Skip to main content

Globework förändrar innehav i DIBS aktier

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:46 CET

Den 30 november sålde en insynsperson en mindre del av sitt aktieinnehav i
DIBS Payment Services AB. Medlemmar i ledningen och styrelsen är fortsatt
stora aktieägare i bolaget.

Styrelseledamot Mikael Konnerup har via sitt bolag Globework ApS sålt 300 000 aktier i DIBS och äger efter försäljningen 1 228 704 aktier vilket motsvarar en ägarandel om ca 13 %. Mikael Konnerup har via sitt Globework ApS varit aktiv ägare i DIBS i mer än 10 år. Globework ApS bedriver riskkapitalverksamhet och vill med
försäljningen bereda möjligheten att delta i nya riskkapital projekt.

DIBS har 9 484 000 aktier utestående som berättigar till en röst vardera. Efter denna transaktion äger insynspersoner, det vill säga medlemmar i styrelsen, ledningen och nyckelpersoner sammanlagt 1 607 712 aktier samt 24 000 optioner med rätt att teckna 96 000 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eric Wallin, VD, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller e-post: eric.wallin@dibs.se

DIBS Payment Services är Nordens ledande oberoende leverantör av funktionella, säkra och innovativa betaltjänster för handel via Internet. DIBS hanterar dagligen mer än 11 000 kunders transaktioner och har kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Köpenhamn. DIBS är listat på First North med HQ Bank som Certified Adviser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy