ENACO

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Dokument   •   Feb 26, 2007 10:18 CET

· Nettoomsättningen uppgick till 152,5 Mkr (88,3 Mkr) · Rörelseresultat 1,3 Mkr (1,7 Mkr) · Resultat efter skatt 0,8 Mkr (1,0 Mkr) · Resultat per aktie 0,0 kr (0,0 kr) · Bolaget har bytt firma från TITE AB till ENACO AB · Styrelsen föreslår ingen utdelning
Licens Creative Commons erkännande (?)