Skip to main content

Inbjudan till seminarium om Sveriges roll i Världsbanken

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 13:21 CEST

Klimat, fattigdom och Världsbankens roll. Träffa representanter från civilsamhället i Sydafrika och Peru, Sida och Stockolm Enviromental Institute för att diskutera dessa frågor.

Under nästa år fattar Världsbanken beslut om en ny strategi för sina energisatsningar. Vi inbjuder nu till ett seminarium med presentationer och panelsamtal med våra internationella gäster från det civila samhället i Sydafrika och Peru och representanter från Sida och Stockholm Environment Institute.

Tid: torsdagen den 21 oktober, klockan 12-13
Plats: Postmuseet, Gamla stan, Lilla Nygatan 6. Se bifogad inbjudan.
Möjlighet till enskilda intervjuer finns

Energistrategin innebär en svår avvägning mellan klimat- och utvecklingsmål; att begränsa den globala uppvärmningen och samtidigt ge människor som lever i fattigdom tillgång till energi. En omläggning till investeringar i förnyelsebar energi för utveckling och fattigdomsbekämpning är en nödvändighet för att klara den dubbla utmaningen. Sverige har möjlighet att bidra till att Världsbanken ändrar sina strategier.

Välkomna!

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Ekelund, Pressekreterare Svensk kyrkan
+46 (0)18 16 96 93, +46(0)730 233 271

Andreas Ulfsax, Policyrådgivare klimat, Diakonia
+46 (0) 8 453 69 10, +46(0) 708 13 71 93

Presskontakt: Salam Karam, Pressekreterare Diakonia
 +46(0) 8 453 69 33, +46(0) 734 421 484

 

Bifogade filer

PDF-dokument