Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

En lag för tillgänglighet och digitalisering

En lag för tillgänglighet och digitalisering

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 07:30 CEST

Den 23 september börjar kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla för webbplatser som är högst ett år gamla. Lagen är viktig för allas rätt till digital offentlig service men också för digitaliseringen av offentlig förvaltning.

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 14:17 CEST

Slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte lämnas över till energi- och digitaliseringsminister, Anders Ygeman.

Nu tillåts tyska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

Nu tillåts tyska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 14:25 CEST

Som största EU-land kan nu Tyskland logga in med e-legitimation i Sveriges offentliga e-tjänster. Beslutet att släppa in Tyskland i den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect togs av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning i början av augusti 2019.

Sverige tvåa i EU:s digitaliseringsindex

Sverige tvåa i EU:s digitaliseringsindex

Nyheter   •   Jun 14, 2019 13:29 CEST

Enligt den nyligen publicerade DESI-rapporten där EU-kommissionen rankar EU:s medlemsstater utifrån digital ekonomi och samhälle, placerar sig Sverige på en andraplats, med ett index på 69,5.

Årets e-handelsmyndighet och matchningsraket

Årets e-handelsmyndighet och matchningsraket

Nyheter   •   Jun 13, 2019 16:21 CEST

Som ett led i att främja elektroniska inköpsprocesser följer DIGG regelbundet upp de statliga myndigheternas e-handelarbete. DIGG har utsett två myndigheter som på olika sätt utmärkt sig i sitt arbete med e-handel under 2018.

Långa projekt och ökade it-kostnader hos myndigheter

Nyheter   •   Jun 10, 2019 07:00 CEST

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har analyserat ca 60 myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad och summerat resultaten i en rapport som nu är lämnad till regeringen. Analysen visar bland annat att genomsnittslängden för ett it-projekt är två och halvt år och att it-kostnaderna, som andel av verksamhetskostnad, har ökat de senaste åren.

Så kan samhället bidra och ge tillgång till säker och effektiv grunddata

Så kan samhället bidra och ge tillgång till säker och effektiv grunddata

Nyheter   •   Maj 26, 2019 12:20 CEST

Våren 2018 fick Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket i uppdrag att med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som samordnande myndighet, analysera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för samhällets grunddata. Rapporten med flera förslag är nu inlämnad till regeringen.

DIGG tar policybeslut kring öppen källkod

DIGG tar policybeslut kring öppen källkod

Nyheter   •   Maj 16, 2019 07:00 CEST

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning vill stödja och samordna digitaliseringen av det offentliga. Som ett led i den strävan har nu ett policybeslut antagits om att programvara som utvecklas och eller anskaffas för myndighetens verksamhet i första hand ska publiceras som öppen källkod.

Ny OECD-studie ger flera förslag kring Sveriges digitalisering

Nyheter   •   Maj 10, 2019 15:46 CEST

OECD har den 10 maj 2019 överlämnat sin studie Digital Government Review till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). I rapporten som beställts av regeringen föreslås bland annat ett inrättande av en Chief Transformation Officer samt att DIGG och Vinnova driver på digitaliseringen i samverkan med de stora datatunga myndigheterna.

Ygeman och Reinfeldt klara för årets konferens e-legitimationsdagarna 4-5 april

Ygeman och Reinfeldt klara för årets konferens e-legitimationsdagarna 4-5 april

Nyheter   •   Mar 07, 2019 08:06 CET

Om knappt en månad, den 4-5 april 2019 anordnas e-legitimationsdagarna. Programmet är nu klart och fler ledande politiker, talespersoner och experter möter upp på årets stora konferens om e-legitimation, e-underskrift och ID-säkerhet. Programvärdar är DIGG - Myndigheten för digital förvaltning tillsammans med Regeringskansliet.

Nordiskt-baltiskt möte kring digitalisering hos DIGG

Nordiskt-baltiskt möte kring digitalisering hos DIGG

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 08:40 CET

Under torsdagen har DIGG:s generaldirektör, Anna Eriksson, bjudit in nordiska och baltiska kollegor för att diskutera digitalisering. De möts inom ramen för det Nordiska ministerrådet för att samtala kring gemensamma utmaningar och byta erfarenheter från de olika länderna.

Estland först ut när svenska e-tjänster nu tillåter inloggning med utländska e-legitimationer

Estland först ut när svenska e-tjänster nu tillåter inloggning med utländska e-legitimationer

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 14:43 CET

Den 29 september 2018 trädde EU-förordning eIDAS i kraft. Från det datumet ska alla offentliga e-tjänster som kräver e-legitimation tillåta utländska e-legitimationer. Nu har Estland som första EU-land en e-legitimation som som kan användas i svenska offentliga e-tjänster.

Statliga myndigheter har förbättrat sitt e-handelsarbete – men resultaten skiljer sig

Statliga myndigheter har förbättrat sitt e-handelsarbete – men resultaten skiljer sig

Nyheter   •   Dec 11, 2018 16:02 CET

Den 1 april 2019 ska inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura, enligt lagen om e-faktura som då träder ikraft. Många myndigheter har anpassat sig och förbättrat sitt e-handelsarbete men många ligger också långt efter och har exempelvis ännu inte kommit igång med att göra elektroniska beställningar. Det visar resultatet från DIGG:s uppföljning av de statliga myndigheternas e-handel.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning upphandlar konsulttjänster

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning upphandlar konsulttjänster

Nyheter   •   Dec 05, 2018 12:00 CET

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning annonserar sedan den 1 december 2018 i TED - Tenders Electronic Daily efter konsulttjänster inom företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster till kontoret i Sundsvall. Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar är den 3 januari 2019.