Novartis Onkologi

Barnonkologi - professor Susan Pfeifer rapporterar från ASCO 2010

Dokument   •   Sep 07, 2010 09:10 CEST

Cirka 300 barn insjuknar i cancer i Sverige varje år. I dag överlever cirka 80 procent. De senaste tio åren har inneburit en stagnation i överlevnaden och behandlingen kan innebära ett högt pris; seneffekter i form av organtoxicitet och sekundära maligniteter. Nya behandlingar med målinriktade terapier och förbättrade strålmodaliteter behövs inom barnonkologin, vilket var fokus på årets ASCO-möte.
Licens Creative Commons erkännande (?)