Skip to main content

Mekanistiska studier av en ny toleransinducerande molekyl som förhindrar typ 1 diabetes

Nyhet   •   Jul 08, 2016 09:52 CEST

Professor Susanna Cardell, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet.

Diabetes Wellness stödjer viktig diabetesforskning. En av de forskare som fått stöd rapporterar om sin spännande forskning.

Typ 1 diabetes (T1D) är en autoimmun sjukdom där kroppens immunsvar bryter ned de insulinproducerade beta-cellerna i bukspottkörteln. Sjukdomen visar sig när insulinproduktionen blivit så låg att sockernivåer i blodet inte kan kontrolleras längre, och T1D patienter behandlas dagligen med injicerat insulin resten av livet. Trots denna behandling uppstår ändå ofta komplikationer vid långvarig T1D behandling. Det har länge varit en önskan att kunna behandla den bakomliggande orsaken till T1D, nämligen att skapa immunologisk tolerans, dvs att bromsa de lymfocyter som angriper de insulinproducerande cellerna. En sådan behandling skulle kunna stoppa den autoimmuna processen och rädda kvarvarande insulinproduktion om behandlingen sätts in i ett tidigt skede, eller användas tillsammans med transplantation av nya insulinproducerande celler så att dessa kan överleva efter transplantation. Nyvunnet intresse för att stimulera tolerans genom s. k. regulatoriska T lymfocyter, som kväver bildandet och funktionen hos autoaggressiva T lymfocyter, har tyvärr grusats av att den peptid-behandling som använts inte förmått skapa tolerans. Vi har nu utvecklat ett unikt patenterat system, CTA1R7K-pept-DD, för att uppnå just effektiv stimulering av immuntolerans mot beta-cellens proteiner, mot vilka autoaggressiva T celler bildas hos T1D-patienter.

I försök på möss har vår strategi visat stor skyddseffekt och fördröjer kraftigt diabetesutveckling. I våra fortsatta studier har vi med stöd från Diabetes Wellness Sverige haft som målsättning att ta reda på den underliggande mekanismen för hur vår toleransbehandling motverkar diabetesutveckling. Vi har arbetat efter hypotesen att kontakten mellan T lymfocyter och dendritceller som presenterar CTA1R7K-pept-DD vid toleriseringsbehandlingen leder till att de potentiellt beta-cellsdestruktiva T lymfocyterna inaktiveras, och samtidigt leder till aktivering av regulatoriska T lymfocyter. Vi har visat att behandlingen minskar aktiveringen av diabetesinducerande T lymfocyter, vilket resulterar i att färre T lymfocyter tar sig till pankreas och förstör beta-celler. Vi har också visat att, förvånande nog, den vanligaste typen av regulatoriska T lymfocyter inte behövs för toleransinduktionen, vilket tyder på att en ny typ av immunreglering föreligger. Våra resultat tyder på att så kallade Tr1 celler är involverade i toleransen och förhindrar diabetesutvecklingen, och att detta styrs av dendritcellen vid tiden för toleransinduktion. Stödet från Diabetes Wellness Sverige har varit avgörande för genomförandet av dessa studier, och vi har förhoppning om att fortsatta studier och vidareutveckling av denna svenska uppfinning skall kunna leda till förbättrad behandling och prevention av T1D.

Professor Susanna Cardell, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi, Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.