Mabi Hyrbilar

Bokslutskommuniké Mabi Rent AB (publ.)

Dokument   •   Feb 22, 2011 12:01 CET

• Nettoomsättning för koncernen under 2010 var 120,2 MSEK (97.512) med ett resultat efter finansiella poster på 6,1 MSEK (1,0). Vinst per aktie efter schablonskatt under 2010 var 0,65 SEK (0,07). • Nettoomsättning under fjärde kvartalet 2010 var 37,2 MSEK (28,3) med ett resultat efter finansiella poster på 2,2 MSEK (1,3). Vinst per aktie efter schablonskatt var för kvartalet 0,24 SEK (0,13).
Licens Creative Commons erkännande (?)