Novartis Onkologi

Att inkludera patienter i klinisk forskning - Bengt Gustavsson, medicinsk chef, rapporterar från ASCO 2010

Dokument   •   Sep 07, 2010 09:10 CEST

Under ASCO diskuterades hur man kan bli effektivare när det gäller att inkludera patienter i kliniska studier. Den mest intressanta iakttagelsen att många patienter (44 procent) menar att de inte har fått information av sin läkare. Även svårigheter att inkludera patienter från minoritetspopulationer belystes, liksom att äldre patienter inte erbjuds att delta i samma utsträckning som yngre.
Licens Creative Commons erkännande (?)