Puytbiehiclv59coyctw

Digpro medverkade på VA - och Fjärrvärmemässan

Nyheter   •   Okt 08, 2014 15:00 CEST

Digpro var med som utställare på VA - och Fjärrvärmemässan den 30 september - 2 oktober på Elmia i Jönköping.

U4etwcx2ssscdlkaldbu

Digpro ställde ut på Bredbandsbåten

Nyheter   •   Okt 08, 2014 14:00 CEST

Digpro ställde ut på Bredbandsbåten, den 30 september - 1 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Media no image

Kalix kommun väljer dpCom

Nyheter   •   Aug 27, 2014 10:00 CEST

Kalix kommun har tecknat avtal med Digpro Solutions AB gällande produkten dpCom. Med dpCom som stödsystem får Kalix kommun nu full kontroll på livscykeln för deras telekomnät. Leveransen sker under hösten 2014.

Kalix kommun har tecknat avtal med Digpro Solutions AB gällande produkten dpCom. Med dpCom som stödsystem får Kalix kommun nu full kontroll på livscykeln för deras telekomnät. Leveransen sker under hösten 2014.

Läs vidare »
Media no image

Digpro tecknar avtal med Sollentuna Kommun

Nyheter   •   Aug 22, 2014 11:05 CEST

Digpro har tecknat avtal med Sollentuna Kommun om leverans av ett GIS-system för ajourhållning av primärkarta och spridning av GIS data. Avtalet gäller licenser och tillhörande införandeprojekt.

Digpro har tecknat avtal med Sollentuna Kommun om leverans av ett GIS-system för ajourhållning av primärkarta och spridning av GIS data. Avtalet gäller licenser och tillhörande införandeprojekt.

Läs vidare »
Media no image

Luleå Energi är vår nya kund

Nyheter   •   Mar 26, 2013 11:27 CET

Digpro har träffat avtal med Luleå Energi avseende leverans av dpPower. I avtalet ingår leverans av ‐, support‐, och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, konvertering, parametersättning, utbildning, driftsättning och förvaltning av system för nätinformation gällande elnät med option för värme/kyla och stadsnät.

Digpro har träffat avtal med Luleå Energi avseende leverans av dpPower. I avtalet ingår leverans av ‐, support‐, och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, konvertering, parametersättning, utbildning, driftsättning och förvaltning av system för nätinformation gällande elnät med option för värme/kyla och stadsnät.

Läs vidare »
Media no image

Hammarö Stadsnät är vår nya kund

Nyheter   •   Mar 26, 2013 11:25 CET

Digpro har träffat avtal med Hammarö Stadsnät avseende leverans av dpCom. I avtalet ingår leverans av ‐, support‐, och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, parametersättning och utbildning.

Digpro har träffat avtal med Hammarö Stadsnät avseende leverans av dpCom. I avtalet ingår leverans av ‐, support‐, och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, parametersättning och utbildning.

Läs vidare »
Media no image

Höjdsättning av Fortum Värmes fjärrvärme- och fjärrkylanät med data från den nya nationella höjdmodellen (NNH)

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2012 13:00 CET

Digpro har på uppdrag av Fortum Värme höjdsatt fjärrvärme- och fjärrkylanäten i Stockholmregionen. Syftet har varit att möjliggöra högre kvalitet i flödesberäkningar i näten. För uppdraget har NNH-data från Lantmäteriet använts.

Fortum Värme behövde bättre kvalitet i sina flödesberäkningar i fjärrvärme- och fjärrkylanäten. Med höjdvärden i hela näten kan trycket anpassas så att ångbildning undviks och rörkonstruktionerna inte överbelastas.

Digpro fick därför våren 2012 i uppdrag att utreda möjligheten att med schablonmetoder höjdsätta vissa utvalda noder i näten som finns i 8 kommuner inom Stockholms län.

Eftersom höjddata samlats in med laserskanning, på uppdrag av Lantmäteriet, över stora delar av landet var det ett naturligt val. Fördelar med NNH-datat:

 • En part att kontakta (istället för varje berörd kommun)
 • Snabbt tillgänglig kommersiell produkt
 • Detaljerad information på nätet om pris, geografisk täckning, täthet, lägesnoggrannhet och aktualitet
 • Gratis testdata
 • Förhållandevis billigt

Med hjälp av konverteringsprogrammet FME interpolerades markytehöjder fram på noderna från ett 2x2 meters rutnät. Beroende på om noderna låg i mark, luft, vatten eller i byggnader korrigerades sedan markhöjderna med schablonvärden för att erhålla en mer sannolik höjd på noderna.

Vår bedömning är att den beskrivna metoden fungerar bra om noggrannhetskraven ligger runt 1 meter eller mer. Det finns osäkerheter i metoden som måste beaktas.

Trots osäkerheterna har Fortum Värme stor nytta av att få in höjder i sina nät. Det blir nu möjligt att optimera utnyttjandet av anläggningen bättre eftersom höjderna ger en mer heltäckande bild av vilket tryck nätet klarar av.

 

Om Digpro

Digpro är en stor innovatör inom geografisk IT och även marknadsledande i Skandinavien. Vi tillhandahåller lösningar för el, telekom, gas, fjärrvärme, vatten samt för stat och kommuner - i själva verket alla organisationer som bygger och underhåller olika sorters nät. Vi är fler än 70 anställda på fyra olika kontor, där alla arbetar på ett unikt sätt för att göra geografiska data och kartsystem mer flexibla och effektiva.

Digpro har på uppdrag av Fortum Värme höjdsatt fjärrvärme- och fjärrkylanäten i Stockholmregionen. Syftet har varit att möjliggöra högre kvalitet i flödesberäkningar i näten. För uppdraget har NNH-data från Lantmäteriet använts.

Läs vidare »
Cjfu03ztrscy94awpp1r

Digpro släpper en ny version av dpSpatial

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2012 13:00 CET

Nu släpper vi version 6.2 av dpSpatial med över ett hundra förbättringar i basplattformen sedan version 6.0. Utöver detta finns ett antal nyheter och rättningar i de olika applikationerna och modulerna.

Media no image

Vetlanda kommun är ny kund till Digpro

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2012 09:00 CEST

Vetlanda kommun och Digpro har skrivit avtal om att införa dpCadaster, en systemlösning byggd på Oracle Spatial med en öppen databasmodell som ska stödja kommunens funktionella krav och arbetsprocesser för kartproduktion. Som redigeringsklient erbjuds en helt webbaserad klient utvecklad i java som är väl integrerad med dpCadasters datamodell.

dpCadaster innehåller också en tjänsteplattform för att sätta upp standardiserade geodatatjänster som WMS, KML och WFS. Det är också möjligt att sätta upp SOAP-tjänster för integration med andra system.

För Vetlanda kommun innebär detta en möjlighet till samordning med Vetlanda Energi och Teknik (Vetab) när det gäller installationer, drift, databas mm. eftersom dpCadaster är byggd på samma plattform som Digpros NIS-applikationer dpPower, dpCom med flera, som redan används av Vetab.

Om Digpro

Digpro är en stor innovatör inom geografisk IT och även marknadsledande i Skandinavien. Vi tillhandahåller lösningar för el, telekom, gas, fjärrvärme, vatten samt för stat och kommuner - i själva verket alla organisationer som bygger och underhåller olika sorters nät. Vi är fler än 70 anställda på fyra olika kontor, där alla arbetar på ett unikt sätt för att göra geografiska data och kartsystem mer flexibla och effektiva.

Vetlanda kommun och Digpro har skrivit avtal om att införa dpCadaster, en systemlösning byggd på Oracle Spatial med en öppen databasmodell som ska stödja kommunens funktionella krav och arbetsprocesser för kartproduktion.

Läs vidare »
Ztgekbxo9r3evswteb4r

Digpro på VA-mässan

Nyheter   •   Sep 28, 2012 15:00 CEST

Digpro var för första gången med som utställare på VA-mässan den 18-20 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • agnieszka.hansen@digpro.se
 • 08 50 63 26 00

 • Presskontakt
 • VD
 • jonas.jacobsson@digpro.se
 • 08 50 63 26 00

Om Digpro

Geographic IT

Digpro är en stor innovatör inom geografisk IT och även marknadsledande i Skandinavien. Vi tillhandahåller lösningar för el, telekom, gas, fjärrvärme, vatten samt för stat och kommuner - i själva verket alla organisationer som bygger och underhåller olika sorters nät. Vi är fler än 70 anställda på fyra olika kontor, där alla arbetar på ett unikt sätt för att göra geografiska data och kartsystem mer flexibla och effektiva.

Adress

 • Digpro
 • Ulriksborgsgatan 5
 • 112 18 Stockholm