Skip to main content

Diabetesförbundet deltar i gemensam satsning för snabbare utveckling av nya läkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 15:55 CET

På grund av ett snabbt ökande antal diabetespatienter både i Sverige och världen de kommande åren är behovet av effektivare behandling och förbättrade läkemedel på området stort. För att snabbare omvandla forskningsresultat till nya läkemedel och behandlingar för diabetespatienter har nu flera ledande aktörer inlett ett nationellt samarbete i vilket även Diabetesförbundet deltar.

I egenskap av nationellt patientförbund deltar Svenska Diabetesförbundet under morgondagen i ett första möte i Mölndal där representanter från universitet, läkemedelsindustri, sjukvård och innovationssystem tillsammans med investerare och politiker samlas för att diskutera diabetesforskning och kommersialisering av forskningsresultat.

- Att brukarna involveras i en sådan här process är mycket viktigt, och det är positivt att Svenska Diabetesförbundet med sin förankring runt om i landet är med redan på det här stadiet, säger Fredrik Löndahl, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Målet med samarbetet är att ta fram en så kallad innovationsagenda, något som bland annat ska bidra till att forskningsresultat snabbare kommer patienter till godo, att öka innovationstakten på diabetesområdet, men också att stärka svensk konkurrenskraft och skapa ett klimat som bättre främjar svensk innovation.

- Som representanter för brukare mitt i vården med kronisk sjukdom som ständig följeslagare har vi den erfarenhet som krävs för att kunna se var behovet av ny forskning är som störst menar Fredrik Löndahl, som ser positivt på samarbetsinitiativet.

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes.  Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy