Skip to main content

Diakonia får observatörsstatus i FN:s klimatförhandlingar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 07:10 CEST

Som enda svenska biståndsorganisation får Diakonia egen observatörsstatus i FN:s kommande klimatförhandlingar. I tidigare klimatmöten har Diakonias klimatexperter närvarat tack vare våra nätverk, men till klimattoppmötet i Perus huvudstad Lima i december reser vi för första gången under egen observatörsstatus.

Samtidigt som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon idag samlar de politiska ledarna till ett klimatmöte i New York, förbereder sig världens länder också för FN:s stora klimattoppmöte i Lima i december, kallat COP20, då förhandlingarna för att ta fram ett nytt globalt klimatavtal ska fortsätta. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och runt om i världen kämpar de värst drabbade för att anpassa sig till de klimatförändringar som främst orsakats av rika länder, men som nu slår hårdast mot de fattiga.

Diakonia deltar i COP20 tillsammans med våra lokala samarbetsorganisationer, för att på plats följa förhandlingarna och dokumentera hur ländernas representanter agerar och vad de säger.
– När regeringar förhandlar om klimat hamnar rättviseperspektivet ibland i skymundan – vi ser ett behov av att lyfta de frågorna och komma med konstruktiva förslag, säger Petter Lydén, Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor.

Sverige har exempelvis, tillsammans med andra rika länder, i samtliga internationella klimatavtal åtagit sig att stötta dem som drabbas hårdast av klimatförändringarna. De länder som har svårt att skydda sig mot klimatförändringarnas negativa effekter, liksom att ställa om till ett mer hållbart samhälle, ska på så sätt få resurser till konkreta åtgärder. Klimatfinansieringen får inte bekostas av redan utlovade biståndsmedel, utan ska utgöras av "nya och additionella" pengar. Men dessa löften har ännu inte infriats.
– Löften som avges i slutna rum blir tydligare om vi berättar om dem i offentligheten, säger Petter Lydén, som tidigare deltagit i förhandlingarna men som från och med nu får göra det i egenskap av Diakonias egen observatörsstatus.

Samtidigt som FN-toppmötet hålls på en militärbas i Lima kommer ett alternativt möte att hållas för gräsrotsorganisationer och andra delar av det civila samhället. Flera av Diakonias samarbetsorganisationer deltar, liksom personal från Diakonias olika kontor i Latinamerika.

Om nödvändiga åtgärder på klimatområdet ska kunna förverkligas behövs ett globalt klimatavtal. Tanken är att nästa års klimattoppmöte, COP21, som hålls i Paris, ska besluta om ett sådant avtal.
– För att nå dit behöver flera förberedande överenskommelser nås under Lima-mötet. Vi arbetar för att det ska kunna hända – på ett rättvist sätt, säger Petter Lydén.

För mer information, vänligen kontakta:
Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor, Diakonia
petter.lyden@diakonia.se, 08-453 69 40

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.