Skip to main content

Taggar

verksamhet

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2016

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2016

Dokument   •   2016-12-23 07:00 CET

Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2016

Dokument   •   2016-10-20 09:53 CEST

Bolagsordning Dialect AB (med hembud) - Inför stämma hösten 2016
Bolagsordning Dialect AB (utan hembud) - Inför stämma hösten 2016
Kallelse till extra bolagsstämma i Dialect AB (publ) - november 2016
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Principer för tillsättande av Valberedning i Dialect AB
Styrelsens fullständiga förslag till beslut - Årsstämma 2015
Kallelse till årsstämma i Dialect AB (publ) 2015
Kallelse till årsstämma i Dialect AB (publ) den 16 maj 2014
Principer för tillsättande av Valberedning - Årsstämma 2014
Styrelsens fullständiga förslag till beslut - Årsstämma 2014
Fullmaktsformulär årsstämma 2014

Fullmaktsformulär årsstämma 2014

Dokument   •   2014-04-15 16:28 CEST

Dialect Årsredovisning 2011

Dialect Årsredovisning 2011

Dokument   •   2012-04-13 10:58 CEST

Dialects årsredovisning 2011

Dialects årsredovisning 2011

Dokument   •   2012-04-13 10:58 CEST

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Fullmaktsformulär årsstämma 2012

Dokument   •   2012-04-04 07:00 CEST

Fullmaktsformulär årsstämma 2012.DOCX

Dokument   •   2012-04-04 07:00 CEST

Teckningsoptionsvillkor (TO3 2015) Bilaga A

Teckningsoptionsvillkor (TO3 2015) Bilaga A

Dokument   •   2012-04-04 07:00 CEST

Styrelsens fullständiga förslag till beslut (årsstämman 2012).PDF