Media-no-image

Luleå Energi är vår nya kund

Nyheter   •   2013-03-26 11:27 CET

Digpro har träffat avtal med Luleå Energi avseende leverans av dpPower. I avtalet ingår leverans av ‐, support‐, och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, konvertering, parametersättning, utbildning, driftsättning och förvaltning av system för nätinformation gällande elnät med option för värme/kyla och stadsnät.

Digpro har träffat avtal med Luleå Energi avseende leverans av dpPower. I avtalet ingår leverans av ‐, support‐, och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, konvertering, parametersättning, utbildning, driftsättning och förvaltning av system för nätinformation gällande elnät med option för värme/kyla och stadsnät.

Läs vidare »
Media-no-image

Hammarö Stadsnät är vår nya kund

Nyheter   •   2013-03-26 11:25 CET

Digpro har träffat avtal med Hammarö Stadsnät avseende leverans av dpCom. I avtalet ingår leverans av ‐, support‐, och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, parametersättning och utbildning.

Digpro har träffat avtal med Hammarö Stadsnät avseende leverans av dpCom. I avtalet ingår leverans av ‐, support‐, och underhållsavtal för programlicenser, tjänster för installation, parametersättning och utbildning.

Läs vidare »
Cjfu03ztrscy94awpp1r

Digpro släpper en ny version av dpSpatial

Pressmeddelanden   •   2012-12-06 13:00 CET

Nu släpper vi version 6.2 av dpSpatial med över ett hundra förbättringar i basplattformen sedan version 6.0. Utöver detta finns ett antal nyheter och rättningar i de olika applikationerna och modulerna.

Media-no-image

Höjdsättning av Fortum Värmes fjärrvärme- och fjärrkylanät med data från den nya nationella höjdmodellen (NNH)

Pressmeddelanden   •   2012-12-06 13:00 CET

Digpro har på uppdrag av Fortum Värme höjdsatt fjärrvärme- och fjärrkylanäten i Stockholmregionen. Syftet har varit att möjliggöra högre kvalitet i flödesberäkningar i näten. För uppdraget har NNH-data från Lantmäteriet använts.

Fortum Värme behövde bättre kvalitet i sina flödesberäkningar i fjärrvärme- och fjärrkylanäten. Med höjdvärden i hela näten kan trycket anpassas så att ångbildning undviks och rörkonstruktionerna inte överbelastas.

Digpro fick därför våren 2012 i uppdrag att utreda möjligheten att med schablonmetoder höjdsätta vissa utvalda noder i näten som finns i 8 kommuner inom Stockholms län.

Eftersom höjddata samlats in med laserskanning, på uppdrag av Lantmäteriet, över stora delar av landet var det ett naturligt val. Fördelar med NNH-datat:

 • En part att kontakta (istället för varje berörd kommun)
 • Snabbt tillgänglig kommersiell produkt
 • Detaljerad information på nätet om pris, geografisk täckning, täthet, lägesnoggrannhet och aktualitet
 • Gratis testdata
 • Förhållandevis billigt

Med hjälp av konverteringsprogrammet FME interpolerades markytehöjder fram på noderna från ett 2x2 meters rutnät. Beroende på om noderna låg i mark, luft, vatten eller i byggnader korrigerades sedan markhöjderna med schablonvärden för att erhålla en mer sannolik höjd på noderna.

Vår bedömning är att den beskrivna metoden fungerar bra om noggrannhetskraven ligger runt 1 meter eller mer. Det finns osäkerheter i metoden som måste beaktas.

Trots osäkerheterna har Fortum Värme stor nytta av att få in höjder i sina nät. Det blir nu möjligt att optimera utnyttjandet av anläggningen bättre eftersom höjderna ger en mer heltäckande bild av vilket tryck nätet klarar av.

 

Om Digpro

Digpro är en stor innovatör inom geografisk IT och även marknadsledande i Skandinavien. Vi tillhandahåller lösningar för el, telekom, gas, fjärrvärme, vatten samt för stat och kommuner - i själva verket alla organisationer som bygger och underhåller olika sorters nät. Vi är fler än 70 anställda på fyra olika kontor, där alla arbetar på ett unikt sätt för att göra geografiska data och kartsystem mer flexibla och effektiva.

Digpro har på uppdrag av Fortum Värme höjdsatt fjärrvärme- och fjärrkylanäten i Stockholmregionen. Syftet har varit att möjliggöra högre kvalitet i flödesberäkningar i näten. För uppdraget har NNH-data från Lantmäteriet använts.

Läs vidare »
Media-no-image

Vetlanda kommun är ny kund till Digpro

Pressmeddelanden   •   2012-10-15 09:00 CEST

Vetlanda kommun och Digpro har skrivit avtal om att införa dpCadaster, en systemlösning byggd på Oracle Spatial med en öppen databasmodell som ska stödja kommunens funktionella krav och arbetsprocesser för kartproduktion. Som redigeringsklient erbjuds en helt webbaserad klient utvecklad i java som är väl integrerad med dpCadasters datamodell.

dpCadaster innehåller också en tjänsteplattform för att sätta upp standardiserade geodatatjänster som WMS, KML och WFS. Det är också möjligt att sätta upp SOAP-tjänster för integration med andra system.

För Vetlanda kommun innebär detta en möjlighet till samordning med Vetlanda Energi och Teknik (Vetab) när det gäller installationer, drift, databas mm. eftersom dpCadaster är byggd på samma plattform som Digpros NIS-applikationer dpPower, dpCom med flera, som redan används av Vetab.

Om Digpro

Digpro är en stor innovatör inom geografisk IT och även marknadsledande i Skandinavien. Vi tillhandahåller lösningar för el, telekom, gas, fjärrvärme, vatten samt för stat och kommuner - i själva verket alla organisationer som bygger och underhåller olika sorters nät. Vi är fler än 70 anställda på fyra olika kontor, där alla arbetar på ett unikt sätt för att göra geografiska data och kartsystem mer flexibla och effektiva.

Vetlanda kommun och Digpro har skrivit avtal om att införa dpCadaster, en systemlösning byggd på Oracle Spatial med en öppen databasmodell som ska stödja kommunens funktionella krav och arbetsprocesser för kartproduktion.

Läs vidare »
Ztgekbxo9r3evswteb4r

Digpro på VA-mässan

Nyheter   •   2012-09-28 15:00 CEST

Digpro var för första gången med som utställare på VA-mässan den 18-20 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Au3ans3lr2bbdxfqhrskfa

Jonas Jacobsson ny VD på Digpro Solutions AB

Pressmeddelanden   •   2012-09-05 10:00 CEST

Jonas Jacobsson tillträder den 4 september 2012 som ny VD i ett av Digpros dotterbolag, den svenska verksamheten som drivs av Digpro Solutions AB. Han tar över efter Bo Lundgren som har varit VD för bolaget i 22 år.

R9t6yncx10y3mwfvpggyq

Anmäl dig till höstens kurser redan nu

Nyheter   •   2012-06-15 08:00 CEST

Du kan redan nu anmäla dig till höstens kurser! Förutom kurserna som hålls på vårt kontor anordnar vi även distanskurser via webben. Du kan läsa mer om kurserna här.

R0cqx7fecnufjg29pae2a

Telge Nät har valt Digpros nätinformationssystem dpWater för hantering av vatten- och avloppsnät

Pressmeddelanden   •   2012-06-11 09:00 CEST

Telge Nät och Digpro har skrivit avtal om att införa dpSpatial som nytt nätinformationssystem. Upphandlingen utvärderades för verksamhetsområdena Vatten/Avlopp, El, Bredbandsnät, Fjärrvärme, Miljö och Fastighetshantering och kommer att omfatta funktioner för dokumentation, underhåll, projektering samt drift och avbrottshantering. Första etappen omfattar system för Vatten och Avlopp.

Media-no-image

Vetlanda Energi är vår nya kund

Pressmeddelanden   •   2012-04-25 09:57 CEST

Digpro har fått i uppdrag att leverera en komplett NIS-lösning för hantering av el, fjärrvärme, VA och telekom till Vetlanda Energi.
Leveransen innefattar konvertering av data samt funktioner för samtliga nyttigheter med processtöd för projekthantering, besiktning, avbrottshantering och nätberäkning, samt integration med kundsystem. Leveransen beräknas vara klar vid årsskiftet.

Digpro har fått i uppdrag att leverera en komplett NIS-lösning för hantering av el, fjärrvärme, VA och telekom till Vetlanda Energi.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadsassistent
 • agnieszka.hansen@digpro.se
 • 08 50 63 26 00

 • Presskontakt
 • VD
 • jonaees.icjawocobssozijsn@mqdilozbgpro.se
 • 08 50 63 26 00

Om Digpro

Geographic IT

Digpro är en stor innovatör inom geografisk IT och även marknadsledande i Skandinavien. Vi tillhandahåller lösningar för el, telekom, gas, fjärrvärme, vatten samt för stat och kommuner - i själva verket alla organisationer som bygger och underhåller olika sorters nät. Vi är fler än 70 anställda på fyra olika kontor, där alla arbetar på ett unikt sätt för att göra geografiska data och kartsystem mer flexibla och effektiva.

Adress

 • Digpro
 • Ulriksborgsgatan 5
 • 112 18 Stockholm