Jernhusen AB

Bokslutskommuniké för Jernhusen 2010

Dokument   •   Feb 08, 2011 19:38 CET

Fastighetsintäkterna för 2010 uppgick till 1 014 MSEK, vilket är en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 442 MSEK jämfört med 393 MSEK för föregående år och förklaras av fastighetsförvärv och nyinvesteringar. Vädersituationen i början av året och under november och december innebar kostnadsökningar, främst för snöröjning och utökat öppethållande av stationer.
Licens Creative Commons erkännande (?)