Skip to main content

Så kan samhället bidra och ge tillgång till säker och effektiv grunddata

Nyhet   •   Maj 26, 2019 12:20 CEST

Genom att ge tillgång till säker grunddata kan vi stimulera innovation till nytta för alla, säger Daniel Antonsson, chef för Digital Arkitektur på DIGG

Våren 2018 fick Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket i uppdrag att med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som samordnande myndighet, analysera och ta fram förslag på gemensamma riktlinjer för samhällets grunddata. Rapporten med flera förslag är nu inlämnad till regeringen. 

I regeringsuppdragen ingick att utreda hur grundläggande information om person, fastighet och företag ska beskrivas och hur informationen kan göras korrekt och tillgänglig.

Grunddata är av stor betydelse i ett alltmer digitaliserat samhälle och en viktig grund för datadriven offentlig verksamhet. Den offentliga förvaltningen har en central roll att förse samhället i stort med information. Landets myndigheter står för en stor del av produktionen av den datamängd som det digitala samhället bygger på.

- Om vi identifierar vilka grunddata från offentlig förvaltning som är mest efterfrågade, klargör styrmedel och förvaltning för dessa rikstäckande uppgifter samt tillgängliggör informationen kan vi skapa många nyttor. Vi kan bl.a. stimulera innovation och påskynda de offentliga processerna, säger Daniel Antonsson, chef för Digital Arkitektur på DIGG som lämnat in rapporten till regeringen.

I rapporten föreslås att ett nationellt ramverk för grunddata etableras på två nivåer där DIGG tar ett förvaltningsansvar för nationella regler och riktlinjer. Förvaltningsansvar för domängemensamma principer och riktlinjer för sk. grunddatadomäner föreslås fördelas på Bolagsverket (för företag) Lantmäteriet (för fastighets- och geografisk information) och Skatteverket (för person). 

Mer om regeringsrapporten och utredningsgruppens förslag finns i länkarna nedan.