabbas är relativt liten, säger Fredrik Löndahl, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet. Alla patienter har rätt att få information om sin sjukdom, behandling och mediciner. Då blir risken att drabbas av biverkningar lägre. En tätare läkarkontakt och en bättre kontinuitet i vården för patienter med typ 2-diabetes är något vi påtalat behov av tidigare, och det skulle också ge ökade förutsättningar för en korrekt behandling.

- Utan att veta något närmare om de patienter som drabbats av mjölksyraförgiftning är mitt antagande att det till största del handlar om äldre människor vars njurfunktion är nedsatt. Vi måste värna om denna redan svaga patientgrupp som inte själva kan föra sin talan i vården. För att göra det krävs ökad kunskap i allmänhet och om diabetes i synnerhet hos de som sköter om våra äldre, fortsätter Fredrik Löndahl. En mjölksyraförgiftning skulle till exempel kunna undvikas om Metformin tillfälligt sätts ut vid uttorkning och maginfluensa, men då krävs både kunskap och uppmärksamhet hos vårdpersonalen.

Metformin är förstahandspreparat vid behandling av typ 2-diabetes, och en medicin som minskar risken för komplikationer och förlänger livet vid sjukdomen. En fördel med Metformin jämfört med andra läkemedel är också att det inte ger lågt blodsocker. Under förra året behandlades 255 871 svenskar med Metformin, enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy