Skip to main content

Tio trender som påverkar företagen 2012

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2011 07:55 CEST

2010 var året då många företag tog steget och erbjöd smartphones till sina anställda. Det var också året då möjligheten skapades att på allvar kunna arbeta bäst där man är, oavsett tid, plats och lösning. I Dialects Trendrapport siar vi om vad som kommer inträffa de kommande två åren.

Mellan åren 2008 och 2010 ökade marknadsandelen för smartphones från 20 till 80 procent. Dialects Trendrapport visar att utvecklingen inom it- och telekommunikation kommer fortsätta i snabb takt och påverka Sveriges små och medelstora företag på ett positivt sätt.

-Gränsdragningen mellan privatliv och arbetsliv suddas ut allt mer. Vi både vill och måste kunna vara nåbara när som helst och var som helst. Med detta ökar också behovet att kunna logga ut. Medarbetare kommer i större utsträckning ifrågasätta varför it- och telekommunikationen är sämre på arbetsplatsen än hemma, vilket leder till ökad valfrihet i företagens val av kommunikationslösning, säger Mats Kraitsik Kalvik, vd Dialect.

Antalet molntjänster kommer bli fler, applikationernas starka utveckling fortsätter, behovet av transparens ökar, fler aktörer och mer lättrörliga aktörer ger företagen större valfrihet, behov av bättre säkerhetslösningar och backuptjänster växer, ökad standardisering förlänger livslängden på tillbehör samt att marknaden växer för fler och bättre mobila applikationer till affärssystem. Utvecklingstakten när det gäller operativsystem accelererar samtidigt som den helt nya produktkategorin läsplattor fortsätter sin tillväxt.

-Vi vill göra våra kunder konkurrenskraftiga och framgångsrika. Därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda det senaste när det gäller trender och teknisk utvecklingen i form av anpassade produkter och tjänster för små och medelstora företag, säger Mats Kraitsik Kalvik, vd Dialect.

*Dialects Trendrapport bifogas som pdf.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Kraitsik Kalvik, vd, Dialect
Tel: 010-601 30 10, e-post: mats.kalvik@dialect.se
Victoria Jonsson, informationschef Dialect
Tel: 010-601 30 14, e-post: victoria.jonsson@dialect.se
Besök oss även på:
www.facebook.com/DialectAB

FAKTARUTA: 10 it-trender som påverkar företag de närmaste två åren:

1) Fler aktörer, plattformar och alternativ ger kunden ännu bättre helhetslösningar. Mycket pekar på en fragmentering av it- och mobilmarknaden i mindre segment.

2) Mindre och lättrörliga aktörer blir starkare när de börjar samarbeta med större. Små operatörer börjar använda stora operatörers nät för att bli konkurrenskraftiga när det gäller hastighet och täckning.

3) Vi kommer prata ännu mer om nätsäkerhet i alla dess former, vilket leder till ökad säkerhetsmedvetenhet hos företag och individer. Allt från backuplösningar, virusskydd till brandväggar kommer bli standard vid alla upphandlingar.

4) Prognosen visar en tilltagande molnighet över it-branschen och allt fler tjänster och funktioner virtualiseras. Detta ger snabbare etablering, låga driftskostnader, löpande avgifter istället för investeringar - och blir bättre för miljön.

5) Med möjligheten att vara inloggad var och när som helst kommer också behovet av att logga ut. Medarbetaren vill ha valfrihet när det gäller att vara synlig eller osynlig på nätet.

6) Företag kommer bli mer flexibla i sina regler för valet av it-utrustning. Anarkin
bland medarbetarna växer med andra ord i och med att de själva väljer andra arbetsverktyg
än de it-avdelningen valt åt dem.

7) Apparnas starka utveckling fortsätter. Detta bidrar till snabbare implementering av nya funktioner och system vilket i sin tur minskar behov av support och manualer.

8) Laddare till mobiltelefoner blir äntligen standardiserade och ska nu passa till micro-usb-gränssnittet. En explosion av tillbehör samt en prisökning eftersom livslängden ökar.

9) Kontaktlös betalning och trådlös maskinkommunikation växer. Nu får tekniken en nystart.

10) Fokus på miljön går från prat till handling. Gröna policys för it- och telekommunikation får nu fäste. Fyra av fem svenskar har idag gamla mobiltelefoner hemma som de inte använder.

Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect omsatte 2010 drygt en miljard kronor och har idag 650 anställda. Dialectkedjan drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår. Läs mer om oss på www.dialect.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera