Jernhusen AB

Bokslutskommuniké 2011

Dokument  •  2012-02-08 10:52 CET

Bokslutskommuniké januari–december 2011 Transportmarknaden inom järnväg och därmed Jernhusen fortsätter att utvecklas positivt. Rörelseresultatet för 2011 uppgår till 495 MSEK, en förbättring med tolv procent främst beroende på Kungsbrohuset som färdigställdes i maj 2010 och Raus Depå som togs i drift i november 2010.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.