Skip to main content

Sjukvården måste ta större ansvar för fel diagnos

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2011 16:47 CEST

Ökad kunskap och vaksamhet vid vårdcentraler samt patientutbildning minskar risken för ytterligare fall där personer med diabetes som drabbas av allvarliga syraförgiftningar får fel diagnos. Diabetesförbundet vill nu att huvudmännen för hälso- och sjukvården tar sitt ansvar för att säkerställa en säker och trygg vård.

Dagens Nyheter har de senaste dagarna rapporterat om två fall där sjukvården förväxlat syraförgiftning med panikattacker och stress. Två allvarliga händelser där patientsäkerheten kraftigt har åsidosatts.

- Detta ska inte kunna hända 2011, det är helt oacceptabelt. Personalen vid vårdcentraler ska idag ha den kunskap och uppmärksamhet som krävs för att känna igen symptomen vid högt blodsocker eller syraförgiftning. Vid minsta misstanke om ett högt blodsocker ska det vara självklart att ett blodsockertest tas, det är ett enkelt och snabbt sätt att undersöka sockernivån i blodet, säger Margareta Nilsson, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet.

Margareta Nilsson tycker att det är viktigt att vårdcentralen noggrant lyssnar till patientens sjukdomshistoria för att inte förbise en redan tidigare diagnos som diabetes.

- Om det visar sig att patienten har diabetes så bör vården vara särskilt observant på om de symtom som patienten söker för kan vara komplikationer av ett högt blodsocker. En rutinerad läkare eller sjuksköterska ska även kunna känna igen den acetondoft som kan uppstå vid en syraförgiftning, säger Margareta Nilsson.

Även patientutbildning i egenvård är viktigt för att undvika allvarliga komplikationer. Enligt de Nationella riktlinjerna vid diabetes ska personer med diabetes ges utbildning, individuellt eller i grupp. Utbildning om diabetessjukdomen och hur bland annat blodsockertester ska tolkas och användas är viktigt för att man ska kunna vidta åtgärder vid ett högt blodsocker.

- Om fel begås inom vården så är det viktigt att det finns ett kontrollsystem och att brister åtgärdas. Detta ansvar ligger ytterst på huvudmännen för hälso- och sjukvården. Som patient ska man kunna känna sig trygg med att söka vård, säger Margareta Nilsson.

Fakta om syraförgiftning:
Om kroppen har brist på insulin stiger blodsockret och en syraförgiftning kan uppstå. De symtom man kan få är torrhet i munnen illamående, buksmärtor och kräkningar. I levern bildas syror så kallade acetonkroppar eller ketoner, som gör att utandningsluften kan lukta aceton. Om insulinbristen inte hävs kan man bli medvetslös, diabeteskoma, ett allvarligt tillstånd som kräver sjukhusvård.

Svenska Diabetesförbundet
Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes.  Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera