Skip to main content

Ett nationellt system är en del av lösningen på den ojämlika diabetesvården

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 12:30 CEST

Svenska Diabetesförbundet ser mycket positivt på att ojämlikheterna inom den svenska diabetesvården nu diskuteras offentligt och även bekräftas av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, i morgonens Ekot i P1. Allt eftersom den tekniska utvecklingen rusar framåt, med nya hjälpmedel som leder till bättre hälsa och livskvalitet för många personer med diabetes, har vi som patientorganisation fått tydliga indikationer på att tillgången till hjälpmedlen varierar kraftigt över landet. Det är en orättvisa som slår hårt mot enskilda, utan några som helst andra förklaringar än landstingets godtycke och ekonomi. Därför tror vi att en lösning måste till på den nationella nivån. Det behövs ett nationellt system för att tillgången till tekniska hjälpmedel, som en del av behandlingen av typ 1-diabetes, ska bli mer jämlik och för att enskilda barn och vuxna inte ska komma i kläm.

– Skillnaderna mellan olika landsting beror inte på att de läkare och diabetessjuksköterskor som möter patienterna inte vill förskriva, eller inte har tillräckliga kunskaper. Orsaken är framförallt oerhört restriktiva tillämpningsföreskrifter och en kortsiktig ekonomisk styrning från landstingsledningarna. Det måste vi bort ifrån, säger Fredrik Löndahl, ordförande för Svenska Diabetesförbundet.

För att säkra en jämlik vård kräver därför Diabetesförbundet en nationell lösning, där en statlig myndighet får i uppdrag att utvärdera, prissätta och rekommendera tekniska hjälpmedel – men även stå för finansieringen. Även professionens specialistföreningar står helt bakom oss i den här frågan genom paraplyorganisationen Nationella Diabetesteamet.

Diabetesförbundet arbetar aktivt med att öka jämlikheten i vården och har antagit ett uttalande om jämlik vård där flera krav ställs på diabetesvården. Nationell samordning är ett av kraven. Läs hela uttalandet här:

http://www.diabetes.se/sv/Om-oss/Nyheter/Nyheter/Uttalande-fran-Diabetesforbundets-riksstamma/

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes.  Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy