Skip to main content

Konferens om näringsliv i konfliktområden

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2013 10:00 CET

Företagande och investeringar är avgörande för att skapa arbetstillfällen och ekonomisk utveckling i fattiga delar av världen. Samtidigt ställs företag inför risker när väpnad konflikt pågår eller precis har avslutats i de länder man vill investera eller starta upp en verksamhet i.

Hur företag och investerare kan agera i konfliktområden och hanterar risker diskuteras den 18-19 november på en konferens i Stockholm. Medverkar gör svenska och internationella experter och ger sin syn på hur konflikter påverkar företagande och investeringar.

Ett av de länder som tydligt exemplifierar frågeställningarna ovan är Kongo-Kinshasa.
– Det är ett land där den väpnade konflikten ständigt hotar att blossa upp, samtidigt som landet har stor potential att utvecklas ekonomiskt. Därför är företagande och investeringar viktigt men också utmanande, menar Peer Schouten, doktorand vid Göteborgs universitet och författare till en fallstudie som presenteras på konferensen.

Konferensen är del av ett projekt som drivs gemensamt av Institutionen för Globala Studier och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Diakonia samt Svenska kyrkans Internationella arbete. Projektet utvecklar kunskap om hur företag och andra aktörer kan verka i konfliktsituationer och hur de kan identifiera och undvika konfliktberoende aktörer.
– Det finns ett behov av samarbete mellan företag, investerare, expertmyndigheter, civilsamhället och forskare för att ömsesidigt stärka varandras arbete. Näringslivet måste ha förutsättningar för att etablera verksamhet, samtidigt som andra aktörer verkar för en samhällsutveckling mot demokrati och respekt för internationell rätt, säger projektledare Niklas Hansson på Diakonia.

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Hansson, projektledare Diakonia, 08- 4536919 
niklas.hansson@diakonia.se
Carl-Henrik Jacobsson, projektledare konferensen, 08-4536935
carl-henrik.jacobsson@diakonia.se
Joakim Wohlfeil, policyrådgivare Konflikt och Rättvisa, 08-4536921
joakim.wohlfeil@diakonia.se

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.