Skip to main content

Bo L. Jepson kliver av positionen som styrelseordförande i Dialect AB

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 14:00 CEST

Under försommaren och sommaren har ett antal oönskade störningar inträffat i Jepsons familj och familjenära omgivning. Störningarna är av personlig karaktär, men har för Bo inneburit en stor förändring i sättet att leva.

Efter övervägande har Bo funnit sig tvingad göra omprioriteringar. Dessa har lett till att Bo informerat Valberedningen om att han inte är valbar längre. Efter gemensamma överväganden fattades beslut om att snarast påbörja sökandet efter en ersättare. Denna information gavs vid Dialects ledarmöte i Uppsala den 26 september.

Tyvärr har situationen förvärrats under de senaste veckorna, varför Bo framfört önskemål om att per omgående bli ersatt av en tillförordnad ordförande som kan ta vid direkt fr.o.m. styrelsens möte den 21 oktober 2010. Dialect har beslutat att utse nuvarande styrelseledamoten Gustaf Malmros till tillförordnad ordförande.

För ytterligare information i detta ärende hänvisas till Valberedningens ordförande Gunnar Örnmark, 0300-566 562, e-post: gunnar.ornmark@dialect.se eller till tillförordnad ordförande Gustaf Malmros, 0705-94 43 58, e-post: gustaf.malmros@carperem.se

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2010 drygt en miljard kronor och har idag 650 anställda. Dialectkedjan drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice och Dialect Systems ingår. Läs mer om oss på www.dialect.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera