Skip to main content

Var tionde vuxen har förhöjt blodsocker utan att veta om det

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2016 10:00 CET

Den blå ringen är sedan 2007 den officiella logotypen för Världsdiabetesdagen.

Diabetes är världens snabbast växande sjukdom. Enligt WHO har 422 miljoner människor i världen diabetes, den siffran förväntas fördubblas de närmaste 20 åren. Också i Sverige är ökningen kraftig. År 2030 förväntas fler än 600 000 personer ha diabetes.

Typ 2 diabetes, den vanligaste diabetesformen står för den största ökningen. Mörkertalet är dessutom stort och man räknar med att var tredje person med diabetes typ 2 i Sverige är oupptäckt. Den främsta orsaken till att typ 2 diabetes ökar är vårt sätt att leva med för mycket mat och för lite motion vilket leder till övervikt och ökad sjukdomsrisk. Det finns också starka ärftliga inslag som ännu inte är helt utforskade.

Också typ 1 diabetes blir allt vanligare. Under de senaste två decennierna har sjukdomen blivit dubbelt så vanlig i Sverige och idag insjuknar ungefär två barn varje dag. Orsaken till den snabba ökningen av typ 1 diabetes är ännu okänd. Vid typ 1-diabetes är insulinproduktionen kraftigt nedsatt eller helt har upphört. Den som har typ 1-diabetes måste ta insulininjektioner för att överleva. Det är oftast barn och yngre vuxna som får typ 1- diabetes men det förkommer också att äldre personer får sjukdomen. Även vuxna kan utveckla autoimmun diabetes, antingen typ 1 eller den långsammare debuterande varianten som kallas " Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA).

MODY (Maturity Onset Diabetes in Young) är den starkast ärftliga diabetessjukdomen vilket innebär att den förekommer i flera generationer i samma familj. Ett barn till en förälder med MODY har 50 procents risk att drabbas. Slumpen avgör vilka barn som ska och vilka som inte ska ärva genkombinationen. Det är inte heller ovanligt att det samtidigt finns andra diabetesformer i familjen. I regel debuterar MODY före 25-årsålder och sjukdomen kan bäst beskrivas som en form av typ 2 diabetes hos unga. Diabetessjukdomarna drabbar i dag människor i alla åldrar.

Det som är gemensamt för alla typer av diabetes är att blodsockernivån i blodet är för högt. Hormonet insulin som tillverkas i bukspottkörteln och reglerar blodsockernivån i blodet kan antingen inte frisätta insulin eller så är funktionen försämrad. Det är oerhört viktigt att upptäcka diabetes i ett tidigt skede.

Obehandlade personer löper en kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Risken att drabbas av en hjärtattack är dubbelt så stor för en person med diabetes och diabetes är också en av de vanligaste orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar och skador på njurar och ögon. Det är mycket viktigt att fånga upp personer som har risk att utveckla diabetes i tid.

Därför kommer Diabetes Wellness Sverige i samarbete med Apoteket AB att erbjuda allmänheten att testa sitt blodsocker kostnadsfritt mellan på Världsdiabetesdagen den 14 november. På följande fem apotek erbjuds kostnadsfria tester mellan 10.00-15.00.

Apoteket Evenemangsgatan, Evenemangsgatan 31 Solna

Apoteket C W Scheele, Klarabergsgatan 64 Stockholm

Apoteket Falken, Karlaplan 13 Stockholm

Apoteket Västra Hamnen, Masttorget 10 Malmö

Apoteket Backaplan, Krokegårdsgatan 5 Göteborg

Världsdiabetesdagen den 14 november varje år startades av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetes är en sjukdom som ökar hela tiden i hela världen. Den 14 november 1891 föddes också Frederick Banting, en av upptäckarna av insulinet.

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades 2006 i Sverige. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till diabetesforskningen och sprida kunskapen om diabetes till allmänheten.Sedan starten har Diabetes Wellness Sverige skänkt ca 50 miljoner kronor till diabetesforskningen. Insamlingsstiftelsen ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder som tillsammans stöttat forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy