AFA Försäkring

AFA Försäkring - Hållbarhetsredovisning

Dokument   •  Apr 11, 2012 10:30 CEST

Hållbarhetsredovisningen beskriver vår verksamhet och dess utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsperspektivet är strategiskt viktigt för oss eftersom det sätter fokus på den samhällsnytta som vi bidrar med när vi utför vårt uppdrag från arbetsmarknadens parter att försäkra, förvalta och förebygga inom ramen för de kollektivavtalade försäkringarna.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.