Masthusen i Malmö börjar befolkas

Pressmeddelande  •  2011-03-04 11:28 CET

Diligentias stora satsning i Malmö, där den nya stadsdelen Masthusen ska byggas upp med 18 kvarter, når nya milstolpar. Områdets första hyreskontrakt innefattande 1 400 kvm har nu tecknats i det befintliga ”Glashuset” och detaljplanen för den första nya byggnaden väntas vinna laga kraft under sommaren 2011.

Under februari tecknades det första hyreskontraktet i Masthusen, Västra Hamnens nya stadsmiljö som Diligentia utvecklar och som kommer att bli första stadsmiljön i Norden som erhåller miljöcertifiering enligt BREEAM Communities.

Hyresgästen är ett stort skandinaviskt företag som etablerar sitt huvudkontor på 1 400 kvm i Masthusens befintliga ”glashus”.

- Uthyrningen är en viktig milstolpe i projektet och hyresgästen representerar ett starkt varumärke som vi ser fram emot att samarbeta med. Det är också ett kvitto på vilket bra läge och vilken fin produkt vi kan erbjuda våra hyresgäster, säger Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef för Kontor Malmö på Diligentia.

Samtidigt är rivningen av de 45 000 kvm stora industrihallarna, som tidigare inrymt Kockums Hall 7, SAAB:s fabrik samt mässhallar, på sluttampen. Rivningen och byggandet av nya fasader intill befintliga fastigheter beräknas vara färdigställt till april 2011.

Parallellt med rivningsentreprenaden drivs just nu första detaljplanen fram inom Masthusen. Den beräknas vinna laga kraft under sommaren 2011. Under hösten är ambitionen att påbörja produktion av det första nya huset, som ligger i direkt anslutning till ICA Maxi och det nya stadsdelstorget. Uthyrningsarbetet pågår för fullt och huset kommer att inrymma kontor och butiker, med planerad inflyttning tidigt under 2013.

Läs mer om Masthusen på www.masthusen.se

 

För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Kontor Malmö på Diligentia
andreas.ivarsson@diligentia.se, 040-20 63 41.

35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet. 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i våra lägenheter. 1 200 000 försäkringstagare i Skandia Liv tillförs den avkastning vi ger. För att vara ett fastighetsbolag med 150 anställda påverkar vi många människor. Vårt viktiga uppdrag är att göra mer än var fjärde svensk nöjd. Eller ännu hellre: nöjdare.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.