Sverige tvåa i EU:s digitaliseringsindex

Nyheter   •   Jun 14, 2019 13:29 CEST

Enligt den nyligen publicerade DESI-rapporten där EU-kommissionen rankar EU:s medlemsstater utifrån digital ekonomi och samhälle, placerar sig Sverige på en andraplats, med ett index på 69,5.

Årets e-handelsmyndighet och matchningsraket

Nyheter   •   Jun 13, 2019 16:21 CEST

Som ett led i att främja elektroniska inköpsprocesser följer DIGG regelbundet upp de statliga myndigheternas e-handelarbete. DIGG har utsett två myndigheter som på olika sätt utmärkt sig i sitt arbete med e-handel under 2018.

Långa projekt och ökade it-kostnader hos myndigheter

Nyheter   •   Jun 10, 2019 07:00 CEST

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har analyserat ca 60 myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad och summerat resultaten i en rapport som nu är lämnad till regeringen. Analysen visar bland annat att genomsnittslängden för ett it-projekt är två och halvt år och att it-kostnaderna, som andel av verksamhetskostnad, har ökat de senaste åren. Rapporten beskriver också att det finns en positiv utveckling av myndigheternas digitala mognad över tid, men att utvecklingen går långsamt. Hur den digitala mognaden kan öka diskuteras på ett seminarium på Offentliga Rummet i Västerås den 11 juni.

- Att ha en låg digital mognad inom områdena nyttorealisering och it-kompetensförsörjning är förenat med risker. Här skulle riktade insatser göra stor nytta, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG. Det blir också omöjligt att veta huruvida projektet har lyckats eller ej, om man inte vet när nyttorna förväntas inträffa eller vem som ansvarar för att förverkliga nyttan, säger Anna Eriksson.

It-projekt tar i snitt två och ett halvt år

Rapporteringen av strategiska it-projekt omfattar 182 pågående strategiska projekt hos 53 myndigheter. Den genomsnittliga projektlängden är drygt två och ett halvt år, och projekten har en total budget om 9,4 miljarder kronor. Det är vanligt att både budget och tidplan revideras.

Även om en stor del av myndigheterna anger att de har identifierat och analyserat nyttorna med projektet, saknas ofta en plan för hur och när nyttorna ska realiseras och också det utpekade ansvaret för att hämta hem nyttorna.

Kostnaderna för it har ökat

57 myndigheter har lämnat in uppgifter om it-kostnader. De totala verksamhetskostnaderna för dessa myndigheter uppgår till 202 miljarder kronor och it-kostnaderna uppgår till 19,3 miljarder kronor. It-kostnaderna som andel av verksamhetskostnaden hos myndigheterna har ökat mellan åren 2015-2017. Detta kan ställas i relation till att it-investeringarna i princip varit oförändrade under samma tidsperiod.

Fördelningen mellan att säkerställa befintliga lösningar, förbättra befintliga lösningar och ta fram nya lösningar och funktionalitet tyder på att myndigheterna lägger större andel av sina it-kostnader på att förbättra det som redan finns på bekostnad av att säkerställa befintliga lösningar och att ta fram nya lösningar och funktionalitet.

Myndigheternas digitala mognad går långsamt

57 myndigheter har lämnat bedömningar om sin digitala mognadsgrad. Över tid finns en positiv utveckling av myndigheternas digitala mognad, men utvecklingen går långsamt. Det finns en intern förflyttning från de allra lägsta bedömningarna till något högre bedömningar, men samtidigt har andelen myndigheter som bedömt på högsta nivån sjunkit.

Att frågor om digitalisering och dess förutsättningar finns på agendan leder till ett medvetandegörande i den ibland långa process som krävs för att skapa förändring. Att sedan bedömningarna delvis ligger lägre i år än tidigare tyder på att de modeller och planer som används i verksamheten löpande revideras och utvecklas, vilket är naturligt och rimligt i en mogen verksamhet.

Några särskilda områden där självskattningen visar på stor förbättringspotential är nyttorealisering och it-kompetensförsörjning. Det finns stora risker förenade med en låg mognad inom dessa två områden och därför skulle riktade insatser kunna göra stor nytta.

På konferensen Offentliga Rummet diskuteras hur man kan öka den digitala mognaden 

Tisdagen den 11 juni diskuteras var offentlig sektor står och hur man kan arbeta med att öka den digitala mognaden. Seminariet hålls i stora kongresshallen kl 13.30 under ledning av Viktoria Hagelstedt, senior rådgivare och Charlotta Ellmin, analytiker på DIGG.

Bakgrund till rapporten

Ekonomistyrningsverket (ESV) fick år 2016 i uppdrag av regeringen att följa de statliga myndigheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter (N2016/01642/EF). Inom ramen för uppdraget har ESV följt 66 myndigheters it-kostnader, strategiska it-projekt och digital mognad sedan år 2016. I och med inrättandet av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning avslutades ESV:s uppdrag. För att säkra tidsserien, genomförde ESV ändå en insamling av data med fokus på redovisning av it-kostnader, digital mognad samt vilka nya strategiska projekt som startat år 2018. Materialet lämnades över till DIGG under oktober 2018, för vidare bearbetning och analys.

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har analyserat ca 60 myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad och summerat resultaten i en rapport som nu är lämnad till regeringen. Analysen visar bland annat att genomsnittslängden för ett it-projekt är två och halvt år och att it-kostnaderna, som andel av verksamhetskostnad, har ökat de senaste åren.

Läs vidare »

Så kan samhället bidra och ge tillgång till säker och effektiv grunddata

Nyheter   •   Maj 26, 2019 12:20 CEST

Våren 2018 fick Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket i uppdrag att med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som samordnande myndighet, analysera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för samhällets grunddata. Rapporten med flera förslag är nu inlämnad till regeringen.

DIGG tar policybeslut kring öppen källkod

Nyheter   •   Maj 16, 2019 07:00 CEST

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning vill stödja och samordna digitaliseringen av det offentliga. Som ett led i den strävan har nu ett policybeslut antagits om att programvara som utvecklas och eller anskaffas för myndighetens verksamhet i första hand ska publiceras som öppen källkod.

Ny OECD-studie ger flera förslag kring Sveriges digitalisering

Nyheter   •   Maj 10, 2019 15:46 CEST

OECD har den 10 maj 2019 överlämnat sin studie Digital Government Review till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). I rapporten som beställts av regeringen föreslås bland annat ett inrättande av en Chief Transformation Officer samt att DIGG och Vinnova driver på digitaliseringen i samverkan med de stora datatunga myndigheterna.

Sverige har enligt OECD goda förutsättningar för att använda data för att bygga medborgarnära tjänster, analysera komplexa samhällsutmaningar och främja digital innovation. För att klara det krävs dock ett tydligt ledarskap från regeringens sida som tydligt fokuserar på data som strategisk resurs. OECD föreslår därför bl.a. inrättandet av en Chief Transformation Officer. Enligt OECD måste även Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, och Vinnova driva på och samverka med de stora datatunga myndigheterna för att utveckla rutiner och metoder för att producera, tillgängliggöra och experimentera på data.

OECD-rapporten har genomförts på Sveriges begäran och är en utvärdering av hur myndighetssverige hanterar digitala data för att effektivisera och utveckla sin verksamhet.

Mer om OECD-rapporten och regeringens pressmeddelande finns i länkarna nedan.

OECD har den 10 maj 2019 överlämnat sin studie Digital Government Review till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). I rapporten som beställts av regeringen föreslås bland annat ett inrättande av en Chief Transformation Officer samt att DIGG och Vinnova driver på digitaliseringen i samverkan med de stora datatunga myndigheterna.

Läs vidare »

Ygeman och Reinfeldt klara för årets konferens e-legitimationsdagarna 4-5 april

Nyheter   •   Mar 07, 2019 08:06 CET

Om knappt en månad, den 4-5 april 2019 anordnas e-legitimationsdagarna. Programmet är nu klart och fler ledande politiker, talespersoner och experter möter upp på årets stora konferens om e-legitimation, e-underskrift och ID-säkerhet. Programvärdar är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning tillsammans med Regeringskansliet.

Nordiskt-baltiskt möte kring digitalisering hos DIGG

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 08:40 CET

Under torsdagen har DIGG:s generaldirektör, Anna Eriksson, bjudit in nordiska och baltiska kollegor för att diskutera digitalisering. De möts inom ramen för det Nordiska ministerrådet för att samtala kring gemensamma utmaningar och byta erfarenheter från de olika länderna.

Estland först ut när svenska e-tjänster nu tillåter inloggning med utländska e-legitimationer

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 14:43 CET

Den 29 september 2018 trädde EU-förordning eIDAS i kraft. Från det datumet ska alla offentliga e-tjänster som kräver e-legitimation tillåta utländska e-legitimationer. Nu har Estland som första EU-land en e-legitimation som som kan användas i svenska offentliga e-tjänster.

Statliga myndigheter har förbättrat sitt e-handelsarbete – men resultaten skiljer sig

Nyheter   •   Dec 11, 2018 16:02 CET

Den 1 april 2019 ska inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura, enligt lagen om e-faktura som då träder ikraft. Många myndigheter har anpassat sig och förbättrat sitt e-handelsarbete men många ligger också långt efter och har exempelvis ännu inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar. Det visar resultatet från DIGG:s uppföljning av de statliga myndigheternas e-handel.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation, media
 • insufoga@dkxigegg.wosequ
 • +46 771 11 44 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation, media
 • inysfozb@duvigtug.yrsexx
 • +46 771 11 44 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation, media
 • inbzfolt@drmigzyg.qpsedc
 • +46 771 11 44 00

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Kommunikation, media
 • inoqfohf@deiigiag.vnsegh
 • +46 771 11 44 00

Om DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

DIGG samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning samordnar och stödjer digitaliseringen i offentlig sektor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Adress

 • DIGG - Myndigheten för digital förvaltning
 • Storgatan 37
 • 851 02 Sundsvall
 • Sverige
 • Vår hemsida